[[suggestion]]
Sydsudan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Juba

Etniska grupper

Dinka 35.8%, nuer 15.6%, kakwa, bari, azande, shilluk, kuku, murle, mandari, didinga, ndogo, bviri, lndi, anuak, bongo, lango, dungotona, acholi med flera (2011)

Språk

Engelska (officiell), arabiska (inkluderar juba och sudanska varianter) samt regionala språk

Religion

Traditionell tro, kristna

Demokrati och statsskick

Republik

Area

644 330 km2

Valuta

Sydsudanesiskt pund

Nationaldag

9 juli

Andra landsidor

Geografi

Sydsudans terräng stiger från låga slätter och stäpper i norr till kullar och berg i söder mot gränsen till Uganda och Kenya. De högsta bergen är över 3000 meter och ligger vid gränsen mot Uganda. Ett antal floder rinner ned från bergen mot ett av världens största våtmarksområden och den oframkomliga träskmarken Sudd. Därifrån rinner vattnet vidare som en del av den vita Nilen in i Sudan. Planer om att lägga delar av Nilen i rör kan skapa drastiska mijöförändringar i sumpområdet. 15 procent av Sydsudan är skyddat naturreservat där Sudd är det största med över 400 fågelarter och 100 olika fiskarter. Bergskedjan på gränsen till Uganda har ett tropiskt klimat, täta skogsområden och ett rikt djurliv.

De senaste åren har det kartlagts en häpnadsväckande djurmigration av bland annat elefanter, giraffer och antiloper i Sydsudan, som endast är slaget av de kända naturreservaten Serengeti och Masai Mara i Tanzania och Kenya.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sydsudan, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Sydsudan var tidigare en del av Sudan. Historien till Sudan och Sydsudan har varit präglat av konflikter, sammaslagning och upplösning. Området har varit styrt av olika kungadömen, men Sydsudan har varit militärt och ekonomiskt svagare och dominerat av nomadkultur. Norra Sudan har historiskt sett använt södra Sudan som råvaruresurs och hämtat slavar därifrån. Islam har stått starkt i norra Sudan medan Sydsudan präglats av olika naturreligioner. Egypten försökte kolonisera både Sudan och Sydsudan på 1870-talet men hade liten kontroll i syd. Inte heller britterna lyckades få konstoll över Sydsudan men missionärer spred kristendom och det engelska språket dit. När Sudan blev självständiga från Storbritannien år 1956 uppstod snart en konflikt mellan befolkningen i norra och södra Sudan, eftersom södra Sudan inte ville ha muslimskt styre.

Efter 17 år av inbördeskrig undertecknades ett fredsavtal men kriget bröt ut igen när regeringen ville införa Sharialagar i hela Sudan. Ett nytt fredsavtal ingicks 2005 och ledde till en folkomröstning 2011, som ledde till att Sydsudan förklarades självständigt. Det långa inbördeskriget mellan Sudan och Sydsudan påverkade befolkningen enormt. Millioner av människor dog och 4 miljoner blev internflyktingar.

Samhälle och politik

Sydsudans befolkning består utav mer än 60 olika etniska grupper. Efter fredsavtalet år 2005 fick Sydsudan ett eget parlament som utvecklade en grundlag 2011. Staten är organiserad som en förbundsrepublik med en president som leder regeringen och militären. Parlamentet är uppdelad i två kamrar med en kongress och en senat som representerar de olika delstaterna. Salva Kiir Mayardit, från Dinka-folket, blev vald som landets första president. Efter självständigheten har han talat för demokratiska reformer och nationell försoning.

År 2013 ökade emellertid kritiken mot Kiirs ledarstil och han beskylldes för att driva staten i riktning mot diktatur. Han sparkade vicepresidenten Riek Machar som tillhör den näst största folkgruppen Nuer, vilket gjorde att gamla konflikter mellan de olika etniska grupperna blossade upp igen. Senare samma år beskyllde Kiir sin tidigare vicepresident för att försöka genomföra en statskupp, och det bröt ut strider mellan grupperna. Tusentals människor drevs på flykt och ett inbördeskrig inleddes. 

Ekonomi och handel

Sydsudan har akut brist på infrastruktur, något som hämmar den ekonomiska utvecklingen. Landets ekonomi är baserad på olja och bistånd huvudsakligen från USA, Storbritannien, Nederländerna och Norge. Befolkningen i Sydsudan lever huvudsakligen ett nomadliv som kombineras med djuruppfödning och jordbruk. Det finns knappt någon tjänstesektor och ingen industri.

Före självständigheten från Sudan stod Sydsudan för 3/4 av Sudans totala oljeproduktion. Oljan exporterades via rörledningar genom Sudan och intäkterna fördelades 50/50 mellan Sudan och Sydsudan. Efter självständigheten menade Sydsudan att de borde ha en större del av oljeintäkterna men eftersom landet är beroende av att exportera oljan genom Sudan påverkas landets ekonomi av den politiska situationen. År 2012 ledde oenigheten om transportkostnaderna till att Sydsudan stoppade hela sin oljeproduktion, landets viktigaste intäktskälla. Detta ledde till snabbt ökande inflation.

De senaste åren har landet skurit ned i sjukvårds- och utbildningsbudgeten, och satsat mer pengar på militären som krigar mot en delar av befolkningen. Stora delar av befolkningen är beroende av nödhjälp och myndigheterna beskylls för att vara totalt korrupta. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydsudan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 183 170 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  42,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,581
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  50,60
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,247
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  17,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  95,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 496
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,13
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  465
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,508
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  5
  Antal avrättade
  Korruption
  13
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  45,65
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  113,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  15 415
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  22,7
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  96
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  141,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  1 150
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  40
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  65
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  146
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  36,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  26,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  4
  År
  Andel barn i grundskolan
  32,1
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  49,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  28,46
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  40
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  9,0
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  12,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 904 114 903
  US Dollar
  BNP per invånare
  237
  US Dollar
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  8,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Sydsudan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  130
  Personer
  Befolkningsantal
  12 919 053
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  2 446 371
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  285 307
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,388
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  1 899 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  2,85
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)