[[suggestion]]
Syrien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Damaskus

Etniska grupper

Araber 90.3%, Kurder, Armenier, och övriga 9.7%

Språk

Arabiska (officiellt), kurdiskspråkliga och armeninen språkliga minoriteter. Franska och engelska är till viss del använt

Religion

Sunnimuslimer 74 %, alawitter, druser och andra muslimska minoriteter 16 %, kristna (olika inriktningar) 10 %, judar (små samhällen i Damaskus, Al Qamishli och Aleppo)

Befolkningsantal

17,064,854 (uppskattning från juli 2014)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

185,180 kvadratkilometer

Valuta

Syriskt pund

Nationaldag

17 april

Andra landsidor

Geografi

Syrien består i huvudsak av berg och slätter som bereder ut sig över tre fjärdedelar av landet. Slätt- och fjällandskapet är lokaliserat mitt i landet, mellan det fuktiga kustområdet i väst och det halvtorra ökenområdet i sydöst. På grund av en liten mängd nederbörd på slätterna har myndigheten satt igång ett stort bevattningsprojekt för att förbättra kvaliteten på och öka andelen jordbruksland. Utsläpp från avlopp och föroreningar från olje- och industrisektorn har parallellt med en ökande befolknings växt lett till brist på rent vatten. Frånvaro av nederbörd har också förorsakat problem såsom avskogning, överbetning, jorderosion och torka.

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Syrien, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Syrien var långt tillbaka i tiden ett viktigt genomfartsland för handeln i regionen samt för migranter och krigståg. Sedan 1516 och fram till slutet av det första världskriget var Syrien en del av det turkiska osmanska riket. År 1920 blev Syrien franskt protektorat och fick först sin självständighet år 1944. Under Sexdagarskriget som startade år 1967 miste Syrien Golanhöjderna till Israel. Syrien försökte att ta tillbaka området år 1973 men misslyckades. Förhållandet till grannlandet Israel har sedan dess varit ansträngt. År 1970 kom Hafez al-Assad, från det arabiska socialistiska Baath-partiet, till makten genom en icke-blodig militärkupp. Den auktoritära regimen har haft kontrollen sedan dess och då presidenten avled, år 2000, tog hans son Bashar al-Assad över makten. År 1976 gick Syrien sig in i det libanesiska inbördeskriget. Först år 2005 drog Syrien ut sina trupper ur landet efter press från det internationella samhället och den libanesiska oppositionen.

Samhälle och politik

Formellt är Syrien en parlamentarisk republik, men i praktiken har landet fungerat mer som en auktoritär regim. Makten är i huvudsak koncentrerad hos presidenten och hans närmaste rådgivare från militären och säkerhetspolisen. Oppositionen i landet förtrycks och det finns liten respekt för de mänskliga rättigheterna. Syrien har sedan 1979 stått på USA:s terrorlista och de amerikanska myndigheterna har också infört en handelsblockad mot Syrien. Orsaken till detta är bland annat att Syriens president beskylls för att stötta den libanesiska shiamuslimska militära organisationen Hizbollah. I mars 2011 utbröt det ett folkligt uppror i Syrien riktat mot president Bashar al-Assads styre. Upprorsmännen krävde Assads avgång, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Presidenten upphävde det undantagstillstånd som varit i kraft sedan 1963 och utlovade politiska reformer. Samtidigt slog regimen ned upproret med våld och situationen utvecklades till ett inbördeskrig. Assad-regimen har stor tillgång till vapen och använder sig av kraftigt våld för att behålla makten. Samtidigt har regimen förlorat kontrollen i stora delar av landet där olika oppositionsgrupper har fotfäste. Den islamska staten (IS) som kontrollerar stora delar av Irak har även kontroll över stora delar av Syrien. Människorättsorganisationer och FN har uttryckt oro för regimen och rebellstyrkornas användning av terror och våld mot befolkningen.

Ekonomi och handel

Syriens ekonomi och handel är huvudsakligen baserat på jordbruk, industri och olja. Olja är landets viktigaste inkomstkälla. Tidigare importerade Syrien i huvudsak råvaror från andra länder, men idag, på grund av myndigheternas ökade satsning på jordbrukssektorn  producerar och exporterar Syrien egna jordbruksprodukter såsom bomull, frukt och grönsaker. Stora delar av Syriens näringsverksamhet, också oljeproduktionen, är ägd och kontrollerad av staten. Sedan 1990-talet har myndigheterna gradvis försökt att reformera och liberalisera ekonomin, men tillsvidare har de inte lyckats att bli en integrerad del av den globala världsmarknaden. Nästan 60 procent av befolkningen är under 20 år och arbetslösheten ligger på runt 20-25 procent.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Syrien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  10 360 840 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,029
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  35,20
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,536
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,421
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  3,46
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  55,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  19,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  100
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  30 704
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,60
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  24 950
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 793 971
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  597 610
  Personer
  Fredsindex
  3,600
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  6 119 000
  Internflyktingar
  Korruption
  13
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  71,78
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  111,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  985
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,1
  Procent av BNP
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,5
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  68
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  54
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  19
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  92,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  80,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  63,2
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,554
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  9,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  14,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  13,20
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  950
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  27,1
  Procent
  Arbetslöshet
  8,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  40 405 006 007
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 058
  US Dollar
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  34,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Syrien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 745
  Personer
  Befolkningsantal
  18 284 407
  1000 invånare