[[suggestion]]
Tadzjikistan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dusjanbe

Etniska grupper

Tadzjiker 84,3 %, uzbeker 13,8 %, andra/ospecificerad/ingen 2 % (inkl. kirgizer, ryssar, turkmener, Tatar, araber) (2010)

Språk

Tadzjikiska (persisk dialekt, officiellt språk), ryska, uzbekiska, kirgiziska, pashto

Religion

Sunnimuslimer 85 %, shiamuslimer 5 %, andra/ospecificerad/ingen 10 % (2003)

Befolkningsantal

8 191 958

Demokrati och statsskick

Presidentiell republik

Area

144 100 kvadratkilometer

Valuta

Somoni

Bruttonationalinkomst per invånare

2 979 PPP$

Nationaldag

9 september

Andra landsidor

Geografi

Tadzjikistan är ett bergigt land och runt hälften av landet ligger högre än 3000 meter över havet. Det finns många bergstoppar som ligger över 7000 meter, och landets högsta berg är Ismail Salmani (tidigare ”Kommunistberget”) och är 7495 meter högt. Det finns sammanlagt cirka 10 000 km glaciär och i de många dalarna rinner ett nätverk av floder. Endast 4 procent av Tadzjikistan är täckt av skog. Låglandet är för det mesta uppodlat med spridda stäppar, öken och halvöken. Tadzjikistan har ett ganska rikt djurliv och i skogarna finner man bland annat hjort, björn, räv, vildkatt och mårddjur. Klimatet är kontinentalt men med stora höjdvariationer.

Tadzjikistan har dåliga sanitära förhållanden och många har inte tillgång till fungerande toaletter och rent vatten. Andra miljöproblem är ökande salthalt i jorden, industriförorening och inte minst överdriven användning av bekämpningsmedel, något som har lett till stora miljöföroreningar och orsakat hälsoskada hos befolkningen.

I landets östligaste del ligger den självstyrande regionen Gorno-Badachsjan.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tadzjikistan, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har funnits fasta bosättningar i det nuvarande Tadzjikistan sedan cirka 2000 år f.Kr. På 600-talet blev området erövrat av araberna och islamiserat. År 1868 blev Tadzjikistan införlivat i Ryssland och från år 1918 en del av Sovjetunionen. Motståndet mot ockupationen var starkt och år 1921 började ett uppror mot Sovjetunionen som inte slogs ned förrän år 1926. Tadzjikistan blev tillsammans med de kringliggande länderna indelat i republiker i Sovjetunionen, något som för första gången skapade en politisk skiljelinje mellan tadzjiker och uzbeker. Det var dock svårt att skapa en fysisk gräns mellan de två grupperna, och många tadzjiker fortsatte att bo i Uzbekistan och vice versa.

När Sovjetunionen upplöstes år 1991 blev Tadzjikistan självständigt, men redan år 1992 utbröt ett två år långt inbördeskrig. Kommunisten Emomalii Rahmon blev år 1994 vald till statsöverhuvud och en vapenvila ingicks. Ett fredsavtal om bland annat maktfördelning i landet tog tre år att enas kring.

Samhälle och politik

Inbördeskriget, under vilket det begicks grova övergrepp på civilbefolkningen och som krävde minst 60 000 dödsoffer, har haft en förödande effekt på utvecklingen i Tadzjikistan. Rahmon, som har suttit vid makten sedan år 1994, har styrt landet med järnhand och har sedan blivit omvald med så mycket som 97 procent av rösterna. Valen har blivit starkt kritiserat av internationella observatörer.

Klanlojaliteten är väldigt starkt i Tadzjikistan. Det som gärna kallas ideologiska konflikter mellan kommunister, islamister och demokrater har ofta grunden i traditionella regionala motsättningar. Kommunisterna har varit särskilt starka i norra Tadzjikistan medan islamisterna stöttas i södra och östra Tadzjikistan. Fattigdomen många lever i räknas som en del av förklaringen till varför intresset för islam och mer radikala former av islamism ökar bland unga. Tadzjikistan är den enda av de tidigare sovjetiska republikerna där majoriteten av befolkningen (tadzjikerna) är perser, och landet skiljer sig från det övriga Centralasien på den punkten. Tadzjikerna har i övrigt mycket gemensamt med uzbekerna. Det traditionella levnadssättet har varit jakt och nomadisk boskapshållning.

Ekonomi och handel

Under sovjetperioden hade Tadzjikistan en bra ekonomisk utveckling, med en årlig tillväxt på runt tio procent på 1960- och 1970-talet. Trots detta förblev republiken en av de fattigaste i Sovjetunionen, bland annat på grund av hög befolkningstillväxt. Tadzjikistan räknas idag som en av de fattigaste tidigare sovjetrepublikerna i Centralasien. Upplösningen av Sovjetunionen med bortfall av tidigare marknader och handelsrutter samt inbördeskrig har förvärrat landets ekonomi. Från år 1985 till 1995 sjönk Tadzjikistans bruttonationalprodukt (BNP) per invånare med över tio procent årligen, men sedan millennieskiftet har det haft ekonomisk tillväxt. Ändå har ekonomiska reformer och trögt, korruption är ett stort problem och landet har stor utlandsskuld. Nästan en miljon tadzjiker arbetar utanför landet.

Tadzjikistan är ett jordbruksland där nästan två tredjedelar är sysselsatta inom jordbruket, trots att endast sex procent av Tadzjikistans landyta är odlingsbar. Landets viktigaste naturresurs är floder och vattenfall som under de senaste åren har använts till vattenkraft och gjort att landet börjat exporterat el. En av världens största damanläggningar, Nurek, ligger i huvudstaden Dusjanbe.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tadzjikistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  303 910 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  4,8
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,049
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  31,30
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,562
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  26,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 189
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,62
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  28
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,266
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  25
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  54,02
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  79,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,9
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  34
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,6
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  51
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  54
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  85
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,7
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,322
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  14,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  32,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  19,05
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  47,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 480
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,0
  Procent
  Arbetslöshet
  10,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  7 146 449 583
  US Dollar
  BNP per invånare
  801
  US Dollar
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  22,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Tadzjikistan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  123
  Personer
  Befolkningsantal
  9 107 211
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  4 988
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 965
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,650
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  71
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  5,47
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)