[[suggestion]]
Taiwan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Taipei

Etniska grupper

Taiwaneser 85 %, kineser 14 %, urbefolkning 2 %

Språk

Mandarin (officiell), taiwanesiska, hakkadialekter

Religion

Buddhister/taoister 93 %, kristna 4,5 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 %

Befolkningsantal

23 340 136 (2013)

Area

36 193 kvadratkilometer

Valuta

Taiwan-dollar

Nationaldag

10 oktober

Andra landsidor

Geografi

Mer än hälften av Taiwan är täckt av tät skog. Merparten av denna skog växer på östra delen av ön, i glest befolkade bergsområden. I väster finns bördiga slättområden där det bedrivs mycket jordbruk. De flesta av landets naturliga hamnar finns på västkusten och det är också där som nästan 90 procent av befolkningen bor. Taiwan ligger mellan två klimatzoner och det är stora skillnader mellan norr och söder. Längst norrut är klimatet tempererat, med milda vintrar och varma somrar, medan det i söder är tropiskt klimat med höga temperaturer året runt. Landet har länge lidit av surt regn på grund av luftföroreningar. Detta beror på utsläpp både från den egna industrin och från det kinesiska fastlandet. Det sura regnet har förstört många jordbruksområden. Taiwan saknar lämpliga anläggningar för avloppsrening och förorenat vatten är ett stort problem, särskilt på landsbygden.

Historia

Hankineser har bott i Taiwan sedan medeltiden men ön blev en del av Kina först i slutet av 1600-talet. Taiwan förblev en kinesisk provins i mer än 200 år. År 1895 överlämnades ön till Japan som en del av uppgörelsen efter kriget mellan Kina och Japan. Under japanskt styre moderniserades Taiwan på mycket kort tid där kraftnätverk, vägar och industri bygges upp. Efter andra världskriget tvingades Japan lämna tillbaka Taiwan till Kina. Övertagandet skedde samtidigt som det rasade inbördeskrig mellan kommunister och nationalister i Kina. Kriget hade en avgörande betydelse för Taiwan. År 1949 flydde det kinesiska nationalistpartiet (Kuomintang) till ön och utropade sig som Kinas rättmätiga regering under namnet Republiken Kina. Under perioden 1949-1971 var Republiken Kina erkänd av det internationella samfundet som Kinas verkliga regering. Sedan år 1971 och fram till idag har FN och de flesta av världens länder erkänt Folkrepubliken Kina på fastlandet som representant för Kinas befolkning. Taiwan var en enpartistat under nationalistpartiets kontroll fram till år 2000 då oppositionspartiet Demokratiska framstegspartiet vann presidentvalet. Partiet har börjat ge upp sitt krav om att överta makten över Fastlandskina och påbörjat en gradvis taiwanisering av politiken. Taiwansk dialekt har blivit ett officiellt språk, och för första gången kan taiwaneserna ha framträdande positioner inom staten. 

Samhälle och politik

Även om Taiwan i praxis varit självständigt sedan år 1949 har landet inte erkänts som en självständig stat. Under Kuomintangs styre blev taiwanesisk kultur och identitet mycket förtryckt till fördel för kinesiska traditioner. Inga andra partiet förutom Kuomintang var tillåtna och många politiska aktivister förföljdes och avrättades. Grundlagen från år 1947 var från början skrivet för att gälla hela Kina (Taiwan och Fastlandskina), men mot slutet av Kuomintangs styre i Taiwan anpassades grundlagen till de taiwanesiska förhållandena. Den största politiska skiljelinjen i landet går fortfarande mellan de som vill frigöra sig från Kina och bli en egen självständig stat och de som strävar efter att förenas med Kina. Under de senaste åren har landets förhållande med Kina blivit något bättre. Presidenten väljs genom direktval vart fjärde år och kan sitta högst två perioder. Dessutom finns det fem yuan. Parlamentet är den lagstiftande yuan medan regeringen är den utövande yuan. Det finns en juridisk yuan som domstol, en kontroll-yuan som granskar statens arbete och en undersökande yuan som prövar utnämnelser av tjänstemän.

Kina och Taiwan har bland annat ingått i handelsavtal med varandra. Detta öppnade upp för en starkare kontakt mellan regeringarna och tillät öppna resor mellan länderna. Efter att Demokratiska framstegspartiet (DPP) tog över makten 2016 har förhållandet länderna emellan dock återigen blivit kallare. Kina har brutit den officiella kontakten och har valt att blockera Taiwans deltagande i internationella organisationer.

Ekonomi och handel

Taiwan upplevde en enorm ekonomisk utveckling efter andra världskriget och är idag bland de rikaste länderna i Asien. På 50 år mer än tiodubblades bruttonationalprodukten (BNP) och jordbruket ersattes med avancerad industri. En mycket liten hemmamarknad har tvingat landet att göra stora satsningar på export. Uppgången skedde eftersom regeringen satsade stort på att producera vissa varor som Taiwan kunde erbjuda billigare på världsmarknaden än någon annan, såsom textilier och livsmedel. Landets läge gjorde det till en idealisk handelspartner för länder som Japan och USA och år 2010 skrev Taiwan under ett viktigt handelsavtal med Kina. Taiwan har lyckats hänga med i utvecklingen i världshandeln och övergick till i tung industri på 1970-talet och datorteknik på 1990-talet. Regeringen har länge kontrollerat stora delar av ekonomin men har nyligen överlämnat mer och mer till marknadskrafterna. Taiwan producerar för närvarande en oerhörd mångfald av högteknologiska varor för export, från bilar och leksaker till bärbara datorer och skor. Exportberoendet gjorde att Taiwan blev mycket hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008 och eurokrisen på 2010-talet. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Taiwan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  6,45
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  Data saknas
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Fredsindex
  1,736
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  1
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  63
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,98
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  4
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  Data saknas
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  42 389
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  92,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  Data saknas
  1000 invånare