[[suggestion]]
Tchad

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

N'Djamena

Etniska grupper

Sara 27,7 %, araber 12,3 %, mayo-kebbi 11,5 %, kanem-bornou 9 %, ouaddai 8,7 %, hadjarai 6,7 %, tandjile 6,5 %, gorane 6,3 %, fitri-batha 4,7 %, andra/ingen 6,4, okänt 0,3 % (1993)

Språk

Franska (officiell), arabiska (officiell), sara (i söder), mer än 120 olika språk och dialekter

Religion

Muslimer 53,1 %, katoliker 20,1 %, protestanter 14,2 %, animister 7,3 %, andra 0,5 %, okänt 1,7 %, ateister 3,1 % (1993)

Befolkningsantal

11 631 456 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 284 000 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs)

Bruttonationalinkomst per invånare

1 991 PPP$

Nationaldag

11 augusti

Andra landsidor

Geografi

Landskapet är präglat av stora ökenområden i norr och savannområden i söder. Tchad är ett stort land och detta innebär stora klimatskillnader i landet. Bergstrakterna har mer nederbörd som ger upphov till oaser i lägre områden. Både regnmängden och regntidens varaktighet ökar mot söder, där steppklimat dominerar. I nordliga Tchad ligger den vulkaniska Tibestibergskedjan och når upp till 3000 meter över havet. Mot söder skiftar landskapet mellan bergöken och grusöken och ett hav av sandöken. Sahara går gradvis över till Sudanplatån som sträcker sig tvärs över kontinenten. Här ligger också det avloppslösa Tchadsjön. Det finns stora däggdjur i ökenområdena men djurlivet i söder är något rikare men bland annat elefanter, jordsvin, giraffer, antiloper, lejon, leoparder och geparder.

Tchads miljöproblem är först och främst den dåliga tillgången till rent vatten. Ett annat miljöproblem är avfallshanteringen som gör att både marken och vattnet blir förorenat. Ökenspridningen är ett allvarligt problem i Tchad.  

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tchad, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området som utgör dagens Tchad har varit bebott sedan förhistorisk tid och spelade en viktig roll för handeln mellan länderna norr om Sahara. Den dominerande staten i området var Kanem, som blev en ledande islamsk stat som bidrog till utbredningen av islam på 1100-talet. Bland de större kungadömena i det senare Tchad av Baguirmi, Queddaï och Wadai. År 1884 blev området en koloni under Frankrike, något som mötte stort motstånd från lokalbefolkningen. I söder hade missionärer verkat och en stor del av befolkningen blev omvända till kristendomen. Dessa kristna blev använda i kolonialadministrationen och som mellanhand mellan myndigheterna och bönderna. De etniska/kulturella skillnaderna mellan det muslimska norr och det kristna/animanistiska söder har skapar konflikter i det självständiga Tchad och bidragit till inbördeskrigen som härjade landet efter frigörelsen. Nationalistiska krav uppkom efter andra världskriget när flera tusen soldater från Tchad kämpade på den franska sidan. Inre självstyrelse blev infört år 1957 och år 1960 blev Tchad självständigt.  

Tchad har sedan frigörelsen haft 30 år med blodigt inbördeskrig med många fraktioner och involverade. Tidvis stöttade Frankrike (och USA) och Libyen varsin sida i kriget, men Libyen har också periodvis ockuperat delar av Tchad. På 1990-talet påbörjades en demokratiseringsprocess och landet uppnådde en form av fred. År 1998 utbröt nya uppror i norr och dessa har sporadiskt flammat upp trots upprepade fredsavtal. År 2005 förvärrades situationen igen efter att nya upprorsgrupper från Darfur (Västra Sudan) gick till angrep på Tchads sida av gränsen. Detta utvecklade sig till en konflikt mellan Sudan och Tchad och konflikten blossar upp under jämna mellanrum trots flera fredsavtal och internationella fredsstyrkor. 

Samhälle och politik

Tchad är en republik med flerpartisystem. Presidenten har mycket makt som statschef och överbefälhavare för armén. Han/hon utser premiärministern, som sedan bildar regering. Det koloniala arvet präglarlandets politik och samhälle. Medborgarna är mer lojala mot familjen, klanen och etnisk grupp än mot staten. Konflikt mellan nomadiska muslimer i norr och människor på landsbygden - ofta kristna - i söder är starka. Korruption genomsyrar alla delar av samhället, och regeringen blandas ofta in i arbete för domstolarna. Både regeringsstyrkor och rebellgrupper begår grymheter mot civila och tiotusentals har flytt det politiska våldet.

President Idriss Déby tog makten vid en statskupp år 1990 och har ändrat grundlagen så han kan sitta fler perioder än två. Han blev omvald i ett val som bojkottades av oppositionen år 2011.

Ekonomi och handel

Tchad var en lågt prioriterad koloni under franskt styre och var därför lågt utvecklad vid självständigheten. Många år av inbördeskrig och krig med både Libyen och Sudan har bidragit till att hindra utveckling och ekonomisk tillväxt. Tchad är därför ett av världens minst socialt och ekonomiskt utvecklade land och ett av länderna med mest korruption.

En grundläggande orsak till låg ekonomisk tillväxt är att landet inte har kust, är geografiskt isolerat och har ett ökenklimat med mycket torka. I den södra delen av landet finns det olja och oljeexport har sedan 2003 gett landet ökade intäkter. Före den tiden var Chad var helt beroende av bomullsproduktion och djurhållning.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tchad för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  647 830 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  38,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,535
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  46,70
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,404
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,249
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  52
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  49
  År
  Lyckoindexet
  4,35
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  21,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  88,2
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  12
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  730
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,05
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  57
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  15 323
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  454 682
  Personer
  Fredsindex
  2,498
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  10
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  90 000
  Internflyktingar
  Korruption
  19
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  36,71
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  108,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  39,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  13,0
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  123
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  50
  År
  Spridning av malaria
  188,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  856
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  35
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  179
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  154
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  30,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  22,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  5
  År
  Andel barn i grundskolan
  74,2
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,695
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,77
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  8,8
  Procent
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  8,4
  Procent
  Arbetslöshet
  2,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  9 871 247 732
  US Dollar
  BNP per invånare
  663
  US Dollar
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  6,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Tchad

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 800
  Personer
  Befolkningsantal
  15 353 184
  1000 invånare