[[suggestion]]
Tjeckien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Prag

Etniska grupper

Tjeckier 64,3 %, moravier 5 %, slovaker 1,4 %, andra/ospecificerad 27,5 % (2011)

Språk

Tjeckiska 95,4 %, slovakiska 1,6 %, andra 3 % (2011)

Religion

Katoliker 10,4 %, protestanter 1,1 %, andra/ospecificerad 54 %, ingen 34,5 % (2011)

Befolkningsantal

10 644 842 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

78 867 kvadratkilometer

Valuta

Tjeckisk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

34 749 PPP$

Nationaldag

28 oktober

Andra landsidor

Geografi

Tjeckien är ett öppet slättlandskap omgivet av höga branta berg. Landets högsta berg är Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 meter över havet. Landet har ett kontinentalt klimat med långa, kalla och förhållandevis torra vintrar och varma somrar. Skog täcker omkring en tredjedel av landet men i likhet med resten av Mellaneuropa så är stora delar av skogen i Tjeckien, särskilt barrskogen, drabbat av skogsdöd som en följd av påverkan av miljögifter och sur nederbörd. Däggdjursfaunan består av 85 arter, bland annat björn, varg, räv och lodjur.

Miljöproblem Tjeckien står inför är luft- och vattenförsurning. I vissa områden är detta så pass allvarligt att det utgör en reell hälsofara för invånarna. Situationen har förbättrats sedan Tjeckien blev medlem i EU år 2004.

 

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tjeckien, skulle vi behöva 3.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Tjeckien upprättades som självständig stat år 1993, men området har under stora delar av sin historia varit enheter med olika självstyren, i första hand kungariket Böhmen. Efter första världskriget och upplösningen av den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern formade tjeckerna och slovakerna ett eget land. Tjeckoslovakien bestod av territorier från Österrike (Böhmen och Mähren) och Ungern (dagens Slovakien). I slutet av andra världskriget blev de tjeckiska delarna annekterade av Tyskland. Slovakien utnyttjade situationen och förklarade sig självständigt och allierade sig med Tyskland. Efter kriget blev hela Tjeckoslovakien underkastat Sovjetunionen. År 1968 blev kravet om att förändra kommunismen till socialism med ett mänskligt ansikte brutalt nedslaget av regimen. Detta ledde till antisovjetiska demonstrationer som åter medförde repressalier och brutalitet från Sovjetunionen. När Sovjetunionen började upplösas år 1989 fick Tjeckoslovakien sin frihet genom den fredliga sammetsrevolutionen. År 1993 delades Tjeckoslovakien in i två självständiga stater, Tjeckien och Slovakien.

Samhälle och politik

En ny grundlag för Tjeckien antogs år 1992 och Václav Havel, tidigare president för Tjeckoslovakien, valdes till landets första president. De två största och viktigaste partierna i Tjeckien är Medborgardemokraterna (ODS), och socialdemokraterna (ČSSD). ODS vill huvudsakligen ha en radikal övergång till marknadsekonomi medan ČSSD har rötter i den förkommunistiska tiden. ČSSD definierar sig idag som ett västerländskt socialdemokratiskt parti. Tjeckien var ett av de tre tidigare länderna i östblocket som i juli 1997 bjöds in för att utvidga NATO. Tjeckien blev medlem i NATO år 1999 och i EU år 2004.

Ett speciellt problem har varit knutet till förhållandet med Tyskland på grund av att den stora tyska folkgruppen sudettyskarna fördrevs från Tjeckien efter andra världskriget. Efter långa förhandlingar antog Tyskland och Tjeckien en proklamation där Tyskland beklagade Nazitysklands övergrepp på Tjeckoslovakien och Tjeckien beklagade sin behandling av sudettyskarna efter andra världskriget.

Ekonomi och handel

Tjeckien har en lång tradition som ett lyckat industriland och sitt fördelaktiga läge till Västeuropa. Kombinerat med sina demokratiska traditioner från mellankrigstiden hade Tjeckien ett bättre utgångsläge än många av de andra länderna i Sovjetunionen med att klara övergången till privatkapitalism och demokratiskt flerpartisystem. Ekonomen Václav Klaus blev Tjeckiens första statsminister och ledde övergången till marknadsekonomi. Efter millennieskiftet har den ekonomiska tillväxten varit jämn med en inflation som hållits under kontroll och en arbetslöshet som ligger runt genomsnittet i EU. Tjeckien är trots detta beroende av vad som sker på världsmarknaden, särskilt vad som händer i Tyskland. Under den globala finanskrisen år 2008 drabbades Tjeckien förhållandevis hårt. Det finns även bekymmer för korruption, en stor andel personer som ska pensioneras samt ett svagt välfärdssystem.

Industrin sysselsätter idag ungefär 39 % av Tjeckiens arbetsföra befolkning, 3 % är sysselsatta i jordbruket och 58 % är sysselsatta i tjänstesektorn. Tjeckien har en stadigt växande turistnäring och är också känt för sin ölproduktion.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tjeckien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  9,70
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,888
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,840
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  75
  År
  Lyckoindexet
  6,85
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  73,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  Data saknas
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  96 475
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  9,17
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 463
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  4 121
  Personer
  Fredsindex
  1,381
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  59
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,89
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  39,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,6
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  78
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  4
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  12
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,129
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  24,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  44,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,00
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  97,6
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  82
  Procent
  Vattenkonsumtion
  24,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  30 325
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 259
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,8
  Procent
  Arbetslöshet
  2,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  215 913 545 038
  US Dollar
  BNP per invånare
  20 380
  US Dollar
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  78,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Tjeckien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  480
  Personer
  Befolkningsantal
  Data saknas
  1000 invånare