[[suggestion]]
Togo

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lomé

Etniska grupper

Afrikanska stammar (ewe, mina, kabré och 34 andra) 99 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Språk

Franska (officiell), Ewe och Mina (de två största afrikanska språken i söder), Kabye och Dagomba (de två största afrikanska språken i norr),

Religion

Kristna 29 %, muslimer 20 %, folktro 51 %

Befolkningsantal

6 360 000

Demokrati och statsskick

Republik

Area

5679 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

1 491 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Togo sträcker sig från kusten och långt inåt landet. Detta gör att landet har sex olika geografiska regioner. Klimatet domineras av det ekvatoriala regnbältet och fuktig pålandsvind. Nederbörden och temperaturen är förhållandevis lik året runt och ligger runt 25-30 grader. Savann är den dominerande vegetationstypen. I söder och längs floderna växer tropisk regnskog, medan i lagunerna vid kusten växer mangroveskog. Togo har nästan 200 däggdjursarter. Elefant, lejon och geparder finns i norr men hotas av utrotning. Det gör även hyenorna och chimpanserna. Fler än  625 fågelarter har observerats i Togo där 50 av dem är rovfåglar.

Miljöproblemen i Togo är avskogning på grund av svedjebruk och användningen av ved som bränsle. Förorening av vatten skadar hälsan för människor och ödelägger fiskenäringen. Luftföroreningen ökar i de urbana områdena. De hygieniska förhållandena är undermåliga på många ställen, och det råder brist på rent vatten i flera delar av landet. Luftföroreningarna ökar även i de större städerna, däremot har miljösituationen förbättras något efter att sophanteringen börjat fungera bättre.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Togo, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Togo har varit bebott sedan förhistorisk tid och har styrts av olika stammar och civilisationer. Från 1500-talet blev Togo indragen i den ekonomiska utvecklingen längs kusten som startade lokalt men övertogs senare av européerna. Det som såldes och köptes var guld, elfenben samt slavar vilket gjorde att området fick namnet slavkusten. I slutet av 1800-talet blev Togo en tysk koloni, trots motstånd från invånarna i landet. Tyskarna byggde ut järnvägar, hamnanläggningar och plantager. Tvångsarbete och hårda skatter blev en vardag för invånarna. Under första världskriget drevs tyskarna ut från Togo och efter kriget blev Togo ett mandatområde under Nationernas Förbund. Landet fick inre självstyre år 1956 och självständighet år 1960. År 1963 tog Gnassingbe Eyadéma makten i Togo genom en statskupp. Eyadéma gjorde Togo till en enpartistat och styre landet enväldigt fram tills hans död år 2005. Då tog hans son Faure Gnassingbe makten i strid med landets grundlag. Övertagandet ledde till våldsamma sammandrabbningar och sanktioner från det internationella samfundet.

Samhälle och politik

Efter att Faure Gnassingbe tog över makten från sin far har Togo tagit små steg mot demokrati. På 1990-talet hade politisk oro pressat fram en ny grundlag som införde flerpartisystem. Presidenten väljs genom direktval vart femte år och kan återväljas obegränsade gånger. Presidenten utnämner statsministern. Parlamentet, som är Togos lagstiftande instans, väljs vart femte år.

Valen som har genomförts under Eyadéma Gnassingbes regeringstid var genomsyrat av valfusk. Efter att Faure Gnassingbe övertog makten har valen ansetts vara rättvisa av utländska observatörer. Oppositionen i landet har trots detta protesterat mot valresultaten. Oppositionen är emellertid splittrad och har inte lyckats skapa en uppslutning runt sina kandidater. Faure Gnassingbe blev omvald i presidentvalet år 2010. De senaste åren har präglats av politisk oro och stora demonstrationer har förekommit, under dessa demonstrationer har det hänt att demonstranter dödats och arresterats. Den största anledningen till demonstrationerna är krav på att Faure Gnassingbe ska avgå, och att konstitutionen bör ändras så en tidsbegränsning hur länge presidenten kan bli omvald. 

Togo präglas av rivalitet mellan de två folkgrupperna ewe (söder i Togo) och kabré (norr i landet) där Gnassungbé har stöd från kabré. Kabré är också de som dominerar militären, polisen och regeringspartiet Rassemblement du Peuple Togolais (RTP). Oppositionen har sin maktbas bland ewe, som traditionellt arbetar med handel. Etniska konflikter mellan folkgrupperna har kommit att spela en något mindre roll i politiken de senaste åren.

Ekonomi och handel

Togos ekonomi har varit präglat av kolonialtiden och den politiska oron som drabbade landet efteråt. Bomull- och fosfatindustrin byggdes upp under kolonialtiden och är fortfarande landets viktigaste exportvaror. Majoriteten av befolkningen arbetar inom jordbruket som fortsätter att spela en dominant roll i ekonomin. Bristen på demokrati och politisk oro har medfört att biståndsorganisationer och utländska investerare har undvikit Togo. Vanskötsel och ekonomiska problem har gjort att den svarta, informella ekonomin har vuxit. Efter att Faure Gnassingbe tog över makten har det genomförts omfattande ekonomiska reformer. Därmed har flera internationella donatorer åter börjat ge bistånd till Togo samtidigt som utlandsskulden har blivit bättre. Under de senaste åren har Togos ekonomi växt. Under de senaste decennierna har jordbruksproduktiviteten ökat, eftersom bönderna har börjat använda gödsel. Sammantaget har Togos ekonomi under de senaste åren växt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Togo för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,250
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,503
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,344
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  59
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  56
  År
  Lyckoindexet
  4,09
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  37,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  143
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  11 611
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  13 033
  Personer
  Fredsindex
  2,104
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  1 500
  Internflyktingar
  Korruption
  30
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,69
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  85,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  58
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,556
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  Data saknas
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,2
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  Data saknas
  Procent internetanvändare
 •  

  Togo

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  713
  Personer
  Befolkningsantal
  7 990 926
  1000 invånare