[[suggestion]]
Tonga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Nuku'alofa

Etniska grupper

Polynesier, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Tongan (officiell), engelska (officiell)

Religion

Främst kristna (Free Wesleyan Church hävdar att de har över 30 000 medlemmar)

Befolkningsantal

103 036 (2011)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

748 kvadratkilometer

Valuta

Pa'anga

Bruttonationalinkomst per invånare

5 745 PPP$

Nationaldag

4 juni

Andra landsidor

Geografi

Tonga består av 172 öar där några är höga vulkanöar och några är låga korallöar. 36 av öarna har permanenta invånare. Öarna har tropiskt maritimt klimat med en årlig medeltemperatur på 25 grader. Frodig tropisk regnskog täcker de områdena som ännu inte odlats. Det enda landdäggdjuret är råttan som fördes in med inkommande skepp och råttorna utgör ett stort hot mot fågelfaunan. Landet har många sjöfåglar, inklusive endemiska arter. Många fåglar häckar sina ägg med hjälp av den vulkaniska värmen på ön.

Miljöproblemen på Tonga är avskogning, både på grund av nybygge samt jordbruk. Ödeläggelse av korallrev är ett ökande problem. Havssköldpaddan är en hotad art på Tonga.

Earth Ecoprint

1.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tonga, skulle vi behöva 1.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det är osäkert när den första bosättningen av Tonga började, men en grupp polynesier bosatte sig på ön runt 1500-1000 år f.kr. Man vet lite om historien på Tonga innan européerna kom eftersom öborna inte skrev ned sin historia. År 1616 kom ett nederländskt skepp för att handla med ön och nästan 150 år senare kom James Cook. Cook kallade ön Friendly Islands eftersom han blev varmt välkomnad till ön. År 1845 blev öarna samlade till ett självständigt kungarike. Tonga blev år 1905 ett brittiskt protektorat och landet blev självständigt år 1970, men landet är fortfarande medlem i the Commonwealth.

Kung Tupou IV kom till tronen år 1965 och styrde enväldigt fram till sin död år 2006. Regeringen och de flesta i den lagstiftande församlingen utnämndes av kungen, traditionellt bestod urvalet av landets 33 adelsfamiljer. På 1990-talet växte det dock fram en demokratirörelse och det första politiska partiet grundades år 1994. Den första folkvalda ministern blev vald år 2005.

Samhälle och politik

När kung Tupuo IV dog år 2006 blev Tonga skakat av våldsamma upplopp, bland annat på grund av att parlamentet under ett år inte tagit ställning till förslagen om demokratiska reformer. Många byggnader plundrades och satt i brand. Minst åtta demonstranter dog. När den nya kungen George Tupou V kröntes avsade han sig rätten att utpeka statsministern, samtidigt gav kungen statsministern möjligheten att själv välja sina statsråd utan inblandning från kungen. Monarken ville även inte delta i de dagliga politiska processerna. År 2006 blev Fred Sevele landets första folkvalde och icke-adlige statsminister. År 2010 antogs en ny vallag som för första gången säkrade att majoriteten av parlamentarikerna är folkvalda.

Två av tre människor bor på huvudön Tongatapy och huvudstaden är landets enda större stad. Samhället är mycket präglat av kyrkliga seder och traditioner, exempelvis är det förbjudet att arbeta, utföra sport eller handla på söndagar.

Ekonomi och handel

Sedan 1990-talet har Tonga brottats med hög inflation, hög arbetslöshet och varierande produktion i jordbruket. Regeringen försöker att etablera ett mer differentierat näringsliv och för att reducera energiimporten arbetas det bland annat med att utnyttja vågkraft och solenergi. Sedan år 1996 har de yttre öarna blivit försedda med solcellpaneler. Turistnäringen är också ett område som landet satsar på. Det finns förhoppningar att det finns betydande mängder av koppar, zink och guld på Tongas kontinentalsockel.

Närmare hälften av landets befolkning lever idag utanför pengaekonomin inom jordbruk, fiske och samlande på självförsörjningsnivå. Jordbruket dominerar också den offentliga ekonomin där  jordbruket utgör runt en tredjedel av landets sysselsättning och bruttonationalprodukt (BNP). All jord ägs av kungen som har fördelat den bland rikets 33 adelsfamiljer för vidare arrendering.

Tonga har stora underskott i handelsbalansen med utlandet och landet mottager betydande ekonomisk hjälp från Nya Zeeland, Australien och EU. Pengaöverföringar från Tonganer utomlands är också en viktig intäktskälla.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tonga för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  80 330 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  22,50
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,726
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  23,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  150
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  121
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,14
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  7,3
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  205
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  25,41
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  5,2
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  16
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  124
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  30
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  12
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  86,9
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,659
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  38,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  7,41
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  97,0
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  11,4
  Procent
  Arbetslöshet
  1,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  427 659 795
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 959
  US Dollar
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  41,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Tonga

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  109 008
  1000 invånare