[[suggestion]]
Trinidad och Tobago

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port of Spain

Språk

Engelska (officiell), karibisk hindustani (en dialekt av hindi), franska, spanska, kinesiska

Religion

Katoliker 26 %, hinduer 22,5 %, angelikaner 7,8 %, baptister 7,2 %, pentecostal 6,8 %, muslimer 5,8 %, sjundedagsadventister 4 %, andra kristna 5,8 %, andra 10,8 %, ospecificerad 1,4 %, ingen 1,9 % (2000)

Befolkningsantal

1 346 350 (2011)

Area

5 131 kvadratkilometer

Valuta

Trinidad och tobago-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

32 855 PPP$

Nationaldag

31 augusti

Andra landsidor

Geografi

De två öarna Trinidad och Tobago ligger utanför Venezuelas kust. Det nordliga Trinidad är dominerad av bergskedjan Northern Range, som mäter upp till 940 meter över havet. Det kuperade landet på Tobago utgör en fortsättning av denna bergskedja. Trinidad, som är den största ön, består i huvudsak av lågland med långa vita stränder längs kusten. I sydöst ligger den stora asfaltssjön Pitch Lake, som är världens största reservoar av asfalt. Tropisk regnskog täcker en tredjedel av ön som ligger i utkanten av orkanbältet.

Miljöproblemen i Trinidad och Tobago är förorening av vatten på grund av kemikalier från jordbruket, industriavfall och utsläpp från ett orenat kloaksystem. Det förekommer också tidvis problem med oljeutsläpp och förorening från oljesektorn. Trinidad och Tobago har dessutom problem med avskogning och jorderosion.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Trinidad och Tobago, skulle vi behöva 3.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

När Christofer Columbus kom till öarna år 1498 bodde flera arawakstammar på Trinidad medan Tobago var obebodd. År 1532 upprättades sockerplantage och en spansk guvernör tillsattes. Indianbefolkningen blev snabbt utrotad på grund av sjukdom och hårt arbete på plantagen och för att ersätta dessa förde spanjorerna slavar från Afrika. Spanien övergav kolonin Trinidad till den brittiska flottan år 1797 och ön blev formellt brittiskt år 1802. År 1814 övertog britterna även Tobago efter att ön hade skiftat kolonialherrar fler gånger än någon annan ö i Karibien. Trinidad och Tobago slogs ihop till en koloni år 1899.

Plantagedriften drabbades hårt av slaveriförbudet och detta blev starten på en stor import av arbetskraft från Indien. Så tidigt som år 1910 fann man olja i landet vilket har gjort Trinidad och Tobago till ett av de rikaste länderna i Karibien. År 1945 fick öarna inre självstyre och år 1962 fick landet självständighet.  

Samhälle och politik

De politiska skiljelinjerna i Trinidad och Tobago har traditionellt följt de etniska skiljelinjerna. De med afrikanskt ursprung har traditionellt röstat på det konservativa People's National Movement (PNM). PNM har haft stort inflytande i Trinidad och Tobago och har haft samma statsminister mellan frigörelsen år 1962 och år 1981. På 1970-talet var den amerikanska Black Power rörelsen förhållandevis stark. Oppositionspartiet United National Congress (UNC) har traditionellt varit för de med indiskt ursprung som är färre i antalet och arbetar i större grad i jordbruket. Den politiska bilden har förbättrats sig under de senaste åren genom att nya partier har skapats.

Trinidad och Tobago är särskilt känt för sin karneval och räknas som födelseplats för instrumenten steelpan och calypso. Runt 96 procent av befolkningen bor på Trinidad. Våld och gängkriminalitet anknutet till narkotika har på senare år ökat och orsakat stort problem för Trinidad och Tobago. För att motverka trenden har Trinidad och Tobago återinfört dödsstraff, trots internationell protest.

Ekonomi och handel

Redan år 1910 fann man olja i Trinidad och Tobago och landet har sedan dess haft en stark ekonomi. Tidigare antogs det att oljeförekomsterna skulle ta slut år 2005 men nya upptäckter av olja och naturgas har skapat ny tillväxt. Trinidad och Tobago har haft en starkt statsstyrd ekonomi, men under 1980-talet fick landet ekonomiska problem på grund av fallande priser på olja vilket ledde till att Trinidad och Tobago tvingades ta hjälp från den internationella valutafonden (IMF). IMF genomförde en privatisering av landets ekonomi. Reformerna hade en önskad effekt på den ekonomiska tillväxten men, som i många andra länder, skedde detta på bekostnad av den sociala utvecklingen och andelen fattiga ökade. Trinidad och Tobago har haft en stark ekonomisk tillväxt under hela 2000-talet.

Turismen är en näring som har ökat starkt och tjänstesektorn bidrog år 2004 med hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte nära två tredjedelar av landets yrkesföra befolkning. 400 000 turister besöker Trinidad och Tobago varje år.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Trinidad och Tobago för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  4 330 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  3,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,784
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,667
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  67
  År
  Lyckoindexet
  6,19
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  13,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  24,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  267
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  6,7
  Hektar per person
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  46 274
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  34,16
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,7
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  39
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  632
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  10 733
  Personer
  Fredsindex
  2,053
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  54,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,3
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  26
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  70
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  63
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  38
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  17
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,2
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,324
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  44,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  42,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  30,95
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  7 134
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,9
  Procent
  Arbetslöshet
  2,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  22 079 017 627
  US Dollar
  BNP per invånare
  16 126
  US Dollar
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  77,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Trinidad och Tobago

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  87
  Personer
  Befolkningsantal
  1 372 598
  1000 invånare