[[suggestion]]
Tunisien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tunis

Språk

Arabiska (officiell), franska

Religion

Muslimer 98 %, kristna 1 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Befolkningsantal

10 777 500 (2012)

Area

163 610 kvadratkilometer

Valuta

Tunisisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

11 596 PPP$

Nationaldag

20 mars

Andra landsidor

Geografi

Atlasbergen dominerar nordvästra landet och är på många ställen täckt av skog. I detta område finns också det bördiga medjerdalen, som är landets rikaste jordbruksdistrikt. Våtmarkerna i norr finns på UNESCO:s världsarvslista, men är hotat av föroreningar. Mitt i landet finns stäpper och låga bergplatåer. Här finner man saltsjöar, så kallade Chotts, där man bryter fosfat. Åt söder går landskapet över i öknen och i sydväst börjar Sahara. Det förekommer stora skillnader i klimatet i landet; från Medelhavsklimat i norr och ökenklimat i söder.

Det största miljöproblemet i Tunisien är miljögifter som är resultatet av en dålig sophantering samt föroreningar av grundvatten på grund av dåliga VA-nätverk. Tunisien har också begränsad tillgång till färskvatten. Andra problem är avskogning, överbetning, jorderosion och ökenspridning.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tunisien, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Fenicierna etablerade sig i Tunisien under det 10 århundradet f.kr. De drev handel och grundade staden Karthago, som blev en ekonomisk och militär stormakt. Karthago blev införlivat i Romarriket runt 150 år f.kr. Framväxten av Islam spred sig till Nordafrika på 600-talet e.kr, något som sammanföll med Karthagos fall år 698. Tunis grundade samtidigt.

År 1207 tog en berberfamilj kontrollen över området och behöll makten till 1500-talet, då landet blev en del i kampen mellan Spanien och det Osmanska riket. Tunisien var från år 1606 i en självständig stat men var underställda osmanerna. Hussein-dynastin, grundlagt år 1705, styrde landet fram till Tunisien blev självständigt. Det franska inflytandet var stort från år 1850 då Tunisien genomgick en snabb modernisering. År 1861 fick landet en arabiska världens första grundlag. Landet blev likväl ett franskt protektorat år 1881, men i slutet av 1800-talet uppstod ett ökat krav för frigörelse och demokratisering. Det skulle dröja fram till den 20 mars år 1956 innan Tunisien blev självständigt. Bourguiba blev statsminister och monarkin blev avskaffad.  

Samhälle och politik

Efter nästan 50 år med ett enpartistyre och odemokratiska val tvingades president Zein el-Abdin Ben Ali att ge ifrån sig makten i januari år 2011. Zein el-Abdin Ben Ali hade suttit i makten sedan år 1989 och styrt landet med en järnhand. Några få partier hade varit tillåtna under stränga krav efter att enpartisystemet upphävts år 1981. Trots detta "vann" Zein el-Abdin Ben Alis parti alla val med 90 % av rösterna.

Under demonstrationerna som utbröt under hösten 2010 klagade folk särskilt på korruption, bristen på demokrati, höga matpriser och hög arbetslöshet. I oktober år 2011 valde tunisierna ett övergångsråd, som skulle förbereda en ny grundlag, och valde en ny president och parlament.

Ekonomi och handel

Bourguiba införde socialism och centralstyrning av ekonomin. Industrier och banker blev statliga, och jordbruket blev organiserat i kollektiv. Stora protester och en stagnerande ekonomi gjorde att projektet fick läggas ned och under 70-talet ökade andelen privata investeringar. Landet genomförde lyckade ekonomiska reformer där Tunisien satsade på utvinning av export av olja och fosfat. Detta medförde en stark ekonomisk tillväxt.

Tunisien har idag en av Afrikas mest konkurrenskraftiga ekonomier där fosfat, olja och gas är viktiga resurser. Det är emellertid beräknat att oljereserverna kommer ta slut om ett par få år men det finns möjligheter till en ökad gasproduktion.

Jordbruk förekommer i nästan en tredjedel av landet. Turism är en viktig näring men efter ett terrorattentat mot en synagoga på turistön Djerba år 2002 har antalet besökare sjunkigt. År 2006 besökta 6,5 miljoner utländska turister Tunisien.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tunisien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  775 770 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  2,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,005
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  15,20
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,735
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,573
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  4,46
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  66,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  8,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  74
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  28 830
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,59
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,9
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  72
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  4 774
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 322
  Personer
  Fredsindex
  1,998
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  43
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,61
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,8
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  13
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  62
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  7
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  34
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  96,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  79,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,6
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,289
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  14,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  26,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  31,34
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  92,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  73
  Procent
  Vattenkonsumtion
  121,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 444
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  34,2
  Procent
  Arbetslöshet
  15,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  39 952 095 561
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 464
  US Dollar
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  55,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Tunisien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  231
  Personer
  Befolkningsantal
  11 659 174
  1000 invånare