[[suggestion]]
Turkmenistan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Asjchabad

Etniska grupper

Turkmener 85 %, uzbeker 5 %, ryssar 4 %, andra/ospecificerad/ingen 6 % (2003)

Språk

Turkmen (officiell) 72 %, ryska 12 %, uzbekiska 9 %, andra 7 %

Religion

Muslimer 89 %, östortodoxa 9 %, andra/ospecificerad/ingen 2 %

Befolkningsantal

5 291 317 (2016)

Area

488 100 kvadratkilometer

Valuta

Turkmenistansk manat

Bruttonationalinkomst per invånare

16 876 PPP$

Nationaldag

27 oktober

Andra landsidor

Geografi

90 procent av Turkmenistan är öken, och ett av landets miljöproblem ökenspridning. Dessutom finns det ”oasregioner” som mestadels ligger i södra delen av landet. Längst i söder, vid gränsen till Iran, ligger Koppeh Dagh-bergen. Det finns också mer höglänt landskap längs gränsen till Afghanistan. På grund av de stora ökenområdena är Turkmenistan mycket beroende av vattentillförseln som kommer genom floderna. Klimatet är kontinentalt med stora dagliga och årliga temperaturvariationer. På sommaren är det vanligtvis över 35 °C medan det ofta är kallare än -30 °C på vintern. Låg nederbörd leder till ett stort behov av att använda konstbevattning, och landets bomullsodling kräver mycket vatten. En drastisk utbyggnad av systemet för konstbevattning har gjort att vattennivån i Aralsjön sjunker markant, och saltöknar brer ut sig.

Ett annat miljöproblem i Turkmenistan är den stora användningen av konstgödsel, kemikalier och bekämpningsmedel i jordbruket. Det har registrerats hälsoskador hos befolkningen som beror på föroreningarna. Föroreningen av det Kaspiska havet är ett annat problem i regionen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Turkmenistan, skulle vi behöva 3.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under antiken och tidig medeltid ingick Turkmenistan i de olika iranska statsbildningar som kallas de hellenistiska rikena (erövrat av Alexander den store 329 f.kr). Från mitten av 500-talet e.kr. trängde sig turkiska stammar in och tog över makten. Hela området blev under 600-talet erövrat av araberna. Några hundra år senare gick området in i en guldålder för städerna och jordbruket i oasdistrikten, som varade fram till området underkastades av Djingis Khan på 1200-talet. Från mitten av 1800-talet började ryssarna erövra delar av området och år 1924 upprättades en egen turkmensk republik i Sovjetunionen.

Turkmenerna hade traditionellt varit indelade i stammar och klaner och stamlojaliteten var stark. Upprättandet av den turkmenska sovjetrepubliken gjorde att folket kände sig mer som en nation och ett folk, men det genomfördes till exempel bara några få nationalistiska demonstrationer om att få bli självständigt. Efter att Sovjetunionen upplöstes deklarerade sig Turkmenistan självständigt år 1991 och Saparmurat Atajevitj Nijazov blev landets president. Han blev en sträng diktator för det nya landet.

Samhälle och politik

Nijazov valdes år 1992 till Turkmenistans president med 99,5 % av rösterna. År 1999 blev han omvald av parlamentet, men denna gången på livstid. Parlamentet består av det enda tillåtna partiet, Nijazovs ”Demokratiska Parti”, som sitter på samtliga 50 mandat. Under diktaturen har all opposition blivit strängt förbjudet och propagandan har varit stark. Nijazov framställde sig som ”turkmenernas far” och fick bland annat tre av årets månader namngett efter sig själv, sin mor och hans andlige vägledare. Men när Nijazov blev president beordrade han att elektricitet, gas, vatten och bröd skulle vara gratis till alla invånare, vilket gjort honom populär.

Nijazov dog år 2006 och han efterträddes av Berdymuchamedov. Han visade sig vara mer moderat och har bland annat försökt förbättra landets sjukvårds- och utbildningsväsende. Turkmenska medier är ägda och styrda av regeringen, och de censurerar TV-sändningar och internetsidor. Guldfärgade statyer och bilder av diktatorn är vanliga. Människorättsorganisationer kritiserar landet för brist på demokrati och mänskliga rättigheter.

Ekonomi och handel

Det traditionella levnadssättet har varit jakt och nomadisk boskapshållning, men i början av 1900-talet tog odlingen av bomull och utvinning av petroleum över som de dominerande branscherna. Trots att landet nästan bara är öken sysselsätter jordbruket många, och Turkmenistan har länge varit bland världens tio största bomullsproducenter. På 1990-talet minskade bomullsproduktionen en aning och det är i synnerhet olja och gas som tar över. Nya stora fyndigheter har senare upptäckts i Kaspiska Havet.

Som en motvikt till beroendet av de andra sovjetrepublikerna byggde Turkmenistan en gasledning till Iran. En annan gasledning, öppnad år 2005, går via Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet till den turkiska hamnstaden Ceyhan. Detta har möjliggjort en omfattande export till västvärlden. Bygget av en gasledning genom Afghanistan till Pakistan är planerat, men har inte kunnat påbörjas på grund av säkerhetssituationen. Många lever i fattigdom och det är stora skillnader mellan fattiga och rika. Även om landet är känt för sina vackra mattor, är turistnäringen inte särskilt utvecklad.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Turkmenistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  28 780 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  51,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,575
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  48,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  68 423
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  12,52
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,283
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  20
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  85,44
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,9
  Procent av BNP
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,2
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  47
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  65
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  73
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  28
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  43
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,369
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  25,81
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  86,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 679
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  19,6
  Procent
  Arbetslöshet
  3,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  37 926 285 714
  US Dollar
  BNP per invånare
  6 587
  US Dollar
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  21,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  16
  Personer
  Befolkningsantal
  5 851 466
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 491
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  23
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,706
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  4 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  69
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  61
  År
  Lyckoindexet
  5,25
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)