[[suggestion]]
Tuvalu

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Funafuti

Etniska grupper

Polynesisika 96 %, mikronesier 4 %

Språk

Tuvalska (officiell), engelska (officiell), samoiska, kiribatiska

Religion

Protestanter 98 %, ba'hai 1 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

26 kvadratkilometer

Valuta

Australisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

3 651 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

Tuvalu ligger i södra Stilla havet, med Kiribati, Fiji och Samoa som sina närmaste grannar. Landet består av nio öar, varav fem är korallrev. Dålig jordmån och dålig tillgång på färskvatten gör öarna olämpliga för jordbruk. Klimatet är tropiskt med mycket regn, ofta förekommande stormar och små variationer mellan årstiderna. Avskogning och förorening av dricksvattnet utgör allvarliga hot mot miljön, och östaten deltar aktivt i internationella miljöorganisationer. Tuvalus högsta punkt ligger bara 4,5 meter över havet, vilket gör landet särskilt sårbart för förändringar i havsnivån.

Historia

Kontakten mellan Tuvalu och de närliggande öarna Samoa och Tonga var omfattande innan Tualu fick kontakt med omvärlden. Européerna kom till Tuvalu för första gången på 1500-talet, men inte förrän på 1800-talet etablerades närmare förbindelser eftersom valfångsten i Stilla havet ökat i omfattning. I början av 1900-talet blev öarna en del av den brittiska kolonin Gilbert- och Elliceöarna. Liksom i många andra kolonier världen över skedde sammanslagningen över etniska gränslinjer, med i huvudsak polynesier på Elliceöarna och mikronesier på Gilbertöarna. Efter flera år av etniska konflikter avskiljdes Elliceöarna från kolonin år 1974, och år 1978 fick öarna sin självständighet under namnet Tuvalu.

Samhälle och politik

Tuvalu är en del av det brittiska samväldet och statens formella statschef är den engelska monarken (för nuvarande drottning Elizabeth II). Monarken representeras av en guvernör som måste vara en tuvaluan. Guvernören utses på rekommendation av den demokratiskt valda premiärministern. Tuvalu saknar formella politiska partier och parlamentet har 15 platser som väljs för fyra år i sänder. Politiken domineras av släktband och personliga egenskaper. Parlamentet väljer statsministern som i sin tur väljer fem personer som ska sitta i regeringen. Den klart viktigaste politiska frågan är att bekämpa de globala klimatförändringarna som påverkar östaten i allt större utsträckning.

Ekonomi och handel

Tuvalu är ett av världens minst utvecklade länder, men är känd för att ha en bra ekonomi med balans i statsbudgeten. Den enda exportvaran är torkad kokos och befolkningen lever främst av fiske och enkelt jordbruk. Det isolerade läget innebär att turismen är mycket liten. En betydande del av bruttonationalprodukten (BNP) består av pengar som skickas hem från emigranter. Regeringen får vissa inkomster från försäljning av mynt och frimärken, men landet är beroende av bistånd från länder som Taiwan, Japan och Nya Zeeland. År 2000 hyrde regeringen ut landets nationella Internet-domän (.tv) till ett amerikanskt företag, vilket har lett till en betydande ökning av intäkterna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tuvalu för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  26 510 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  3,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  26,30
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  50,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  11
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,01
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  32,7
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,3
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  16
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  28
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  236
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,6
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  24,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  6,67
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  9
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,4
  Procent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  39 731 317
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 550
  US Dollar
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  49,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  11 287
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  2
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)