[[suggestion]]
Tyskland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Berlin

Språk

Tyska

Religion

Protestantiska kristna 34 %, katoliker 34 %, muslimer 3,7 %, andra/ospeficicerat/ingen 28,3 %

Befolkningsantal

81 890 000 (2012)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

357 121 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

48 861 PPP$

Nationaldag

3 Oktober

Andra landsidor

Geografi

Tyskland består av tre olika landskapsområden – den nordtyska slätten i kustområdena mot Nordsjön och Östersjön, bergsområdena mitt i landet och de höga bergen i söder som utgör Alpernas nordligaste delar. Dessa landskapsvariationer ger landet ett varierat klimat, med tempererat kustklimat i norr och typiskt centraleuropeiskt inlandsklimat längre söderut. Höjdskillnaden mellan nord och syd bidrar också till de stora temperaturskillnaderna, med de största säsongsskillnaderna i de södra bergen och allt jämnare temperaturer under året ju längre norrut man kommer. Det tyska landskapet genomskärs av ett antal floder som har varit viktiga för landets centrala roll i den europeiska handeln. Stora delar av landet är starkt förorenat på grund av utsläpp från tung industri, vilket har lett till surt regn och dålig jord. Vissa områden i det forna Östtyskland kämpar med föroreningar efter många år med dålig miljölagstiftning.

Earth Earth Ecoprint

2.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tyskland, skulle vi behöva 2.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Romarna grundade många kolonier i dagens Tyskland ett par århundraden f.Kr., men fördrevs av de frankiska folken på 400-talet. Frankerna styrde stora delar av Centraleuropa fram till 800-talet då området delades upp i flera mindre delar som senare skulle bli utgångspunkten för många av dagens europeiska nationalstater. Dagens Tyskland var en del av det tysk-romerska riket, som existerade mer eller mindre samlat fram till Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Efter upprepade försök till unioner mellan mindre kungariken under 1800-talet bildades det Tyska riket 1871, med Wilhelm I som kejsare. Kejsardömet omfattade mycket av det som idag är Polen och fick så småningom flera kolonier i Afrika. Tyska riket gick under efter att ha deltagit på den förlorande sidan under första världskriget. Det ersattes av den så kallade Weimarrepubliken som tvingades ge upp stora landområden och betala enorma summor i krigsskadestånd enligt krigsuppgörelsen. De hårda villkoren bidrog till nationalsocialismens starka uppgång under Adolf Hitler i början av 1930-talet. 1939 inledde Tyskland andra världskriget genom att invadera Polen. Efter att ha förlorat andra världskriget delades landet i två delar, det kommunistiska Östtyskland och det västliga demokratiska Västtyskland. Efter flera decennier som två stater återförenades Tyskland som ett land 1990.

Samhälle och politik

Efter återföreningen 1990 övertog det nya Tyskland den västtyska författningen från 1949 som styr landet som en federal republik bestående av 16 stater med ett visst mått av självstyre. Landets formella överhuvud är presidenten, men i verkligheten ligger det mesta av makten hos förbundskanslern som leder regeringen. Politiken domineras av det socialdemokratiska SPD och det kristet konservativa CDU som har bildat flera koalitionsregeringar sedan återföreningen. Landet är en stabil demokrati och en välutvecklad välfärdsstat. Trots att Tyskland i dag åter är en enad nation ligger de forna östtyska staterna fortfarande långt efter de västra delarna beträffande social och ekonomisk utveckling. Landet var en av de ursprungliga medlemmarna i Europeiska unionen och spelar idag en central roll inom både regionalt och internationellt samarbete. Under de senaste åren har Tyskland också börjat bidra till internationella militära operationer för första gången sedan andra världskriget.

Invandrings- och flyktingpolitik är ett viktigt nationellt politiskt tema i Tyskland. Landet har tagit emot nästan en miljon flyktingar sedan 2015 och motståndet mot den rådande asylpolitiken ledde till att det invandrings- och islamkritiska partiet AfD för första gången kom in i nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen är Tysklands motsvarighet till Sveriges riksdag. 

 

Ekonomi och handel

Tyskland har under större delen av efterkrigstiden varit en av världens största ekonomier, vanligen endast slaget av USA och Japan. Storleken beror främst på en mycket välutbyggd exportindustri, som tillverkar allt från finelektronik och datamaterial till bilar och industriella maskiner. Landet är rikt på naturtillgångar och importerar både energi och det mesta av råvarorna till industrin. Efter återföreningen gick landet in i en period av ekonomisk tillbakagång på grund av de enorma kostnaderna för omställningen av de tidigare östtyska regionerna till en modern marknadsekonomi. Det finns fortfarande enorma sociala och ekonomiska skillnader mellan delstaterna och arbetslösheten är mycket större i de östra delarna av landet. I början av 2000-talet hade Tyskland under flera år svårt att uppfylla kraven inom den europeiska valutaunionen (EMU) att budgetunderskottet inte får överstiga tre procent. Efter omfattande reformer förbättrades situationen men upplevde ett nytt bakslag år 2009 under den globala finanskrisen. Under 2010 började de tyska myndigheterna den största sparplanen sedan andra världskriget för att få bukt med budgetunderskottet. Genom stora begränsningar i antalet arbetsplatser i den offentliga sektorn samt stora nedskärningar i välfärdstjänster planerar landet att spara 80 miljarder Euro fram till 2014.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tyskland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,861
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  73,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  719 883
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  8,89
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  4,5
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,531
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  80
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  14,60
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  25,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  8
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  8
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  8
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,8
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,066
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  29,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  30,75
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  99,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  95
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  97 129
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  7 035
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 693 204 332 230
  US Dollar
  BNP per invånare
  44 666
  US Dollar
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  84,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  226 191
  Personer
  Befolkningsantal
  82 293 457
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  251
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 399 669
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,936
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  6,99
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)