[[suggestion]]
USA
USAs flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Washington

Språk

Engelska 82,1 %, spanska 10,7 %, andra indoeuropeiska språk 3,8 %, asiatiska och stillahavsspråk 2,7%, andra 0,7 %. På Hawai är hawaiiska officiellt språk. (2000)

Religion

Protestanter 51 %, romersk-katoliker 24 %, mormoner 1,7 %, andra kristna 1,6 %, judar 1,7 %, muslimer 0,6 %, andra/ospecificerat/ingen 18,6% (2007)

Befolkningsantal

312 247 116

Demokrati och statsskick

Konstitutionell federal republik

Area

9 831 510 Km2

Valuta

Dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

57 638 PPP$

Nationaldag

4 Juli

Andra landsidor

Geografi

USA är världens fjärde största land. Landskapet är varierat, med slätter som sträcker sig från Atlanten mot skogsklädda kullar i öster. Mississippi-Missourifloden, världens fjärde största flodsystem, genomskär USA och rinner ut i Mexikanska golfen. Stora slätter karaktäriserar landskapet väster om bergskedjan Klippiga bergen. Områdena väster om bergskedjan domineras av öken och platåliknande klippformationer som Grand Canyon. Sierra Nevada-bergen sträcker sig längs Stillahavskusten, parallellt med Klippiga bergen. Mount McKinley på 6 194 meter över havet är landets högsta berg och beläget i Alaska. Största delen av USA har ett tempererat klimat, men det tropiska klimatet dominerar i Hawaii och Florida medan Alaska har ett arktiskt klimat. Höga utsläpp av koldioxid (CO) utgör ett stort miljöproblem. Användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förorenar grundvattnet, och brist på dricksvatten i vissa områden kräver reglering av konsumtionen.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i USA, skulle vi behöva 4.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska utgrävningar har visat spår av vikingar i vad som idag är USA, men området koloniserades inte av européer förrän år 1500. År 1776 bröt sig 13 kolonier på Atlantkusten loss från Storbritannien, vilket ledde till bildandet av USA. Landexpansion skedde successivt, och först 1853 fick USA sin nuvarande omfattning. De två delstaterna Alaska och Hawaii införlivades 1959. 1861 utbröt ett inbördeskrig mellan nord- och sydstaterna. Sydstaterna kapitulerade 1865, vilket resulterade i avskaffandet av slaveriet. Inbördeskriget var viktigt när det gäller strategi- och vapenutveckling, och första världskriget stärkte USA:s rykte som en militärmakt. USA klarade sig bra under andra världskriget och blev den första permanenta medlemmen i FN:s säkerhetsråd. Landet är den enda kvarvarande supermakten efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. USA utsattes 2001 för terroristattacker och har sedan dess gått i spetsen för kampen mot terrorism.

Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 stater. De federala myndigheterna (presidenten, regeringen m.fl.) ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan staterna. Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 gäller fortfarande, men med vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar. USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.

Ekonomi och handel

USA är en av världens ledande ekonomiska makter. Det fria marknadssystemet har traditionellt präglat landets ekonomi och det betonas att myndigheterna ska verka för ett välfungerande näringsliv utan att lägga sig i allt för mycket. På grund av variationer i läge, naturresurser, klimat, transporter och kommunikationer har USA en diversifierad näringsstruktur med stora regionala skillnader. Servicesektorn står för huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP), följt av industri, gruvdrift och bygg- och anläggningsverksamhet. Landet ligger långt fram inom forskning och utveckling. Utrikeshandeln är viktig för USA, och på senare år har tyngdpunkten för handeln flyttats från Europa till Asien. USA har varit en drivande kraft vid bildandet av frihandelsorganisationen WTO och frihandelsavtal som NAFTA. Landet har ett välutvecklat vägnät som täcker i stort sett hela landet. De stora avstånden har resulterat i en välutvecklad civil luftfart, särskilt vad gäller passagerartrafik.

Finanskrisen år 2008 skapade en lågkonjunktur i USA. BNP sjönk, arbetslösheten steg och den amerikanska staten gick in med omfattande åtgärder (bl.a. ekonomiskt understöd). Även om situationen har blivit bättre på senare år har USA fortsatt med åtgärder för att få igång ekonomin igen.

Utrikespolitik

USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med i stort sett alla världens länder. Inget annat land har en lika stor militär slagkraft, mycket tack vare USAs teknologiska framgångar. Som en stormakt har USA intressen över hela världen. USA handlar mycket med andra länder och som ett av världens rikaste länder kan USA, i varierande grad, utsätta press på andra länder i säkerhetsrådet.

Amerikansk utrikespolitik sätter de mänskliga rättigheterna och frihet högt, men dessa värden hamnar ibland i konflikt med landets egenintresse. USA är aktivt involverad i många länder för att stötta USA-vänliga regeringar eller för att motverka de regeringar som är kritiska mot USA. Detta görs i form av pengar, vapen, tränings- eller utbildningsprogram, och ibland med direkta militära interventioner.

USA är ett av världens mäktigaste land och USA arbetar aktivt för att förbli det. Ett exempel är USA:s militära budget: skapar man en lista över de 10 länder som lägger mest pengar på militären är USA högst upp - och lägger mer pengar på militären än de andra nio länderna tillsammans.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för USA för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,924
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,797
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  6,89
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  82,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  36
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  8,4
  Hektar per person
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 254 279
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  16,50
  Ton CO2 per invånare
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,2
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  233
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  3 190
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 032 235
  Personer
  Fredsindex
  2,300
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  20
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  71
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  25,69
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  37,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  0,5
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  79
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  14
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  20
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  3
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,1
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,203
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  40,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  19,49
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  99,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  89
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  830 584
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  12 994
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,0
  Procent
  Arbetslöshet
  3,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  19 485 394 000 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  59 928
  US Dollar
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  75,2
  Procent internetanvändare
 •  

  USA

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  187 826
  Personer
  Befolkningsantal
  326 766 748
  1000 invånare