[[suggestion]]
Uganda

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kampala

Etniska grupper

Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, bunyoro 2.7%, andra/ospecificerad/ingen 29,6 % (2002)

Språk

Engelska, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariska språk, swahili, arabiska

Religion

katoliker 41.9%, protestanter 42%, musimer 12.1%, andra/ospecificerat/ingen 4% (2002)

Befolkningsantal

35 873 253 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

236 040 kvadratkilometer

Valuta

Ugandisk shilling

Bruttonationalinkomst per invånare

1 819 PPP$

Nationaldag

9 oktober

Andra landsidor

Geografi

Den centralafrikanska platån utgör tre fjärdedelar av Ugandas landareal och det mesta av landet ligger cirka 900 meter över havet. Klimatet är i huvudsak tropiskt och temperaturen håller sig stabil på runt 22 grader. Savannen täcker stora delar av landet, särskilt efter att det mesta av landets regnskog har blivit nedhuggen. Victoriasjön delas mellan Uganda, Tanzania och Kenya, och bildar delvis Ugandas gräns i söder. Den tidigare fiskrika sjön hotas idag av allvarliga miljöproblem. Fiskbeståndet hotas framförallt överfiske. Förutom det är delar av sjön på väg med att växa igen som en följd av stora mängder vattenhyacinter och för att vattenståndet minskar. Krypskytte, avskogning, överbetning och jorderosion är andra miljöproblem som Uganda tampas med.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Uganda, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Norra Uganda var bebott från år 3000 f.Kr. av människor som hade invandrat från Nubia. Senare kom bland annat bantutalande människor och människor med hamitisk härkomst från nordöst. I landets norra områden utvecklade det sig efter hand olika klansamhällen, medan det i söder utvecklades olika kungadömen. Från omkring 1840 blev nordområdena angripna av egyptiska och sudanska slavhandlare och kort tid efteråt kom den första europeiska upptäckaren till landet. År 1890 ingick England och Tyskland ett avtal som gjorde att Uganda fick status som brittisk protektorat. Därefter var Uganda under brittiskt styre fram till landet fick sin självständighet år 1962. Efter nio år med orolig demokrati, tog översten Idi Amin makten i en militärkupp år 1971. Efter en brutal och korrupt period som landets ledare, blev han störtad år 1979. Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, har suttit i makten sedan 1986.

Samhälle och politik

Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, tog makten i samband med en statskupp år 1986. I många år höll väst fram Museveni som ett exempel att följa, men de senaste åren har kritiken mot honom ökat. Trots att ett flerpartisystem infördes år 2005 domineras ugandas politik av Museveni och hans parti. År 2011 blev Museveni omvald till president. Perioden efter valet var präglat av en strid mellan presidenten och oppositionen med anklagelser om valfusk. Politikerna har på senare år fått kritik för att slagit ned demonstrationer och politiska samlingar som oppositionen har anordnat. År 2010 blev huvudstaden Kampala utsatt för två terrorattentat något som den islamistiska militärgruppen Al-Shabaab från Somalia tog ansvaret för. Efter att ha terroriserat befolkningen i norra Uganda i över 20 år blev rebellgruppen  utdrivna ur landet. HBTQ personer blir ofta utsatta för diskriminering och homosexualitet är förbjudet i Uganda.

Ekonomi och handel

Cirka 70 procent av Ugandas arbetande befolkning är bönder och landet är självförsörjande när det gäller mat. Kaffe är den klart viktigaste exportvaran och har i perioder stått för 90 procent av landets exportinkomster. Landet är därför synnerligen sårbart för kaffepriserna på världsmarknaden. Uganda hade en relativt bra ekonomisk utgångspunkt då landet blev självständigt år 1962. Men under sin regeringstid fram till 1979 utvisade Idi Amin utländsk expertis och utländskt näringsliv, vilket drabbade landets ekonomi svårt. Den långvariga konflikten med LRA (Lord's Resistance Army) har också påverkat ekonomin negativt.

Även om landet fortfarande kan anses vara mycket fattigt har landet upplevt en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Brist på tillgång till energi och el är däremot en stor utmaning när det gäller landets industriella utveckling. Även korruption är en stor utmaning som påverkar förmågan att leverera offentliga tjänster och möjligheten att locka till sig investerare. De oljefynd som gjorts i Lake Albert de senaste åren väcker däremot stora förväntningar. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Uganda för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 008 120 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  41,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,279
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  19,70
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,370
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  15,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  53,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 229
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,13
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  0
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,168
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  26
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  39,42
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  95,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  41,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,6
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  49
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  55
  År
  Spridning av malaria
  200,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  343
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  20
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  140
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  201
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  83,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  70,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  90,9
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,522
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  34,30
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  6,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  26,7
  Procent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,8
  Procent
  Arbetslöshet
  1,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  25 995 031 850
  US Dollar
  BNP per invånare
  606
  US Dollar
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  23,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Uganda

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  35 475
  Personer
  Befolkningsantal
  44 270 563
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  16 624
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 395 146
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,516
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  24 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  55
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  54
  År
  Lyckoindexet
  4,19
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)