[[suggestion]]
Ukraina
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kiev

Etniska grupper

Ukrainare 77,8 %, ryssar 17,3 %, vitryssar 0,6 %, moldovier 0,5 %, krimtatarer 0,5 %, bulgarer 0,4 %, ungrare 0,3 %, rumäner 0,3 %, polacker 0,3 %, andra/ospecificerad/ingen 2 % (2001)

Språk

Ukrainska (officiell) 67 %, ryska 24 %, andra 9 %

Religion

Ukrainsk-ortodoxa (Kiev patriarken) 50,4 %, ukrainsk-ortodoxa (Moskva patriarken) 26,1 %, ukrainsk grekisk-katoliker 8 %, ukrainsk autokefalia ortodoxa 7,2 %, katoliker 2,2 %, protestanter 2,2 %, judar 0,6 %, andra/ospecificerad/ingen 3,2 % (2006)

Befolkningsantal

44 429 471 (juli, 2015)

Area

603 550 kvadratkilometer

Valuta

Hryvnia

Bruttonationalinkomst per invånare

8 270 PPP$

Nationaldag

14 augusti

Andra landsidor

Geografi

Större delen av Ukraina består av slättlandskap med en genomsnittlig höjd på 175 meter över havet. På höglandet finns bergslandskapet på Krimhalvön, Donetskplatån i söder och volynsk-podilsk höglandet i väst. Längst ut i väst sträcker sig Ukraina över sydsidan av bergskedjan Karpaterna. Ukrainas högsta berg, Hoverla, ligger i Karpaterna. Mellan höglandsområdena ligger det stora slättlandskapet som dräneras av en rad floder. Den viktigaste är Dnepr som rinner från norr till söder och delar landet i två delar. Floden mynnar ut i Svarta havet. Ukraina har ett temperat kontinentalt klimat bortsett från den sydligaste delen av Krim, som har ett subtropiskt medelhavsklimat.

Ukrainas mest ansenliga miljöproblem är den allt sämre vattenkvaliteten, försurning samt avskogning. Industrin, ökad användning av bekämpningsmedel samt radioaktivt avfall från Tjernobylolyckan har försurat stora delar av landet. Försurningsnivån har dock gått ned efter Sovjetunionens fall på grund av den dramatiska nedgången av landets industriproduktion., skulle vi behöva 1.6 jordklot

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Ukraina, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Ukrainas historia sträcker sig tillbaka minst 4500 år f.kr och en rad olika folkgrupper har bott och vandrat genom landområdet som idag är Ukraina. Kievriket grundades i det Östeuropeiska området mot slutet av 880-talet. Kievriket var med och skapade ukrainarnas och ryssarnas nationella identiteter. Riket upplöstes på 1200-talet när mongolerna invaderade landet. På 1300-talet pressade Litauen och Polen mongolerna tillbaka. När den polsk-litauiska unionen bildades år 1569 hamnade majoriteten av dagens Ukraina under polskt styre. I spetsen för motståndet mot det polska styret stod de ukrainska kosackerna och deras uppror gjorde att Ukraina därefter hamnade under ryskt styre.

I slutet av 1700-talet hamnade Ukraina under ryskt och österrikiskt styre. En ukrainsk rörelse för självbestämmanderätt växte fram och som följd av det första världskriget och den ryska revolutionen förklarade sig Ukraina självständigt. Efter tre år av inre konflikter och inbördeskrig blev Ukrainas västra delar en del av Polen och de mellersta och östra delarna en del av Sovjetunionen år 1922. Den ukrainska socialistiska sovjetrepubliken grundades. Efter det att Stalin kom till makten på 1930-talet utfördes tvångskollektivisering av jordbruket och de kulturella och politiska eliterna trycktes ner i Ukraina. Under perioden 1932-1933 led Ukraina av en av människan skapad hungersnöd vilket ledde till att mellan tre och sju miljoner människor dog. Ukrainas materiella och mänskliga förluster under andra världskriget var enorma. Uppskattningen av antalet civila som dödades varierar mellan fem och sju miljoner, varav nästan en miljon judar.

Samhälle och politik

Ukraina blev en självständig stat när Sovjetunionen upplöstes år 1991. Ukrainas statsöverhuvud är presidenten som väljs vart femte år. Presidenten får endast sitta i två sammanhängande perioder. Parlamentet har en kammare med 450 medlemmar som väljs på fem år åt gången. Ukraina har kämpat med politiska utmaningar sedan självständigheten. Hösten 2004 hölls ett presidentval. Anklagelser om valfusk medförde en politisk kris i landet och händelserna har efteråt fått namnet den Orangea revolutionen. Landets politik har varit präglat av oenighet om landets relation till Ryssland och i hur stor grad ekonomin bör liberaliseras. De regionala spänningarna har också varit stora. Dessutom är det politiska systemet mycket svagt på grund av maktmissbruk och manipulering av väljarna.

Striden om huruvida Ukraina ska rätta sig efter EU eller Ryssland ledde 2014 till stora demonstrationer i delar av landet. Den Rysslandsvänliga presidenten Viktor Janukovitj tvingades avgå och det utlystes nyval i maj 2014. Strax efter detta intog ryska soldater Krimhalvön, ett område där Ryssland har en militärbas och där det bor många etniska ryssar. Efter en folkomröstning i mars 2014 på Krimhalvön begärde myndigheter på Krimhalvön att bli en del av Ryssland. Begäran godtogs av Ryssland påföljande dag. Det är endast Ryssland som har erkänt folkomröstningen och införlivandet av Krim i Ryssland som rättfärdigt. Det internationella samfundet har fördömt Ryssland för brott mot folkrätten och omfattande diplomatiska åtgärder har vidtagits för att förhindra ett krigsutbrott mellan Ukraina och Ryssland. En pågående konflikt i området är dock ett faktum. 

 

Konflikten i Ukraina sker på olika nivåer; mellan grupperingar internt i Ukraina; mellan ukrainska myndigheter och Ryssland samt mellan NATO och Ryssland. Det är en konflikt om landområden, om makt och säkerhet, om historia, identitet och folkrätt. Läs mer om konflikten här.

Ekonomi och handel

Ukraina var mycket viktigt för Sovjetunionens ekonomi och landet har ett betydande industriellt arv från den tiden. Produktion av metall och mineraler utgör ryggraden av Ukrainas ekonomi tillsammans med jordbruket. Exporten utgörs huvudsakligen av stål, kol, maskiner och jordbruksprodukter. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi var problematisk och gjorde att landets produktion sjönk drastiskt de första åren efter Sovjetunionens fall. Ekonomin har växt under de senaste åren men drabbades hårt av den globala finanskrisen 2008. Landet har stora problem med korruption och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ukraina för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 166 120 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  3,80
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,751
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,701
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  64
  År
  Lyckoindexet
  4,33
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  68,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  76
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  227 299
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,02
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,2
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  409
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  125 236
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  9 028
  Personer
  Fredsindex
  3,113
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  800 000
  Internflyktingar
  Korruption
  32
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,46
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,4
  Procent av BNP
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  8,2
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  24
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  26
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  84
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  100,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  100,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,4
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,284
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  41,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,29
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  92,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  12,8
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  88 389
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 419
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  21,3
  Procent
  Arbetslöshet
  9,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  112 154 185 121
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 640
  US Dollar
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  57,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  5 908
  Personer
  Befolkningsantal
  44 009 214
  1000 invånare