[[suggestion]]
Ungern

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Budapest

Etniska grupper

Ungrare 92,3 %, romer 1,9 %, andra/ospecificerad/ingen 5,8 % (2001)

Språk

Ungerska 93,6 %, andra/ospecificerad 6m4 % (2001)

Religion

Katoliker 51,9 %, kalvinister 15,9 %, lutheraner 3 %, grekisk-katoliker 2,6 %, andra kristna 11,1 %, andra/ospecificerad/ingen 24,6 % (2001)

Befolkningsantal

9 937 628 (2011)

Area

93 030 kvadratkilometer

Valuta

Forint

Bruttonationalinkomst per invånare

26 701 PPP$

Nationaldag

20 augusti

Andra landsidor

Geografi

Floden Donau delar Ungern i två och utgör, tillsammans med Tisza, landets huvudfloder. Ungern har också flera stora insjöar, till exempel Balatonsjön som är Mellaneuropas största färskvattensjö. Majoriteten av landet har slättlandskap med höglandspartier i östra, centrala och norra Ungern. Ungern har tre huvudregioner: På Donaus östra sida ligger den stora slätten (Alföld), på västra sidan ligger den lilla slätten (Kis-Alföld) och i norr finns bergområden som sträcker sig till Karpaterna. Den stora slätten utgör över hälften av Ungerns areal. Landet, med sina stora slätter och låga åsar, har goda förutsättningar för jordbruk. Ungern har kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma somrar. Särskilt på den stora slätten upplever man hårda väderförhållanden som heta somrar, kalla vintrar och liten nederbörd. Landets största miljöproblem är försurning. På 1980-talet började landsbygdsområden visa tecken på försurning på grund av användningen av kemiska ämnen i jordbruket och industriell försurning.

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Ungern, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det nuvarande Ungerns område har en lång historia och har varit bebott av flera olika folkgrupper och erövrades bland annat av Romarriket. Senare, på 400-talet, erövrades området av hunnerna och deras ledare Attila. Namnet Ungern härstammar från medeltiden då ungrare eller madjarer, som var halvnomader, kom från det nuvarande Ryssland. År 896, när madjarerna kom till området, anses av Ungrarna som erövringen av deras hemland. Det ungerska kungariket grundades först år 1001 då Ungerns första kung, Stefan den helige, blev krönt. Stefan införde kristendom i landet. Rikets storhetstid var på 1300- och 1400-talet. Som följd av de osmanska krigen delades Ungern i tre delar, något som varade fram till 1600-talet. Habsburgarna förenade området på slutet av 1600-talet. Ungrarna försökte att uppnå självständighet och gjorde uppror år 1848. År 1867 blev Österrike-Ungern dubbelmonarkin grundat. Mordet på tronföjaren till Österrike-Ungern år 1914 var starten på första världskriget som landet förlorade och ledde till att dubbelmonarkin upplöstes. Ungern deltog också i det andra världskriget på Tysklands sida och blev efter kriget ockuperat av Sovjetunionen som tillsatte en Moskvavänlig regim som styrde landet fram till Sovjetunionens sammanbrott år 1989. Ett folkuppror utbröt år 1956 som brutalt slogs ned av sovjetiska trupper.

Samhälle och politik

Ungern var det första landet i det socialistiska Östeuropa som gick över tipp demokrati. Övergången började som en följd av demonstrationer år 1988. Detta öppnade upp för ett pluralistiskt system med flera politiska partier, fria fackförbund och andar organisationer och i oktober 1989 blev kommunistpartiet upplöst. Järnridån försvann och östtyska medborgare fick resa genom Ungern till Österrike och Västtyskland, något som bidrog till den östtyska kommunistregimens sammanbrott. År 1990 hölls val i Ungern. 

Ungern är en demokratisk republik med en president som statsöverhuvud. Presidenten väljs av parlamentet för fem år och har en huvudsakligen ceremoniell roll. Parlamentet består av 386 medlemmar som väljs vart fjärde år. Den reella utövande makten ligger hos statsministern och regeringen. De dominerande politiska partierna i ungersk politik är det socialdemokratiska partiet och det högerorienterade borgerliga alliansen.  

Ekonomi och handel

Ungern gick under 1990-talet igenom en snabb övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Reformer infördes, myndigheter privatiserade statliga företag och betalade av sin statsskuld. Reformerna skapa en stark ekonomisk tillväxt och en snabb förbättring av levnadsstandarden. Landet blev medlem i EU år 2004. Ungern har en lång tradition som ett jordbruksland, men har länge varit präglat av en övergång till industri och tjänstenäringar. År 2006 var 31,2 procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatt inom industri och gruvdrift, 65,1 procent inom tjänstesektorn och 3,7 procent inom jordbruk. Landet har bland annat investerat i bilproduktion, förnybar energi, turism och informationsteknologi. Ungern blev hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ungern för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  14,90
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,772
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  69,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  42 086
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,27
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,531
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  46
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  30,44
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  50,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  17
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  23
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  8
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,4
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,252
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  39,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,05
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  81,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  76
  Procent
  Vattenkonsumtion
  7,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  15 649
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 966
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  139 761 138 103
  US Dollar
  BNP per invånare
  14 279
  US Dollar
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  76,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Ungern

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  15 684
  Personer
  Befolkningsantal
  9 688 847
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  4 997
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  6 369
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,838
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,76
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)