[[suggestion]]
Uzbekistan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tasjkent

Etniska grupper

Uzbeker 80 %, ryssar 5,5 %, tadzjiker 5 %, kazakstanier 3 %, karakalpaker 2,5 %, tatarer 1,5 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 %

Språk

Uzbekiska, ryska, tadzjikiska, andra språk

Religion

Muslimer 88 %, ortodoxa kristna 9 %, andra/ospecificerad/ingen 3 %

Befolkningsantal

28 100 000 (2011)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

447 400 kvadratkilometer

Valuta

Sum

Bruttonationalinkomst per invånare

6 513 PPP$

Nationaldag

1 september

Andra landsidor

Geografi

Större delen av västra och norra Uzbekistan består av obeboelig öken. I nordväst reser sig Turanslätten upp till 90 meter över havet vid Aralsjön stränder, och här är områdena bördigare. De östra delarna av landet domineras av bergskedjan Tienjian med toppar upp till 5000 meter över havet. Söder om Tienjian ligger Ferganadalen som gränsar till Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. Majoriteten av befolkningen är koncentrerad kring de två stora floderna, Amu-Darja och Syr-Darja, som båda rinner ut i Aralsjön i nordvästra delen av landet. Klimatet är torrt och varmt, med små nederbördsmängder under hela året. Bergsområdena är något svalare än resten av landet. Uzbekistan har stora miljöproblem, främst beroende på dålig politisk ledning under sovjettiden. Enorma mängder vatten från landets två största floder avleds för konstbevattning av bomullsodlingar vilket har lett till att Aralsjön har krympt dramatiskt. Detta har ödelagt stora områden runt sjön som förlorat fiskemöjligheter och fått jorden skadad av saltet som trängt in i marken i och med uttorkningen av sjön. Utsläppen av tungmetaller från industrin har också bidragit till att förstöra stora jordbruksområden.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Uzbekistan, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området som idag är Uzbekistan var under århundraden bebott av nomadfolk som flyttade i takt med årstiderna utan att inrätta fasta bosättningar. Det första kända kungadömet i området var Sakadynastin som styrde Centralasien omkring 800 f.kr. Uzbekistan var ett av de länder som erövrades under Alexander den stores fälttåg i öster på 300-talet f.kr. Senare hamnade området under hunnernas ledning innan arabiska muslimer lade hela Centralasien under sig på mitten av 600-talet. Under de kommande århundradena blev de uzbekiska städerna Samarkand och Bukhara viktiga religiösa och kulturella centrum för de persiska och mongoliska härskarna i området. Sidenvägen, som kopplade samman Asien och Europa, skar rakt igenom Uzbekistan och förde med sig rikedom och välstånd för regionen tills Vasco da Gama fann sjövägen till Indien år 1498, vilket gjorde fastlandsförbindelserna mindre viktiga. På 1600-talet började det ryska imperiet öka sitt inflytande i området vilket ökade handeln med de små furstendömena – khanaten – som hade vuxit fram. Från 1800-talet blev Centralasien en del av ryska området Turkestan. Efter ryska revolutionen år 1918 blev Uzbekistan en del av Sovjetunionen, innan landet för första gången blev självständigt år 1991.

Samhälle och politik

När Sovjetunionen kollapsade år 1991 utropade sig Uzbekistan som en självständig republik, med den tidigare kommunistledaren Islam Karimov som landets första president. Landet fick en ny författning och oppositionspartierna förbjöds. Regeringen inrättade flera politiska partier för att ge intryck av en flerpartidemokrati, men i verkligheten styrs Uzbekistan idag enväldigt av Karimovs Folkets demokratiska parti. Presidenten har stora befogenheter, och leder både regeringen och landets väpnade styrkor. Rättsväsendet är inte oberoende från presidenten som utnämner domarna. I efterdyningarna av självständigheten har Uzbekistan upprepade gånger varit på kant med de andra forna sovjetstaterna i Centralasien, och flera gränstvister har lett till att stora områden är minerade. Landet är mycket underutvecklat, och saknar ordentliga transportvägar och grundläggande hälsovård. Islamistiska rörelser har uppkommit på landsbygden men har blivit nedslagna av regeringen, dock har flera terrordåd genomförts mot myndigheterna. Efter terroristattackerna mot USA 11 september har Uzbekistan blivit en av USA:s viktigaste allierade i Centralasien tack vare sitt strategiska läge, trots att landet är allmänt känt för att stå bakom groteska brott mot de mänskliga rättigheterna och för utbredd korruption.

Ekonomi och handel

Under åren före självständigheten år 1991 var Uzbekistan en av de största leverantörerna av bomull till hela Sovjetunionen. Bomull utgör fortfarande en stor del av industrin i landet, men riskerar att kollapsa på grund av dåligt underhållna bevattningssystem och allmän vattenbrist. Trots att landet har privatiserat en stor del av näringslivet sedan år 1991 lever planekonomin vidare inom flera sektorer, från gruvdrift och kraftproduktion till transport och jordbruk. Uzbekistan är beroende av hjälp utifrån, men har upprepade gånger varit oense med internationella låneinstitut som Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) på grund av bristen på reformer, korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Landet har blivit en betydande exportör av gas och levererar gas till flera av sina grannländer. Ytterligare utveckling av ekonomin försvåras av ett eländigt vägnät och få fungerande landningsbanor. Korruption är utbrett och staten har få skatteintäkter.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Uzbekistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  638 260 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  62,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,016
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  14,10
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,611
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  36,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  105 214
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,42
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  37
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,144
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  23
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  53,52
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  79,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,5
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  23
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  65
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  30
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  73
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  100,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  100,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,2
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,287
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,00
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  51,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  136,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 645
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  19,9
  Procent
  Arbetslöshet
  5,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  49 677 172 714
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 534
  US Dollar
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  52,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Uzbekistan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  587
  Personer
  Befolkningsantal
  32 364 996
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 967
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  21
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,710
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  3 400
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  72
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  6,17
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)