[[suggestion]]
Västsahara

Nyckeltal och fakta

Andra landsidor

Geografi

Västsahara är beläget i utkanten av Saharaöknen som täcker stora delar av norra Afrika. Majoriteten av landet består av öken och halvöken, med magra jordar och nästan ingen nederbörd. Klimatet är tropiskt, med genomgående höga temperaturer hela året. Områdena längs kusten är något svalare och har lite nederbörd. Det karga landskapet i inlandet gör att temperaturen kan variera med mer än 30 grader mellan dag och natt, eftersom det inte finns några växter som kan lagra värmen. Det sparsamma regnet och bristen på naturliga vattenresurser innebär att tillgång till rent vatten är ett ständigt problem i Västsahara. Dessutom hotas jordbruket av ökenspridning och ofta förekommande sandstormar.

Sedan 1980 har landet delats in i två av en marockansk mur som sträcker sig från norra gränsen till den södra. Marocko kontrollerar tre fjärdedelar av området, inklusive kusten och alla städer. På dessa områden är majoriteten inflyttade marockaner. Fjärdedelen öster om muren är obebodd men kontrolleras av Västsahara.

Historia

Dagens Västsahara var under antiken bebott av berber och beduiner som bodde i små stammar utan fasta bosättningar. Landet erövrades av muslimska araber i 700-talet, och blev så småningom ett centrum för handeln mellan västra och norra Afrika. Flera imperier kom och gick i området tills européerna erövrade norra Afrika på 1800-talet. Västsahara koloniserades av Spanien efter Berlinkonferensen år 1884, och fick år 1958 status som en separat spansk provins. Under 1960-talet började en befrielserörelse att växa fram, och 1973 grundades den marxistiska motståndsgruppen Polisario. När Spanien drog sig tillbaka 1975 ockuperades landet omedelbart av grannländerna Marocko och Mauretanien. Året därpå förklarade Polisario området självständigt under namnet Sahariska arabiska demokratiska republiken. Mauretanien drog sig undan 1979, men Marocko kontrollerar fortfarande större delen av Västsahara. Polisario kämpade mot marockanska styrkor hela 1980-talet, tills FN förhandlade fram en fredsuppgörelse 1991. Villkoret för avtalet var att det skulle hållas fria val om självständighet, men detta har ännu inte skett. Västsahara är det enda återstående territoriet på den afrikanska kontinenten som FN fortfarande behandlar som en olöst fråga som rör kolonialism.

Samhälle och politik

Västsahara betraktas av Marocko som södra provinsen och styrs av marockanska lagar och med en guvernör som högsta representant för regeringen. Sahara-folket, som benämns som saharawi, som bor i de marockanskt kontrollerade områdena, deltar i marockanska val. I praktiken har marockansk militär- och säkerhetsstyrkor mycket makt i området på grund av konflikten.

Exilregeringen håller till i den algeriska staden Tindourf. Regeringen består av Polisario-medlemmar och har sedan 1982 letts av Mohamed Abdelaziz. Polisario bildades som en gerillakoncern, men är idag en politisk rörelse och en exilregering, med ministrar, domstolar och egen lagstiftning. Polisario kallar Västsahara för Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR). Antalet länder som erkänt Västsahara (SADR) som en självständig stat har ursprungligen varit omkring 85 stycken. Men många av dessa har dragit undan sina erkännanden, bland andra Malawi och Zambia. Framförallt har SADR erkänts av länder i Afrika och Latinamerika. 2016 kom beskedet att Sverige inte erkänner SADR.

Den Internationella domstolen i Haag godtog 1975 Polisarios krav att medborgarna bör få rösta om självständighet, men FN-styrkan MINURSO har inte lyckats genomföra val i området. Situationen är låst, och sedan 1980 har landet delats upp i två delar av en minerad försvarsmur som Marocko har byggt. Polisario kontrollerar cirka en fjärdedel av landet, medan Marocko kontrollerar resten. Den långvariga konflikten har lett till stort lidande för den lokala befolkningen och de tusentals flyktingar som lever i exil i olika läger i grannlandet Algeriet. Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna har ägt rum på båda sidor av konflikten och krigsfångar har vid upprepade tillfällen utsatts för tortyr. Sedan år 2007 har FN lett förhandlingar mellan Polisario och Marocko men förhandlingarna har stagnerat.

Ekonomi och handel

Västsaharas stora ekonomiska potential är en av huvudanledningarna till att Marocko vill styra landet. Västsahara har stora fiskeresurser, och en väl fungerande industri som producerar fiskmjöl och fryst fisk för export. Det finns troligtvis olja och naturgas i havet, och flera västerländska oljebolag har fått tillstånd att påbörja provborrningar. I inlandet finns stora mineralfyndigheter och utvinningen av fosfater är en av de viktigaste inkomstkällorna. Många ton sand säljs för att användas på Kanarieöarnas stränder. Marockanska myndigheter har byggt upp ett effektivt nätverk av vägar och el för industrin. I hamnstaden Laayoune har man byggt flera hotell, och fokus ligger allt mer på turism. Ekonomin kontrolleras uteslutande av de marockanska myndigheterna och exilregeringen har inget inflytande över ekonomin.

Det finns inga bofasta invånare eller någon ekonomi i de polisstyrda områdena. Det har däremot växt fram en liten ekonomi kring flyktinglägren, ofta med hjälp av pengar som skickas från sahrawier som arbetar utomlands eller från olika biståndsprojekt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Västsahara för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  81,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,4
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  Data saknas
  Procent internetanvändare
 •  

  Västsahara

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  567 421
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  118 611
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)