[[suggestion]]
Vanuatu

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port-Vila

Etniska grupper

Ni-Vanuatu 97,6 %, delvis ni-vanuatu 1,1%, andra/ospecificerad 1,3 % (2009)

Språk

Stamspråk (över 100) 63,2 %, bislama (officiellt, kreolspråk) 33,7 %, engelska (officiellt) 2 %, franska (officiell) 0,6 %, andra/ospecificerad 0,5 % (2009)

Religion

Protestanstiska kristna 70% (många olika grenar), katoliker 12,4 %, traditionella religioner 3,7 %, andra 12,6 %, ingen 1,1%, ospecificerad 0,2% (2009)

Befolkningsantal

277 554 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

12 189 kvadratkilometer

Valuta

Vatu

Bruttonationalinkomst per invånare

3 081 PPP$

Nationaldag

30 juli

Andra landsidor

Geografi

Vanuatu består av 12 större och 70 mindre öar varav 65 är bebodda. Öarna sträcker sig över 130 mil från syd till norr i sydvästra Stilla havet. Vanuatus öar är av två typer; vulkaniska och korallöar. Några av öarna har aktiva vulkaner. Landet består av kuperat terräng med dålig jordmån, och bara 9 % av Vanuatus landyta kan användas till jordbruk. Kustremsorna är smala och på några ställen finns det träskmark med krokodiler. Regnskogen täcker en stor del av landet, men snabb avskogning har ökat risken för jorderosion. Vanuatu ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor och drabbas ofta av jordskalv. Huvudstaden Port-Vila har flest invånare och ligger på ön Efate. Espirity Santo är emellertid den största och ekonomiskt viktigaste ön. Vanuatu har ett maritimt tropiskt klimat. Från december till april är det mycket nederbörd och orkaner. De övriga månaderna är kyligare och torrare.

Befolkningstillväxten har orsakat flera miljöproblem. Dåliga sanitetsanläggningar och bristande sophantering har lett till vattenförorening. Delar av befolkningen har därför inte tillgång till rent vatten.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Vanuatu, skulle vi behöva 2.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Förutom att man har hittat spår av människor som levde på ön för cirka 3000 år sedan vet man inte så mycket om Vanuatus historia innan européerna "upptäckte" ögruppen. År 1606 kom portugisiska sjöfarare till den största ön och gav ön namnet Espiritu Santo, men koloniseringen började först i slutet av 1700-talet då de första britterna och fransmännen dök upp. Efter ett tag bosatte sig missionärer och handelsmän i ögruppen. Melanesierna, Vanuatus urbefolkning, tvingades till plantagearbete på Fiji och Australien medan européerna började avverka regnskogen. I slutet av 1800-talet insåg Storbritannien och Frankrike att de måste samarbeta om Vanuatu och år 1906 grundade de en gemensam koloni som skulle vara fram till år 1980. Under kolonialtiden blev alla institutioner duplicerade, till exempel fanns det en fransk och en brittisk rättsapparat. De europeiska bosättarna behandlades väl medan melanesierna betraktades som statslösa. Över en tredjedel av jorden ägdes av européerna och efter andra världskriget ökade missnöjet hos befolkningen.

På 1970-talet blev de första partierna grundade; det brittiskt stödda Vanua'aku Pati (VP) och det franskorienterade Union des Partis Moderés (UMP). VP krävde självständighet och år 1980 gav Storbritannien och Frankrike vika för kravet. Walter Lini, VP:s ledare, blev landets första statsminister och satt kvar på posten till 1991. Under den här perioden hade Vanuatu nära anknytningar till kommunistiska länder, medan förhållandet till Frankrike var dåligt. Detta ändrades efter valet 1991 då UMP för första gången blev största parti.

Samhälle och politik

Vanuatu är en demokratisk republik. Presidenten, som för det mesta har en ceremoniell roll, väljs vart femte år av nationalförsamlingen. Vart fjärde år hålls allmänna val till nationalförsamlingen. Medlemmarna i nationalförsamlingen väljer en statsminister som sedan utnämner de övriga ministrarna. Politiken är mer präglad av personliga maktkamper än av ideologiska skillnader. Etnisk tillhörighet och religion går ofta före lojaliteten till partiet. Detta har lett till att det ofta blir maktskifte. Eftersom politiken bygger på traditionella melanisiska värderingar har konflikterna sällan lett till våld. De mänskliga rättigheterna respekteras i regel, och rättsväsendet räknas som oberoende från staten. Nästan alla vanuatuer är melanesier. Befolkningen är indelad i stammar som lever ganska isolerade från varandra. Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat, och har ingen egen armé. Länge höll landet en viss distans till alla stormakter, men nu har det starka band till Australien. Landet samarbetar mycket med de andra små önationerna i Stilla Havet.

Ekonomi och handel

Vanuatu är ett av världens minst utvecklade länder och är beroende av bistånd. Den ekonomiska utvecklingen i landet har hämmats av långsam modernisering, dålig infrastruktur och för stort beroende av jordbruket (som är känsligt för ändringar i väder och klimat). Jordbruket är basen i ekonomin och sysselsätter två tredjedelar av befolkningen. Även om den mesta produktionen går till det egna hushållet så brukar de flesta sälja en del av det de producerar. Den viktigaste exportvaran är copra, torkat kokosnötskött, som odlas på plantager. På dessa kokosnötsplantager föder man också upp nötkreatur och kött är landets näst största exportvara. De viktigaste handelspartnerna är Thailand och Japan. Den ekonomiska utvecklingen hindras av att Vanuatu är beroende av några få exportvaror. Landet har försök att göra jordbruket mer varierat, men har inte lyckats. Även de många naturkatastroferna gör ekonomin sårbar. Vanuatu blev inte lika hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2009 som många andra länder blev. Den asiatiska världsbanken har beskrivit landet som den snabbast växande ekonomin i Stilla havet - mycket på grund av turism, byggprojekt och bistånd. Det har satsats på turism under det senaste decenniet, något som har gjort att landet får in utländsk valuta. Turisterna kommer främst ifrån Australien och Nya Zeeland.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vanuatu för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  132 230 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  13,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,174
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  12,70
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,603
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,499
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  24,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  23
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  154
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,59
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,8
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  52
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  46
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,4
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  27
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  71
  År
  Spridning av malaria
  8,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  78
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  78
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  51
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  95,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  84,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  85,8
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  28,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  0,00
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  57,8
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  9,9
  Procent
  Arbetslöshet
  5,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  862 879 789
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 124
  US Dollar
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  25,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  282 117
  1000 invånare