[[suggestion]]
Vatikanstaten
Flagget til Vatikanstaten

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vatikanstaden

Etniska grupper

Italienare, schweizare

Språk

Latin, italienska (tjänstespråk)

Religion

Romersk-katolsk kristendom

Befolkningsantal

839 (juli 2013)

Demokrati och statsskick

Absolut monarki

Area

44 hektar

Valuta

Euro

Nationaldag

13 mars (ändras till det datumet som den nye påve tillträder på)

Andra landsidor

Geografi

Vatikanstaten är världens minsta land och ligger i Rom, Italiens huvudstad. Landet består av några byggnader vid floden Tibern samt vissa kyrkor och andra administrationsbyggnader i och utanför Rom. Påvens sommarresidens i Albanerbergen betraktas också som en del av Vatikanstaten. Vatikanstaten har flera kända byggnader som Peterskyrkan och Sixtinska kapellet. Landet har även några av världens vackraste museer och konstsamlingar och finns med på Unescos världsarvslista.

Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda, fuktiga vintrar och varma torra somrar. Vatikanstaten har samma problem med luft- och vattenföroreningar som Rom. 2007 beslutade sig Vatikanstaten för att bli världens första koldioxidneutrala stat. Detta ska de uppnå genom att plantera en skog i Ungern.

Historia

Vatikanstaten är allt som återstår av den tidigare Kyrkostater som fanns i och kring Rom från 1300- till 1800-talet. Biskoparna hade stor makt under denna period, och erövrade stora områden i Italien. Redan på 1000-talet tog biskopen av Rom titeln påve efter det italienska ordet ”papa” (far). Han utropade sig som överhuvud för hela den västliga kyrkan. Påvarna behöll makten över södra Italien fram till 1860. Sedan började kung Emanuel II arbetet med att ena Italien till ett land. Påven Pius IX ville inte låta Rom blir en del av Italien och vägrade att lämna ifrån sig makten. År 1871 betraktade han slaget som förlorat efter en längre belägring. Inte förrän 1929 erkände Italien Vatikanstaten som en suverän stat med påven som överhuvud.

Samhälle och politik

Vatikanstaten är Europas enda absoluta monarki. Landets högste chef är påven som väljs på livstid. Det är kardinalkollegiet, som består av alla kardinaler i den romersk-katolska kyrkan, som väljer påven. Påven styr över den romersk-katolska kyrkan och har diplomatiska förbindelser med över 100 länder. Påvens regering har sedan 1400-talet beskyddats av Schweizergardet som består av medlemmar från den schweiziska armén. Ansvaret för administrationen av landet ligger hos en särskild kommission med sju kardinaler.

Kurian är påvens statsförvaltning. Den består av nio församlingar (ministerier). Vatikanen har sitt eget rättsväsende, i första instans gäller palaiska lagar, och i den andra italienska. Det ingår tre domstolar i Kurian.

Vatikanens viktigaste politiska arbete är att främja den romersk-katolska kyrkans intressen över hela världen. Viktiga politiska frågor är religionsfrihet, utvecklingsfrågor och dialog mellan religioner. Landet är inte medlem i FN eftersom den romersk-katolska kyrkan ska vara politiskt neutral. Sedan år 1964 har Vatikanstaten, tillsammans med Palestina, status som permanent observatör i FN. Landet har sin egen radiostation och ger ut en dagstidning. Den nuvarande påven, Franciskus har i sitt arbete försökt förbättra levnadsförhållandena för människor som lever i fattigdom och för människor på flykt. Han har även arbetat med att modernisera påvestaten. 

Ekonomi och handel

Vatikanstaten är en del av den italienska ekonomin och har inget självständigt ekonomiskt system. Landets inkomster kommer huvudsakligen från frivilliga bidrag och donationer från romersk-katolska kyrkor över hela världen. De har sin egen bank för att hantera donationerna. Landet tjänar också på att det varje år kommer miljontals turister till den berömda Peterskyrkan. Kyrkan byggdes mellan 1506 och 1626 av kända arkitekter som Michelangelo och Bernini. Besökarna kommer också till Vatikanmuseet där Sixtinska kapellet (påvens personliga kapell) finns. Dessutom får landet stora intäkter genom att sälja sina egna frimärken, mynt och souvenirer. Vatikanen har under flera perioder drabbats av stora budgetunderskott, delvis på grund av kostnaden för att underhålla kyrkans många historiska byggnader. De största kostnaderna är dock utgifter för personal som jobbar inom förvaltning. Andra kostnader för landet är utländska mutor samt utgifter för att finansiera Vatikanens media

 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vatikanstaten för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  Data saknas
  Procent internetanvändare
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  801
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)