[[suggestion]]
Vietnam

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Hanoi

Etniska grupper

Kignh (viet) 85,7 %, tay 1,8 %, muong 1,5 %, khmer 1,5 %, mong 1,2 %, nung 1,1 %, andra/ospecificerad/ingen 5,3 % (1999)

Språk

Vietnamesiska (officiell), engelska, franska, kinesiska, khmer, regionala språk (mon-khmer och malay-polynesiska)

Befolkningsantal

94,348,835 (juli, 2015)

Area

331,210 kvadratkilometer

Valuta

Dong

Bruttonationalinkomst per invånare

6 296 PPP$

Nationaldag

2 september

Andra landsidor

Geografi

Vietnam är ett långsmalt land med magnifik natur som sträcker sig över 1600 km från norr till söder. Det mesta av landet har ett tropiskt regnklimat som följer monsunsäsongen i resten av Asien. Trots det tropiska läget finns det stora klimatskillnader. I söder är temperaturen hög året runt, medan vintrarna i norr kan vara mycket kalla. Tre fjärdedelar av landet består av berg eller kullar.

Vietnam är känt för sina distinkta kalkstensberg som höjer sig över havsytan och de gröna risfälten och det vidsträckta Mekongdeltat med kanaler och floder som rinner över hela regionen. Floderna, som är grunden för livet för många i Vietnam, har också blivit ett hot. De närliggande områdena drabbas av översvämningar och i synnerhet Röda floden i norr svämmar ofta över sina vallar. Floderna är också förorenade av bekämpningsmedel och gödningsmedel från jordbruket. Miljöproblem som jorderosion på grund av avverkning och ökad salthalt i deltaområdena har lett till problem för jordbruket.

Ecoprint

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Vietnam, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I över 1000 år var Vietnam underkastat Kina som en kinesisk provins. På 900-talet frigjorde sig emellertid vietnameserna och etablerade ett separat rike, dock inte utan strid. Vietnam har upprepade gånger fått utstå kinesiska och mongoliska angrepp. Från slutet av 1800-talet började landet gradvis att vara under franskt styre och blev så småningom en fransk koloni. Ett befrielsekrig utkämpades under perioden 1946-1954. Kriget slutade med att Vietnam delades upp i två stater – det socialistiska Nordvietnam och det antikommunistiska Sydvietnam.  Det sistnämnda stöttades av USA i vad vi kallar Vietnamkriget, men som i Vietnam kallas Det amerikanska kriget. USA och Sydvietnam försökte hindra den Nordvietnam från att ena landet under kommunistiskt styre men försöket misslyckades. Kriget varade från år 1957 till 1975. Saigon erövrades och staterna återförenades under namnet den socialistiska republiken Vietnam. Vietnamkrigets grymheter mot civila chockade hela världen och man uppskattar att så många som fem miljoner civila dog. Över 1,4 miljoner soldater dödades, men bara 6 % av dessa var från amerikanska styrkor. På 1980-talet satsade Vietnam på att återuppbygga landet. Från att tidigare ha varit ett av världens fattigaste länder är det idag etablerat och betydelsefullt i världsekonomin. 

Samhälle och politik

Vietnamesiskt ekonomi har sakta men säkert öppnats upp. Den sociala levnadsstandarden är releavt god. Få lider av undernäring och merparten har rinnande vatten och elektricitet i sina hem. Även om de flesta har upplevt en betydlig förbätttring förekommer det protester från den del av befolkningen som är bosatta på landsbygden angående höjda skatter. De menar att de inte får tillgång till exempelvis hälso- och sjukvård, utbildning eller andra rättigheter vilket skattepengarna ska gå till.  

En av de stora utmaningarna i Vietnam är befolkningstillväxten och befolkningstätheten. Folk flyttar till städerna. Det finns fler pojkar än flickor i landet på grund av den förda familjepolitiken. Fram till 2003 hade Vietnam en tvåbarnspolitik. Det betyder att det inte var tillåtet att få mer än två barn per familj. Precis som i Kina förde det med sig att pojkar var att föredra framför flickor. Vietnam har idag en befolkning på nästan 100 miljoner människor vilket innebär att folk bor sex gånger tätare än vad FN menar är hållbart. Invånarna i Vietnam bor dubbelt så tätt som i Kina och 10 gånger så tätt som i de flesta utvecklingsland.

I Vietnam väljer nationalförsamlingen en av sina medlemmar till president för den period församlingen sitter, det vill säga i fem år. Vietnams president är statschef och chef för de väpnade styrkorna. Vietnam är en enpartistat med ett kommunistiskt styre.  Tidigare var kommunistpartiet omtyckt men idag är situationen inte densamma. Korruption och maktmissbruk har lett till protester. År 2011 blev sittande statsminister Nguyen Tan Dung omvald och kommer att vara kvar vid makten ytterligare en femårsperiod. Dung kritiseras för att korruptionen har ökad sedan han kom till makten 2006. Vietnam hamnade 2013 på plats 116 av 177 på en lista med länder där korruptionen är som värst. Sedan 1986 har Vietnam genomgått ett omfattande reformarbete inom den offentliga sektorn, rättsväsendet och utbildningsväsendet.  Effekten av detta är att andelen av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen minskat kraftigt. Privatiseringen av jordbruket och större tonvikt på den privata sektorn som drivkraft för ekonomin är också en av orsakerna till den positiva utvecklingen.

Fortfarande kritiseras regeringen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vietnam har slagit ned hårt på regimkritiker och fortfarande fängslas många människor som bedriver oppositionellt arbete. Yttrandefriheten i landet är begränsad. Journalister, bloggare och de som kämpar för mänskliga rättigheter och frihet fängslas. 2014 rapporterade Amnesty att 30 bloggare sitter i vietnamesiska fängelse tillsammans med över 70 politiska fångar. 

Ekonomi och handel

Över hälften av arbetskraften i Vietnam är sysselsatt inom den primära sektorn. Vietnam är främst ett jordbrukssamhälle, koncentrerat kring de två deltaområdena i norr respektive söder. Landet som helhet är självförsörjande vad gäller mat. Dessutom bidrar jordbruksprodukter med viktiga exportintäkter. Landet är en av de största exportörerna av ris i världen. På 1990-talet blev Vietnam också världsledande inom produktionen av kaffe och cashewnötter. Eftersom landet har en lång kustremsa är fisket en viktig näring både för att ombesörja mattillgången inom landet men också som exportvara. Vietnam handlar främst med USA, Japan, Kina och EU.

De sista årtiondena har Vietnam genomgått stora ekonomiska förändringar. Efter andra världskriget och fram till 1986 förde landet en statsreglerad ekonomi. 1986 kom en reform vid namn "Doi Moi" vilket betyder förnyelse. Fokus skiftade från den tidigare planekonomin till en mer marknadsekonomisk kurs. Vietnam har lyckats halvera antalet människor som lever under fattigdomsgränsen. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vietnam för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet