[[suggestion]]
Vitryssland (Belarus)

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Minsk

Etniska grupper

Vitryssar 83,7 %, ryssar 8,3 %, polacker 3,1 %, ukrainare 1,7 % andra 2,4 %, ospecificerade/ingen 0,9 % (2009)

Språk

Vitryska (officiell) 23,4 %, ryska (officiell) 70,2 %, andra (polska och ukrainska minoriteter) 3,1 %, ospecificerad 3,3 % (2009)

Religion

Ortodoxa kristna 80 %, andra/ospecificerade/ingen 20 % (1997)

Befolkningsantal

9 589 689 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik (i namn, men i själva verket en auktoritär stat)

Area

207 600 kvadratkilometer

Valuta

Vitrysk rubel

Bruttonationalinkomst per invånare

18 066 PPP$

Nationaldag

3 juli

Andra landsidor

Geografi

Vitryssland är ett låglänt land utan naturliga gränser mot grannländerna. Det högsta berget är bara 346 meter över havet, och landskapet består huvudsakligen av låga berg och kullar. Nästan en tredjedel av landet är täckt av tät skog. I söder ligger långsträckta myrar som genomskärs av många floder och sjöar som är viktiga transportleder och källor till elektrisk energi. Närheten till Östersjön gör klimatet tempererat, med en medeltemperatur på ca -6 grader på vintern och ca 18 grader på sommaren. Vitryssland brottas med allvarliga miljöproblem från utsläppen i samband med den omfattande industrialiseringen under tiden landet var en del av Sovjetunionen. En femtedel av landet blev starkt förorenat när kärnreaktorn i Tjernobyl i grannlandet Ukraina exploderade år 1986. Utsläppen har gjort jorden obrukbar i många områden. Flera hundra tusen människor var tvungna att flytta och antalet fosterskador och cancerfall mer än fördubblades på kort tid.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Vitryssland (Belarus), skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Vitryssland befolkades av slavar under de stora folkvandringarna i Mellaneuropa omkring år 4-500 e.kr. Området införlivades i Kievriket som växte upp kring Kiev på 800-talet. När Kievriket kollapsade efter de mongoliska invasionerna på 1200-talet blev Vitryssland en del av det litauiska hertigdömet, som senare slogs samman med Polen. Polsk-litauiska samväldet var i konstant krig med sin omgivning under århundraden tills det delades upp mellan grannländerna i slutet av 1700-talet. Det mesta av Vitryssland införlivades i det ryska tsardömet. Efter den ryska oktoberrevolutionen 1917 förklarade sig Vitryssland självständigt, men efter bara två år blev landet en del av Sovjetunionen. Under andra världskriget var landet ockuperat av Tyskland och förlorade mer än en tredjedel av befolkningen. Under åren efter kriget byggdes Vitryssland upp och blev ett av Sovjetunionens viktigaste industricentra. Landet blev självständigt när Sovjetunionen upplöstes 1991.

Samhälle och politik

Vitryssland styrs av en president som leder parlamentet, är statschef och överbefälhavare. Sedan 1994 har landet styrts av Alexander Lukasjenko som intagit en alltmer auktoritär hållning. Lukasjenko har avsatt ett antal ministrar, blivit omvald i odemokratiska val och ändrat konstitutionen för att utöka sina befogenheter. Han har sökt närmare samarbete med Ryssland och föreslog i slutet av 1990-talet att de båda länderna skulle ingå i en separat union. Den nationella säkerhetstjänsten KGB håller den politiska oppositionen i ett järngrepp och det är olagligt att demonstrera mot regeringen. Vitryssland har vid upprepade tillfällen kritiserats för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Medierna är helt kontrollerade av staten. En av orsakerna till att Lukasjenko har hållit sig kvar vid makten är att Vitryssland har lyckats behålla en av de högsta levnadsstandarderna bland de forna Sovjetrepublikerna tack vare en välutbyggd industri. Landet har ett starkt band till Ryssland och låter deras oljerör gå genom landet för export till Europa.

Ekonomi och handel

Mer än 80 procent av den ekonomiska verksamheten i Vitryssland ägs och kontrolleras av staten. Efter självständigheten 1991 blev flera sektorer privatiserade men sedan Lukasjenko kom till makten 1994 har de flesta av dessa återgått i statlig ägo. Denna ”marknadssocialism” har gjort landet ekonomiskt isolerat och förhindrat utländska investeringar. Vitryssland har omfattande tung industri som fortfarande drivs som under Sovjettiden, med stor vapen- och maskintillverkning. Ett välfungerande jordbruk gör att landet slipper importera många livsmedel och den höga utbildningsnivån innebär att industrin har en stadig tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vitryssland är beroende av att importera energi och Ryssland förser landet med billig gas, vilket är avgörande för att det nuvarande ekonomiska systemet ska fortsätta att fungera. Vitryssland kämpar med korruption och hög arbetslöshet. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen år 2008 och tvingades ta stora lån från Ryssland och den internationella valutafonden (IMF) för att undvika konkurs. IMF har krävt att Vitryssland ska genomföra ekonomiska reformer för att avreglera och privatisera ekonomin.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vitryssland (Belarus) för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  207 600
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  27,9
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  41,6
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  9 452 113
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,144
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,808
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  71
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  259
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 542
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 448
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,112
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  58
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  6,70
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  3
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  1,021
  Skala
  Avrättningar
  4
  Antal avrättade
  Korruption
  44
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  46,3
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  21,7
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  70,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,7
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  99,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  94
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  13,6
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  1,0
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  40 013 831 000
  US dollar