[[suggestion]]
Vitryssland (Belarus)

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Minsk

Etniska grupper

Vitryssar 83,7 %, ryssar 8,3 %, polacker 3,1 %, ukrainare 1,7 % andra 2,4 %, ospecificerade/ingen 0,9 % (2009)

Språk

Vitryska (officiell) 23,4 %, ryska (officiell) 70,2 %, andra (polska och ukrainska minoriteter) 3,1 %, ospecificerad 3,3 % (2009)

Religion

Ortodoxa kristna 80 %, andra/ospecificerade/ingen 20 % (1997)

Befolkningsantal

9 589 689 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik (i namn, men i själva verket en auktoritär stat)

Area

207 600 kvadratkilometer

Valuta

Vitrysk rubel

Bruttonationalinkomst per invånare

18 066 PPP$

Nationaldag

3 juli

Andra landsidor

Geografi

Vitryssland är ett låglänt land utan naturliga gränser mot grannländerna. Det högsta berget är bara 346 meter över havet, och landskapet består huvudsakligen av låga berg och kullar. Nästan en tredjedel av landet är täckt av tät skog. I söder ligger långsträckta myrar som genomskärs av många floder och sjöar som är viktiga transportleder och källor till elektrisk energi. Närheten till Östersjön gör klimatet tempererat, med en medeltemperatur på ca -6 grader på vintern och ca 18 grader på sommaren. Vitryssland brottas med allvarliga miljöproblem från utsläppen i samband med den omfattande industrialiseringen under tiden landet var en del av Sovjetunionen. En femtedel av landet blev starkt förorenat när kärnreaktorn i Tjernobyl i grannlandet Ukraina exploderade år 1986. Utsläppen har gjort jorden obrukbar i många områden. Flera hundra tusen människor var tvungna att flytta och antalet fosterskador och cancerfall mer än fördubblades på kort tid.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Vitryssland (Belarus), skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Vitryssland befolkades av slavar under de stora folkvandringarna i Mellaneuropa omkring år 4-500 e.kr. Området införlivades i Kievriket som växte upp kring Kiev på 800-talet. När Kievriket kollapsade efter de mongoliska invasionerna på 1200-talet blev Vitryssland en del av det litauiska hertigdömet, som senare slogs samman med Polen. Polsk-litauiska samväldet var i konstant krig med sin omgivning under århundraden tills det delades upp mellan grannländerna i slutet av 1700-talet. Det mesta av Vitryssland införlivades i det ryska tsardömet. Efter den ryska oktoberrevolutionen 1917 förklarade sig Vitryssland självständigt, men efter bara två år blev landet en del av Sovjetunionen. Under andra världskriget var landet ockuperat av Tyskland och förlorade mer än en tredjedel av befolkningen. Under åren efter kriget byggdes Vitryssland upp och blev ett av Sovjetunionens viktigaste industricentra. Landet blev självständigt när Sovjetunionen upplöstes 1991.

Samhälle och politik

Vitryssland styrs av en president som leder parlamentet, är statschef och överbefälhavare. Sedan 1994 har landet styrts av Alexander Lukasjenko som intagit en alltmer auktoritär hållning. Lukasjenko har avsatt ett antal ministrar, blivit omvald i odemokratiska val och ändrat konstitutionen för att utöka sina befogenheter. Han har sökt närmare samarbete med Ryssland och föreslog i slutet av 1990-talet att de båda länderna skulle ingå i en separat union. Den nationella säkerhetstjänsten KGB håller den politiska oppositionen i ett järngrepp och det är olagligt att demonstrera mot regeringen. Vitryssland har vid upprepade tillfällen kritiserats för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Medierna är helt kontrollerade av staten. En av orsakerna till att Lukasjenko har hållit sig kvar vid makten är att Vitryssland har lyckats behålla en av de högsta levnadsstandarderna bland de forna Sovjetrepublikerna tack vare en välutbyggd industri. Landet har ett starkt band till Ryssland och låter deras oljerör gå genom landet för export till Europa.

Ekonomi och handel

Mer än 80 procent av den ekonomiska verksamheten i Vitryssland ägs och kontrolleras av staten. Efter självständigheten 1991 blev flera sektorer privatiserade men sedan Lukasjenko kom till makten 1994 har de flesta av dessa återgått i statlig ägo. Denna ”marknadssocialism” har gjort landet ekonomiskt isolerat och förhindrat utländska investeringar. Vitryssland har omfattande tung industri som fortfarande drivs som under Sovjettiden, med stor vapen- och maskintillverkning. Ett välfungerande jordbruk gör att landet slipper importera många livsmedel och den höga utbildningsnivån innebär att industrin har en stadig tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vitryssland är beroende av att importera energi och Ryssland förser landet med billig gas, vilket är avgörande för att det nuvarande ekonomiska systemet ska fortsätta att fungera. Vitryssland kämpar med korruption och hög arbetslöshet. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen år 2008 och tvingades ta stora lån från Ryssland och den internationella valutafonden (IMF) för att undvika konkurs. IMF har krävt att Vitryssland ska genomföra ekonomiska reformer för att avreglera och privatisera ekonomin.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vitryssland (Belarus) för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -253 150 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  5,70
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,808
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,755
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  5,32
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  74,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  47
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  63 498
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  6,70
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 839
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 428
  Personer
  Fredsindex
  2,112
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  4
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  44
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  51,66
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  70,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,2
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  71
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  4
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  16
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  37
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,7
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,144
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  47,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  49,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  34,55
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  94,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  76
  Procent
  Vattenkonsumtion
  4,8
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 680
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,6
  Procent
  Arbetslöshet
  5,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  54 456 465 473
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 733
  US Dollar
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  74,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Vitryssland (Belarus)

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  259
  Personer
  Befolkningsantal
  9 452 113
  1000 invånare