[[suggestion]]
Zambia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lusaka

Etniska grupper

Afrikanska stammar 99,5 %, (inkluderar Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda), andra/ospecificerad/ingen 0,5 % (2000)

Språk

Memba (officiell) 30,1 %, nyanja (officiell) 10,7 %, tonga (officiell) 10,6 %, lozu (officiell) 5,7 %, chewa 4,9 %, nsenga 3,4 %, tumbuka 2,5 %, lunda (officiell) 2,2 %, kaonde (officiell) 2 %, lala 2 %, luvale (officiell) 1,7 %, engelska (officiell) 1,7 %, andra 22,5 % (2000)

Religion

Kristna 50-75 %, muslimer och hinduister 24.49 %, naturreligioner 1 %

Befolkningsantal

14 309 466 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

752 618 kvadratkilometer

Valuta

Zambisk kwacha

Bruttonationalinkomst per invånare

3 933 PPP$

Nationaldag

24 oktober

Andra landsidor

Geografi

Zambia gränsar mot åtta länder och saknar en havskust. Landet ligger på den sydafrikanska högplatån och de flesta landområdena ligger på mellan 900 och 1300 meter över havet. I stora delar av Zambia finns det karg mark men längs de största floderna finns det bördiga marker. Zambezi, Afrikas fjärde längsta flod, rinner från nordväst till sydöst där floden skapar en naturlig gräns med Zimbabwe. Längs denna gräns finns Victoriafallen som är Zambias och Zimbabwes viktigaste turistattraktion. I norra Zambia finns det tre stora insjöar där Tanganykia är den största. Runt Bangweulusjön ligger världens största träskområde. Zambia har ett tropiskt klimat med tre årstider. Mellan december och april är det regnperiod, där den mesta nederbörden kommer i norra Zambia. Resten av året är det torrt och temperaturen ökar från september och fram tills regnet kommer. Temperaturen håller sig dock på behaglig nivå på grund av höjden. I Zambia finns det flera nationalparker men tjuvjakt hotar djurlivet. Det drivs också omfattande avskogning, något som ökar risken för jorderosion under regnperioden. Ett annat miljöproblem är luftföroreningen vid koppargruvorna.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Zambia, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

För omkring 2000 år sedan kom bantufolket tonga till Zambia. Folket slog sig ned i söder och trängde bort pygméerna, som hade bott i området i flera tusen år. Efter detta invaderade flera bantufolk olika delar av landet och etablerade kungadömen. Eftersom Zambia saknar kust tog det lång tid innan européerna intresserade sig för landet, men på 1500-talet kom araber och portugiser till området runt Zambezifloden. Där drev de i flera hundra år handel med elfenben, slavar och koppar. Denna handel gynnade de lokala kungarna. På 1850-talet reste upptäcktsresaren och missionären David Livingstone genom Zambia och med honom följde flera europeiska missionärer och bosättare. Storbritannien gav år 1890 tillåtelse för ett stort brittiskt företag att utnyttja Zambias råvaror och arbetskraft. På så sätt fick Storbritannien ett större inflytande i området. År 1924 blev Zambia en brittisk koloni. Under Storbritannien utvecklades koppargruvorna vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Zambias befolkning fick dock inte ta del av välståndet och motståndet mot kolonialherrarna ökade. År 1964 blev Zambia självständigt. Kenneth Kaunda, ledare av självständighetspartiet United National Independence Party (UNIP), blev landets första president. Några år senare införde Kaunda ett enpartistyre.

Samhälle och politik

Motståndet mot Kaunda och enpartisystemet ökade under 1980-talet. Efter ett kuppförsök år 1990 gick Kaunda med på att införa flerpartisystem och samma år blev partiet Movement for Multi-party Democracy (MMD) grundat. År 1991 genomfördes val och Frederick Chiluba, ledaren för MMD, blev Zambias nya president. MMD satt vid makten fram till år 2011 då Patriotic Front (PF) vann både president- och parlamentsvalet. Presidenten har stor makt men kan inte väljas för mer än två perioder. Förutom det folkvalda parlamentet har Zambia ett råd som består av 27 traditionella ledare från landets nio provinser. Efter att Zambia blev självständigt har landet snabbt urbaniserats. Detta har skapat en bostadsbrist, stor arbetslöshet och en växande slum i städerna. Zambias befolkning blir allt yngre, något som kan förklaras av HIV/AIDS-epidemin som drabbat landet hårt. Återkommande torka gör tillgången till mat osäker och omkring hälften av alla barn under fem år i Zambia är kroniskt undernärda.

Ekonomi och handel

Även om Zambia upplevde en stark ekonomisk tillväxt under 2000-talet är landet fortfarande fattigt. Innan uppgångsperioden hade Zambia genomgått en 30 år lång ekonomisk kris. Zambias ekonomi är mycket beroende av kopparindustrin och varierar med kopparpriserna på den internationella marknaden. Landets regering försöker idag att skapa en ekonomi som baseras på andra produkter än koppar. Därför har exportintäkterna från jordbruksprodukter och textil ökat de senaste 20 åren. Det finns mycket outnyttjad jordbruksmark som kan skapa inkomster på sikt. Dessutom finns det stor potential inom turistnäringen. Under den globala finanskrisen år 2008 stannade den ekonomiska tillväxten upp. Flera koppargruvor tvingades att stänga samtidigt som majsskörden slog fel. Trots detta klarade sig Zambia bättre än många av sina grannländer under krisen och tillväxten har fortsatt. Emellertid har inte tillväxten inte hjälpt befolkningen ta sig ur fattigdomen. De flesta zambier lever på självförsörjningsjordbruk, något som är sårbart i ett land som ofta drabbas av torka.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Zambia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 023 470 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  57,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,262
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  54,40
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,388
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  38,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  54,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  4 503
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,29
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,822
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  36,38
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  87,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  44,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,3
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  60
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  3,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  50
  År
  Spridning av malaria
  203,3
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  162
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  141
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  361
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  88,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  83,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,1
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,526
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,96
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  707
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  27,2
  Procent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  20,7
  Procent
  Arbetslöshet
  7,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  25 868 142 073
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 513
  US Dollar
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  27,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Zambia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 186
  Personer
  Befolkningsantal
  17 609 178
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  443
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  45 946
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,588
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  50
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  49
  År
  Lyckoindexet
  4,11
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)