[[suggestion]]
Zimbabwe

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Harare

Etniska grupper

Shona 82 %, ndebele 14 %, andra/ospecificerad/ingen 4 %

Språk

Engelska, shona, sindebele, flera midnre språk och dialekter

Religion

Synkretister (kristendom kombinerat med traditionell tro) 50 %, kristna 25 %, afrikanska religioner 24 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Befolkningsantal

12 973 808 (2012)

Area

390 757 kvadratkilometer

Valuta

Zimbabwisk dollar (dock är valutan för närvarande avskaffad och ersatt av andra valutor, särskilt med US-dollar)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 027 PPP$

Nationaldag

18 april

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i Zimbabwe är mycket varierat. I landets centrala delar finns höga bergsområden och skogsklädda savanner. Landets västra del består av träsk- och våtmarksområden. I öster växer tät djungel längs bergskedjan Inyanga, som bildar en naturlig gräns mot grannlandet Moçambique. Klimatet är subtropiskt och temperaturen varierar med höjden. Zimbabwe har lite nederbörd och många områden är för torra för jordbruk. Merparten av regnet faller mellan november och mars, och varierar ofta från år till år. Landet har stora miljöproblem, särskilt inom jordbruket. Användningen av giftiga bekämpningsmedel är bland de högsta i världen. Avskogning och jorderosion hotar att skada marken och i städerna förorenas luften av tung industri och trafik. Flera hotade arter riskerar att utrotas på grund av tjuvskyttar som får härja fritt i nationalparker.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Zimbabwe, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Zimbabwe betyder stort stenhus och landet är uppkallat efter den stad som låg i området på 1200-talet. Zimbabwe var ett rikt handelscentrum, men på 1400-talet övergavs staden när klimatet förändrades och gjorde marken ofruktbar. De kommande århundradena började européerna komma till området och de lokala kungadömena förlorade mycket makt och stora landområden. Det brittiska Sydafrikakompaniet tog kontroll över dagens Zimbabwe i slutet av 1800-talet, fram tills landet blev en brittisk koloni kallad Sydrhodesia år 1923. År 1962 kom det rasistiska partiet Rhodesian Front (RF) till makten efter en klar valseger och år 1965 förklarade sig landet självständigt från det brittiska samväldet. Landet fick namnet Rhodesia och styrdes av en vit minoritet. År 1968 antog FN en resolution som förbjöd alla medlemsländer att handla med Rhodesia. En svart motståndsrörelse växte fram och bedrev gerillakrig mot regeringen under hela 1970-talet. År 1980 blev landet självständigt under namnet Zimbabwe och har sedan dess styrts av frigörelseledaren Robert Mugabe.

Samhälle och politik

I teorin är Zimbabwe en parlamentarisk republik med flerpartisystem, men sedan självständigheten år 1980 har grundlagen ändrats flera gånger för att öka president Robert Mugabes makt. Mugabes parti Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF) kontrollerar de flesta delarna av samhället. Oppositionen är splittrad och förföljs av säkerhetspolisen CIO. Försök att omfördela jorden från den visa överklassen till den svarta underklassen har fått katastrofala konsekvenser. Stora lantbruksområden har förstörts eftersom de nya jordägarna inte har lärt sig hur det avancerade jordbruksmaskineriet fungerar. År 1990 fick landet in i en ekonomisk kris. Mer än tre miljoner människor har flytt och den zimbabwiska dollarn är värdelös. Skolor och universitet, som tidigare var bland de bästa i Afrika, står tomma. Sjukhusen är stängda, något som särskilt drabbar de många HIV/AIDS-smittade i landet. Elektriciteten i landet rationeras och det är mycket svårt att få tag i bensin. Landet hotas stadigt av hungersnöd. Den sittande regeringen skyller alla problemen på Storbritannien och andra västerländska länder som de hävdar till största presidenten och erövra landet. Efter valet år 2008 tillsattes en övergångsregering där delar av oppositionen fick plats. Övergångsregeringen ska sitta fram tills en ny grundlag har antagits. I början av år 2013 blev Mugabe och oppositionsledarna eniga om ett förslag om en ny grundlag.

Ekonomi och handel

Zimbabwes ekonomi har varit på tillbakagång sedan början av 1990-talet då landet drabbats hårt av torka. Många högutbildade personer flyttade och regeringen tvingades ta stora lån för att importera majs och andra livsmedel. Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) lanserade program för att få ekonomin på rätt spår, men drog sig ut när landet slutade att betala amorteringar på de många lånen. Den politiska situationen har lett till att många västländer hålla inne bistånd och vägrar att handla med Zimbabwe. Under 2000-talet utvecklades situationen till en djup ekonomisk kris. Industrin fungerar bara delvis och det är brist på elektricitet och kvalificerad arbetskraft. Jordbruket är nästan helt ödelagt efter de katastrofala jordreformerna på 1990- och 2000-talet. Eftersom Zimbabwes pengar nästan helt förlorat sitt värde har landets invånare blivit allt mer beroende av att byta varor och tjänster för att kunna överleva. År 2009 började dock ekonomin att växa efter att en övergångsregering valts.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Zimbabwe för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  725 830 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  21,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,149
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  72,30
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,408
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  38,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  25,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  12 020
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,78
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,326
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  22
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  42,23
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  102,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  46,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,2
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  50
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  3,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  54
  År
  Spridning av malaria
  95,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  363
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  110
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  221
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  90,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  88,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,8
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,540
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  28,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  49,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  33,20
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  537
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  38,2
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,7
  Procent
  Arbetslöshet
  4,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  22 040 902 300
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 333
  US Dollar
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  27,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  641
  Personer
  Befolkningsantal
  16 913 261
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  39 715
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  15 966
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,535
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  54
  År
  Lyckoindexet
  3,66
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)