[[suggestion]]
Albanien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tirana

Etniska grupper

Albanian 82.6%, Greker 0.9%, övriga 1% Vlach, Romani, Makedonier, Montenegrer, and Egyptier), ospecificerade 15.5%

Språk

Albanska och olika grekiska, romani och slaviska dialekter

Religion

Muslimer 56.7%, Katoliker 10%, Ortodoxa 6.8%, Ateister 2.5%, Bektashi 2.1%, övriga 5.7%, ospecificerade 16.2% (2011)

Befolkningsantal

3,088,385 (July 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

28 748 kvadratkilometer

Valuta

Lek

Bruttonationalinkomst per invånare

15 814 PPP$

Nationaldag

28 november (frigörelse från det osmanska riket år 1912) och 29 november (besegrandet av utländska trupper år 1944)

Andra landsidor

Geografi

Albaniens landskap är präglat av berg och cirka 70 procent av landets area ligger över 300 meter över havet. Landets högsta fjäll är det 2753 meter höga Korab. I bergen rinner det många floder som mynnar ut i det adriatiska havet. Albanien har en 362 kilometer lång strandlinje längs det adriatiska havet. Jordbruket finns huvudsakligen längs de bördiga kustslätterna. Klimatet varierar i landet; i bergområdet är klimatet kallare medan kusten har ett typiskt Medelhavsklimat. Längs kusten är vintern mild med mycket nederbörd och sommaren är varm och torr. Albanien står inför miljöutmaningar som jorderosion och vattenföroreningar.

Historia

Albanerna härstammar från illyrerna som under antiken bodde i det nuvarande Albanien. Det Osmanska riket erövrade Albanien på 1400-talet. Efter det första balkankriget förklarade sig Albanien självständigt år 1912 från det Osmanska riket. Under det första världskriget utspelade sig många strider i Albanien och landet fick stöd från Italien. År 1939 ockuperades landet av Benito Moussolinis Italien. Den kommunistiska motståndsrörelsen, ledd av Enver Hoxha, förde albanerna till seger och år 1946 deklarerade sig Albanien själständig och antog namnet folkrepubliken Albanien. Stridigheter med grannlandet Jugoslavien ökade i styrka och Albanien allierade sig först med Sovjetunionen och sedan Kina. Fram till 1990 var Albanien ett mycket isolerat och slutet land. De första fria valen hölls år 1991 och sedan dess har det socialistiska och demokratiska partiet skiftat med att ha regeringsmakten. År 2005 fick det demokratiska partiet makten igen.

Efter valet 2005 påpekades det från flera källor att valet inte hade genomförts korrekt. De två största partierna fick kritik för att de förklarade sig själva som vinnare, innan vallokalerna hade stängt. 2006 godkände Albanien en viktig överenskommelse med EU, det första steget mot medlemskap. Under 2008 erbjöds landet medlemskap i Nato, som för tjugo år sedan skulle ha varit otänkbart. Mellan 2005 och 2013 styrde partiet PD med Sali Berisha som premiärminister.

2013 var det nytt parlamentsval där socialistpartiet tog åter regeringsmakten efter åtta år i opposition. Partiledaren Edi Rama blev landets nya premiärminister.

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Albanien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Albanien var det sista landet i Europa som övergav kommunismen. De fria och demokratiska valen som som infördes på 1990-talet innebar slutet på 50 år med kommunistiskt styre. Landet är likaväl präglad av instabilitet och många invånarna har flytt landet. Trots utvandringsströmmarna är befolkningstillväxten i Albanien en av de högsta i Europa. Albanerna röstade år 1998 för en ny grundlag som gjorde den politiska styrelseformen mer demokratiskt. Presidenten väljs på femårs perioder och presidenten utnämner statsministern. Statsministern utnämner de andra ministrarna som måste bli godkända av presidenten. Albanien blev medlem i NATO i april 2009 och ansökte om EU-medlemskap den 28 april 2009 och erhöll den 24 juni 2014 kandidatstatus. 

Mänsklig utveckling

15

65 av 188

Albanien är nummer 65 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Albanien är ett av Europas fattigaste länder trots en positiv ekonomisk tillväst på 2000-talet. Den internationella handeln har vuxit, främst med Tyskland Grekland och Italien. Övergången till marknadsekonomi varit långsam och Albaniens industri är fortfarande underutvecklat. Arbetslösheten är hög och korruption har hållit utländska investerare borta. År 1997 blev en landsomfattande pyramidspel avslöjat och kaoset lamslog regeringen. Över 1500 albaner dödades i de efterföljande oroligheterna. När NATO bombade Jugoslavien år 1999 flydde cirka en halv miljon till Albanien försvagades Albaniens ekonomi. Pengar som utlandsboende albaner skickar till sitt hemland är en betydlig inkomstkälla för Albanien.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Albanien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 832 439

mennesker i Albanien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Albanien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

barn som dör per 1000 levande födde i Albanien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 814

BNP per invånare i PPP-dollar i Albanien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er undernärda i Albanien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,69

Ton CO2-utsläpp per invånare i Albanien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Albanien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Albanien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Albanien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,144

GII-indeksen i Albanien

Jobb