[[suggestion]]
Algeriet
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Alger

Etniska grupper

Arab-Berber 99%, Européer utgör mindre än 1%

Språk

Arabiska (officiellt), franska, berbiska dialekter: tamaziht, tachawit, mzab och tamahaq

Religion

Sunnimuslimer 99 %, kristna och judar 1 %

Befolkningsantal

43,576,691 (July 2021)

Demokrati och statsskick

Semipresidentiell Republik

Area

2 381 740 km2

Valuta

Algerisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

12 128 PPP$

Nationaldag

1 november

Andra landsidor

Geografi

Algeriet är Afrikas största land och ligger på kontinentens nordkust vid Medelhavet. Saharaöknen täcker över fyra femtedelar av Algeriets totala landareal. Atlasbergen skiljer Medelhavskusten från Saharaöknen i det sydliga Algeriet, där klimatet är torrt och varmt. I dessa områden fann man på 1950-talet olja, något som skulle bli Algeriets viktigaste exportvara. Kustområdet har många kullar och berg och har Medelhavsklimat. I bergområdena kan vintrarna vara mycket kalla. Området Tell Atlas, mellan kusten och öknen, är bördig. Algeriet är mycket utsatt för torka och vattenbrist och föroreningar är ett stort problem. Bara tre procent av landets area kan användas till jordbruk.

Historia

På grund av sin centrala läge har Algeriet genom historien fungerat som en handelsrutt mellan Europa, Afrika och Mellanöstern. Därför är Algeriets befolkning en blandning av många olika folkgrupper. Berberna var de första boende i området. Algeriet kom under arabiskt inflytande på 600-talet och på 1500-talet erövrade spanjorer området. Algeriet blev senare erkänd som en provins i det Osmanska riket. Den franska erövringen av Algeriet startade år 1830 och blev en fransk provins. Den lokala befolkningen kämpade under flera decennier mot kolonialmakten, bland annat ledd av den algeriske berberemiren Abd al-Qadir.  Front de Libération Nationale (FLN) påbörjade en militär frigörelse år 1954. Fredsavtalet undertecknades åtta år senare och Algeriet återfick sin självständighet. År 1992 utbröt ett inbördeskrig i Algeriet när regeringen stoppade ett parlamentsval som det islamistiska partiet Front Islamique du Salut (FIS) var på väg att vinna. Det blodiga inbördeskriget tog slut i början av 2000-talet. Över 150 000 människor miste livet under kriget.

Ekologiskt fotavtryck

1 3

1,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Algeriet genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,4 jordklot

Samhälle och politik

När Algeriet blev självständigt från Frankrike år 1962 styrdes landet av ett parti; FLN. Efter ett folkligt uppror blev andra partiet tillåtna år 1989. Idag finns det över 30 politiska partiet i Algeriet men fortfarande är FNL störst. Politisk spänning och våld har dominerat politiken i Algeriet och presidenten och militären har mycket makt. Den nuvarande presidenten, Abdelaziz Bouteflika, har suttit vid makten sedan år 1999 och ett av målen i hand politik är att bekämpa radikal Islam. Oppositionen har flera gånger kritiserat Bouteflika för valfusk och för att han genomfört grundlagsändringar som gör att han kan sitta fler perioder som president. Under den arabiska våren år 2011 utbröt demonstrationer för mer demokrati i landet. Detta ledde till att undantagstillståndet, som har varit aktivt sedan inbördeskriget, avvecklades. Algeriets ursprungliga befolkning, berberna, har länge kämpat för att bevara sin kultur och sitt språk, tamazight.

Mänsklig utveckling

14

89 av 188

Algeriet är nummer 89 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Algeriets viktigaste naturresurser och exportvaror är olja och gas. De viktigaste marknaderna för Algeriets export är Italien, USA och Frankrike. Jämna olje- och gasfynd har stärkt landets ekonomi som under flera decennier var svag på grund av konflikt och politisk oro. Utländska oljeföretag är mycket intresserade i Algeriets oljeresurser som estimeras till att vara 12 miljarder fat. Olja och gas står för 95 procent av Algeriets export och 30 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Trots detta är fattigdomen fortfarande ett stort problem och arbetslösheten är hög, särskilt bland de unga. Utbred korruption och dålig standard på offentliga tjänster har också lett till ökat missnöje hos befolkningen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Algeriet för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

45 350 141

mennesker i Algeriet

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 7

2,8

barn per kvinna i Algeriet

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23

23

barn som dör per 1000 levande födde i Algeriet

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

12 128

BNP per invånare i PPP-dollar i Algeriet

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Algeriet

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 0

4,01

Ton CO2-utsläpp per invånare i Algeriet

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Algeriet

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10

7,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Algeriet

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Algeriet