[[suggestion]]
Algeriet
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Alger

Etniska grupper

Arab-Berber 99%, Européer utgör mindre än 1%

Språk

Arabiska (officiellt), franska, berbiska dialekter: tamaziht, tachawit, mzab och tamahaq

Religion

Sunnimuslimer 99 %, kristna och judar 1 %

Befolkningsantal

43,576,691 (July 2021)

Demokrati och statsskick

Semipresidentiell Republik

Area

2 381 740 km2

Valuta

Algerisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

13 210 PPP$

Nationaldag

1 november

Andra landsidor

Geografi

Algeriet är Afrikas största land till yta, och ligger på kontinentens nordkust vid Medelhavet. Saharaöknen i söder täcker över 80 procent av Algeriets totala landareal. Atlasbergen skiljer Medelhavskusten från den varma, torra Saharaöknen medan kustområdet har medelhavsklimat och många kullar och berg. I fjälltrakterna kan vintrarna vara mycket kalla. Tell-regionen mellan kusten och öknen är bördig men liten, och nästan all åkermark i Algeriet finns här. 

Algeriet är mycket utsatt för torka och vattenbrist, och föroreningar är ett stort problem. Endast tre procent av landets area kan användas till jordbruk. Överbetning och andra dåliga jordbruksmetoder leder till jorderosion och spridning av öknen. För att förhindra ökenspridningen började myndigheterna plantera en "grön damm" av träd 1975. Medelhavet är särskilt utsatt för föroreningar till följd av jorderosion, överanvändning av konstgödsel och avfall från oljeproduktion. 

Historia

De tidigaste spåren av människor i Algeriet kan spåras tillbaka cirka 1,8 miljoner år. Berber anses vara Algeriets ursprungliga befolkning, och dessa var resultatet av flera invandringar under stenåldern. 

Algeriets historia har varit turbulent, med upprepade erövringar och bittert motstånd. Algeriets läge vid Medelhavet har gjort landet till en bra handelsväg mellan Europa, Afrika och Mellanöstern. Läget har lett till att flera olika folkgrupper ockuperat området genom historien. Bland dessa finns fenicierna, romarna, vandalerna och bysantinerna. 

Romarna kontrollerade Algeriet i flera århundraden. De tog över stora delar av berberområdet och tog med sig kristendomen till folket. I mitten av 600-talet började den arabiska erövringen av Nordvästra Afrika. Olika arabiska dynastier kontrollerade området tills det osmanska riket tog kontroll 1516. Under det osmanska riket var Algeriet en autonom region. 

Självstyret upphörde när Frankrike invaderade och koloniserade landet 1830, det blev då en fransk provins. Kriget mot fransmännen resulterade i att en tredjedel av befolkningen dog på slagfältet, av sjukdomar och av svält.  I samma veva erövrade fransmännen den befintliga befolkningens land och den lokala befolkningen kämpade under flera decennier mot kolonialmakten, bland annat ledd av den algeriske berberemiren Abd al-Qadir. Missnöje och en växande befrielserörelse ledde 1954 till en militär frigörelse ledd av Front de Libération Nationale (FLN) påbörjade en militär frigörelse år 1954. Det algeriska befrielsekriget uppskattas ha dödat så många som 1,5 miljoner människor och anses vara det blodigaste befrielsekriget i Afrika. Åtta år senare undertecknade Frankrike och Algeriet ett fredsavtal vilket resulterade i att Algeriet blev självständigt 1962. 

Efter befrielsen blev Algeriet en enpartistat, landet var beroende av oljeintäkter och fallande oljepriser ledde till dåliga ekonomiska tider. Höga levnadskostnader, dåliga arbetsmöjligheter och korrupta myndigheter ledde till uppror i landet. År 1992 utbröt ett inbördeskrig i Algeriet på grund av att regeringen 1991 stoppade ett parlamentsval som det islamistiska partiet Front Islamique du Salut (FIS) var på väg att vinna. När det blodiga inbördeskriget tog slut 2002 hade över 150 000 människor mist livet. 

Ekologiskt fotavtryck

1 3

1,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Algeriet genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,4 jordklot

Samhälle och politik

Algeriet är en republik med stark presidentmakt. Presidenten är statschef och chef för militären. Presidenten utser också premiärministern. Presidenten väljs vart femte år och kan bara sitta två mandatperioder efter en grundlagsändring 2021. Parlamentet har den lagstiftande makten. 

Algeriet är enligt grundlagen en demokrati med ett flerpartisystem, men i verkligheten har politiken sedan befrielsen 1962 dominerats av en elit bestående av militära aktörer och det styrande partiet. Den politiska situationen i landet är instabil – valen kritiseras av internationella valobservatörer för att präglas av bedrägeri, myndigheterna anklagas för korruption och protester bemöts med militär kraft. 2019 avgick den sittande presidenten som ett resultat av storskaliga protester, efter att ha suttit vid makten i 20 år. En ny president valdes då, men regimkritiker har uttryckt att det inte kan betraktas som ett verkligt maktskifte. 

Under den arabiska våren 2011 utbröt demonstrationer i Algeriet. Detta ledde till att undantagstillståndet i landet, som infördes i början av inbördeskriget, upphörde. 

Mänsklig utveckling

14

89 av 188

Algeriet är nummer 89 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Olja hittades i Saharaöknen i slutet av 1950-talet och detta är idag Algeriets viktigaste exportvara. Detta står för nästan 95 procent av landets export och 30 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). Det statligt ägda oljebolaget Sonatrach är Afrikas största företag. Utländska oljebolag är mycket intresserade av Algeriets oljeresurser, som uppskattas till över 12 miljarder fat. Algeriet exporterar mest till Italien, Spanien och Frankrike. 

Förutom olja och gas är gruvdrift och industri centrala delar av ekonomin. Algeriet har stora mineraltillgångar, särskilt järn och zink. Jordbruket var en viktig del av Algeriets ekonomi fram till 1950-talet – då landet producerade tillräckligt med mat för att exportera. Idag är jordbrukssektorn underutvecklad och Algeriet är beroende av att importera mat för att försörja befolkningen. 

Trots att regelbundna olje- och gasfyndigheter har stärkt ekonomin gör oljeberoendet ekonomin sårbar. Externa förhållanden, som oljeprisfall, kan få stora konsekvenser för ekonomin i landet. Fattigdom är fortfarande ett stort problem i landet och över en femtedel av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är hög, särskilt bland unga. Utbredd korruption och dålig standard på offentliga tjänster leder också till missnöje bland befolkningen. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Algeriet för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

45 606 480

mennesker i Algeriet

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 7

2,8

barn per kvinna i Algeriet

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22

22

barn som dör per 1000 levande födde i Algeriet

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

13 210

BNP per invånare i PPP-dollar i Algeriet

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Algeriet

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,72

Ton CO2-utsläpp per invånare i Algeriet

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Algeriet

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Algeriet

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Algeriet