[[suggestion]]
Andorra
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Andorra la Vella

Etniska grupper

Andorraner 48.7%, Spanjorer 24.6%, Portugiser 11.6%, Fransmän 4.4%, övriga 10.6% (2020)

Språk

Katalanska (officiellt), franska, spanska, portugisiska

Religion

Katolicism

Befolkningsantal

85,645 (July 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati i ett konstitutionellt furstendöme

Area

470 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Nationaldag

8 september

Andra landsidor

Geografi

Andorra ligger i Pyrenéerna. Dess landskap är präglat av alpterräng som kan mätas upp till cirka 3000 meter över havet. Floderna Valira del Nort och Valira d’ Oriente möts mitt i landet och mynnar ut i floden Valira. Valira, i sin tur, rinner mot sydost och mynnar ut i Ebro, en av Spaniens största floder. Klimatet i Andorra liknar det i grannländerna Spanien och Frankrike med undantag för mer snö på vintern och kyligare somrar, detta på grund av höjden. Skogsskövling och ökenspridning är några av landets miljöproblem då timmer är en mycket stor exportvara. Ökenspridningen är resultatet av överbete.

Historia

Karl den store gav Andorra sin frihet år 819 e.kr i utbyte mot deras insats i krigen mot morerna. År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix delat ledarskap över Andorra. Senare blev greven ersatt av den franska staten och under de kommande århundradena var Andorra ett furstendöme som var delat mellan Spanien och Frankrike. På 1930-talet ökade missnöjet mot de politiska förhållandena och det uppstod krav om allmän rösträtt. År 1933 hölls det för första gången val där endast män över 25 år vars familj hade bott i landet i minst tre generationer fick rösta. Andorra var neutralt under både det första och andra världskriget. På mitten av 1900-talet upplevde landet ekonomisk tillväxt och demokratiseringsprocesser. År 1970 fick även kvinnor rösträtt. År 1981 blev det för första gången upprättad en egen regering i landet. Regeringen påbörjade arbetet med en egen grundlag. År 1993 stöttade en majoritet av befolkningen den nya grundlagen och Andorra blev en självständig stat. 

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Andorra genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Enligt grundlagen är Frankrikes president och en spansk biskop formellt Andorras statschefer. I praktiken är deras roll endast symboliskt. Den lagstiftande makten ligger i generalrådet (parlamentet) som väljs vart fjärde år. Generalrådet utser en person till regeringschef som tillsätter regeringen. Regeringen är landets utövande makt. Röståldern är 18 år. Politiska partier blev inte grundade förrän landet blev självständigt år 1993. Sedan dess har Andorras liberala parti dominerat regeringsapparaten. Landet har fortfarande nära band med Spanien, Frankrike och EU. 

Andorra har en hög levnadsstandard, med gratis sjukvårdstjänster och bra socialförsäkringssystem för sjuka och arbetslösa. Medellivslängden är bland de högsta i världen. Kvinnor och män är jämställda enligt lag, men kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. Landet har också flera äldre traditioner och normer som gör samhället könsuppdelat. Landet får mycket kritik för sina strikta immigrationsregler som gör det väldigt svårt att få medborgarskap i landet.

Mänsklig utveckling

17

39 av 188

Andorra är nummer 39 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

I mitten av 1900-talet ersattes jordbruket av turism och handel med tullfria varor som Andorras huvudnäringar. Landet har länge varit känt som ett bank- och finanscentrum. Fördelaktiga skatteregler ledde till att många internationella företag och rika privat personer flyttade sin verksamhet till Andorra och landet ansågs som ett skatteparadis. Mot slutet av 2000-talet genomförde landets myndigheter omfattande ekonomiska reformer för att förändra detta och för att skapa mer öppna ekonomiska förhållanden. År 2009 strök OECD landet från svartlistan över skatteparadis. Andorra är inte medlem i EU, men år 2011 skrev de under ett avtal om att införa euron som valuta. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Andorra för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

77 460

mennesker i Andorra

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 1

1,2

barn per kvinna i Andorra

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Andorra

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6

6,55

Ton CO2-utsläpp per invånare i Andorra

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Andorra

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Andorra