[[suggestion]]
Angola
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Luanda

Etniska grupper

Ovimbundu, kimbundu, bakongo, mestiser, européer

Språk

Portugisiska, bantu och andra afrikanska språk

Religion

Traditionellt troende 47 %, katoliker 38 %, protestanter 15 %

Befolkningsantal

19 625 353

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 246 700 kvadratkilometer

Valuta

Kwanza

Bruttonationalinkomst per invånare

6 966 PPP$

Nationaldag

11 november

Andra landsidor

Geografi

Tre fjärdedelar av Angola består av en högplatå som är belägen mer än 1000 meter över havet. I de norra delarna av landet finns tät, tropisk regnskog. Den sydöstra delen består av torrt slättland som övergår i Kalahariöknen på gränsen till Namibia. Klimatet är tropiskt, med genomgående höga temperaturer hela året. Det centrala slättlandskapet är mer tempererat på grund av höjden över havet. Regnskogen hotas av oreglerad avverkning för användning som bränsle, även jorderosion och ökenspridning är ett växande problem. Efter många år av inbördeskrig är stora delar av marken oanvändbar för jordbruk på grund av gruvdrift och vattenkvaliteten är låg i större delen av landet.

Historia

De norra delarna av dagens Angola var delat mellan större kungariken från 800-talet och framåt. När portugiserna kom till kusten i slutet av 1400-talet började de handla med stammarna längs kusten. Under de följande århundradena fördes mer än tre miljoner människor till USA för att säljas som slavar. Portugal styrde landet genom att ingå handelsavtal med de olika stammarna. Först i början av 1900-talet fick portugiserna full kontroll över Angola och år 1951 införlivades landet som en separat provins i Portugal. På 1970-talet började flera rebellgrupper att kämpa för självständighet och år 1975 blev landet självständigt. Kort efter självständigheten utbröt inbördeskrig mellan de tre största rebellgrupperna. Den kommunistiska gruppen MPLA tog makten och Angola blev en enpartistyrd folkrepublik efter traditionell sovjetiskt mönster. Enpartistaten blev upphävd år 1990/91. Trots att en ny grundlag införde demokrati år 1992 behöll MPLA makten. Inbördeskriget fortsatte till år 2002 då parterna skrev under ett fredsavtal. 

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Angola genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,9 jordklot

Samhälle och politik

President Jose Eduardo dos Santos har suttit vid makten sedan år 1979. Presidentens makt ökade vid valet år 2008 och en ny grundlag antogs år 2010 som avskaffade direkta presidentval. Oppositionen är svag och splittrat och presidentens markorgan kontrollerar i stor utsträckning landets massmedia, militär och ekonomi. Angola står inför stora samhällsproblem efter 27 år med inbördeskrig. Under inbördeskriget flydde miljoner av människor. Nu har de flesta flyktingar återvänt men ofta till ödelagda områden utan boende, skola, sjukhus, rent vatten eller ett fungerande jordbruk. Många områden är täckta av minor och stora mängder av vapen är i omlopp efter inbördeskriget. Landet är bland de mest korrupta i världen och regeringen har kraftigt kritiserat av FN för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Menneskelig utvikling

146 av 186

Angola är nummer 146 av 186 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index. Se statistik för HDI i alla länder

Ekonomi och handel

Angola är ett resursrikt land, men den tidigare välfungerande ekonomin blev delvis sönderslagen efter många år av inbördeskrig. Efter fredsavtalen år 2002 har Angolas ekonomi genomgått en period av snabb förändring. Angola är en av Afrikas största oljeproducenter och en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika. Dessutom är Angola en av världens främsta diamantproducent och har stor potential för jordbruk. Kina och USA är landets viktigaste handelspartners. Under de senaste åren har det varit fokus på uppbyggnad av landet och stora investeringar har lagts på hälsa, utbildning och infrastruktur. Trots detta har den ekonomiska tillväxten inte kommit till användning för befolkningen. Mer än 80 procent av befolkningen livnär sig på enkelt jordbruk och många lever i extrem fattigdom. Angola är beroende av bistånd utifrån och har fått skarp kritik från FN och andra internationella organisationer för den dåliga styrningen av ekonomin samt den utbredda korruptionen.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Angola för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

32 866 272

mennesker i Angola

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

6 966

BNP per innbygger i PPP-dollar i Angola

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,29

Ton CO2-utsläpp per invånare i Angola

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Angola

Utdanning

Likestilling

Arbeid