[[suggestion]]
Argentina
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Buenos Aires

Etniska grupper

Argentinare av spansk eller italiensk härkomst 97%, mestizo, urbefolkning och andra grupper 3%

Språk

Spanska, engelska, italienska, tyska, franska och språk som talas av urbefolkningen: mapudungu och quechua

Religion

Katoliker 92%, protestanter 2%, judar 2%, övriga 4%

Befolkningsantal

40 374 000

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 766 889 kvadratkilometer

Valuta

Argentisk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

19 940 PPP$

Nationaldag

25 maj

Andra landsidor

Geografi

Argentina sträcker sig över stora områden och klimatvariationen är betydande. Klimatet är tempererat med ytterligheter som sträcker sig från subtropiskt klimat i norr till subpolart i söder. Förutom Anderna i väst så är landskapet präglat av stora platta slätter, som ofta kallas för pampas. Det argentinska låglandet delas in i tre huvudområden: nordområdet, pampas och Patagonia. Nordområdet består främst av stora grässlätter. Pampas täcker stora områden och jordförhållandena är fördelaktiga för jordbruk och djuruppfödning. Patagonia är ett platålandskap med höjder uppemot 1500 meter över havet. Argentinas och Sydamerikas högsta berg är Aconcagua som mäter 6962 meter över havet. I norr, på gränsen till Brasilien, ligger Iguazúfallen. Fallen är en av Sydamerikas största turistattraktioner och står på UNESCO:s lista över världens kultur- och naturarv. Förorening och förlust av jordbruksland är stora miljöproblem landet kämpar med och orsakas av utsläpp från industrin och användningen av bekämpningsmedel. Både avskogning och torka har förstört jordkvaliteten.

Historia

De äldsta spåren av bosättningar i Argentina är från 11 000 år f. kr. Landet hade indianska bosättningar i norr och spridda befolkningar av jägare och samlare i syd fram tills att européerna invaderade landet. Upptäcktsresande från Europa kom till Argentina år 1516 och år 1580 etablerade Spanien sin första koloni i det som idag är Buenos Aires. Tvångsarbete i kombination med sjukdomar från Europa resulterade i en kraftig reduktion av Argentinas urbefolkning. Under år 1816 fick landet tillbaka sitt oberoende från Spanien, men landet har fortsatte att ha nära band med Europa. Fram till år 1945 var Argentina präglat av interna motsättningar mellan de konservativa och de liberala samt mellan militär och politiker. Juan Perón kom till makten år 1946 och genomförde många omtalade förändringar. Två av dessa var rösträtt för kvinnor och en nationalisering av industrin. Peróns reformer förbättrade situationen för de fattiga. Peróns hustru, Evita, blev en symbol för hans politik. Samtidigt styrde Perón Argentina med diktatoriska medel, där motståndare blev undertryckta och medierna kontrollerade. År 1976 genomförde militären en statskupp. I 12 år styrde militärdiktaturen och ca 30 000 beräknas ha försvunnit eller mördats under den tiden. År 1982 invaderade argentinska trupper de brittiska Falklandsöarna i den södra Atlanten men tvingades att kapitulera. Förlusten var början till militärdiktaturens fall.

Økologiske fotavtrykk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Argentina ville vi trenge 2,2 jordkloder.

Samhälle och politik

Efter många år med instabilt militärstyre återupprättades demokratin år 1983. Presidentens agerande ska enligt lag kontrolleras av kongressen, men i praktiken har presidenten makten. Argentina består av 23 provinser, förutom Buenos Aires, som alla har sina egna regeringar. Fall av korruption inom den offentliga sektorn, har resulterat till ett dåligt förtroende för det politiska systemet bland befolkningen. Mycket fokus i dagens Argentina ligger på att reducera klyftorna mellan rika och fattiga, bekämpa korruptionen samt ge staten en viktigare roll inom näringslivet. Ökat samarbete med grannländerna sägs kunna reducera USA:s inflytande över regionen. Landets befolkning är en blandning av invandrare från hela världen, och det sägs att nio av tio argentinare har europeiska förfäder. Kulturmässigt är Argentina mycket känt för dansstilen Tango men även flera stora författare och filmskapare är från landet. Omkring en tredjedel av Argentinas befolkning är bosatt i och omkring Buenos Aires.

Menneskelig utvikling

47 av 186

Argentina er nummer 47 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

År 1945 var Argentina ett av de rikaste länderna i världen. Felslagen ekonomisk utveckling och korruption resulterade dock i en kris år 2001. Landets valuta förlorade då sitt värde och folk fick ta ut sina besparingar från bankerna. Följden blev ett antal massdemonstrationer och presidentskiften under en kort tid. Situationen är nu på bättringsvägen. Stora delar av Argentinas dyrbarare områden används för jordbruksproduktion, vilket är landets största exportkälla. Argentina är en av världens främsta köttproducenter. Industrisektorn har traditionellt varit baserad på förädling av jordbruksprodukter, till exempel konservfabriker och textilfabriker. De viktigaste handelspartnerna för Argentina är Brasilien, USA och Chile. Landet är även med i Mercosur, ett handelsavtal mellan Argentina, Brasilien, Venezuela, Uruguay och Paraguay. Argentina har ett utvecklat vägnät och järnvägsförbindelserna är en av världens mest omfattande. Järnvägen har dock inte underhållits under tio år och är mestadels idag ur drift. De största floderna används mycket för transport och kommunikation.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Argentina för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkning

Innbyggere

45 195 774

mennesker i Argentina

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

Ingen statistik tillgänglig

2,2

barn per kvinne i Argentina

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

barn dør per 1000 levendefødte i Argentina

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

19 940

BNP per innbygger i PPP-dollar i Argentina

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistik tillgänglig

4,6

av 10 personer er underernærte i Argentina

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistik tillgänglig

4,78

tonn CO2-utslipp per person i Argentina

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistik tillgänglig

99,1

av 10 personer har tilgang til rent vann i Argentina

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistik tillgänglig

99,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Argentina

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

13

er forventet antall år i skolen i Argentina

Likestilling

Arbeid