[[suggestion]]
Azerbajdzjan
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Baku

Etniska grupper

Aseri 91,6 %, Lezgian 2 %, ryssar 1,3 %, armener 1,3 %, Talysh 1,3 % andra 2,9 % (2009)

Språk

Azerbajdzjanska (aseri) (officiell) 92,5 %, ryska 1,4 %, armenska 1,4 %, andra 4,7 % (2009)

Religion

Muslimer 96,9 %, kristna 3 %, andra < 1 %, andra/ingen/ospecificerad < 1 % (2010)

Befolkningsantal

10,282,283 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Semipresidentiell Republik

Area

86 600 kvadratkilometer

Valuta

Azerbajdzjansk manat

Bruttonationalinkomst per invånare

17 764 PPP$

Nationaldag

28 maj

Andra landsidor

Geografi

Azerbajdzjan ligger i södra Kaukasus. Kaukasus utgör gränsen mellan Europa och Asien och det är en definitionsfråga om landet ligger i Europa eller Asien. Azerbajdzjan har en 713 kilometer lång kustlinje längs världens största sjö, Kaspiska havet. Landet består av slätter och höga berg. Klimatet är subtropiskt i de södra och östra delarna av landet. I söder faller det mycket nederbörd, medan resten av landet är torrare. I de västra och norra bergsområdena liknar klimatet det som är i Alperna. 

Kaspiska havet är mycket förorenat av utsläpp och läckage från oljeindustrin. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel under sovjettiden, i kombination med miljöförstöring på grund av oljeutvinning, har förstört mycket av åkermarken i landet. Kustområdena är känsliga för översvämningar och övriga landområden drabbas ibland av torka. De azerbajdzjanska myndigheterna har tagit initiativ till flera miljöprojekt och idag är den förorenade industrins omfattning kraftigt reducerad 

Historia

Azerbajdzjans centrala läge mellan Europa, Asien och Mellanöstern har gjort att området har varit föremål för en rad olika kungadömen under landets historia. Araberna erövrade landet 642, varefter Persien, Ryssland, det Osmanska riket och lokala shaher kämpade om herravälde. Med Turkmenchay-fördraget 1828 delade Persien och Ryssland området mellan sig. Dagens Azerbajdzjan införlivades i det ryska imperiet. När det ryska imperiet kollapsade under första världskriget förklarade sig landet självständigt. Självständigheten varade inte länge. Demokratiska republiken Azerbajdzjan erövrades av Röda armén 1920, och samma år blev de underkastade Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens fall blev Azerbajdzjan åter en självständig stat. 

Tio år efter självständigheten tog kommunistledaren Heydər Əliyev makten och utropade sig själv till president. Heydər Əliyev styrde fram till 2003 då hans son İlham Əliyev tog över. Deras styrsätt har varit auktoritärt och förtryckande. I efterdyningarna av valet fängslades ledande partitoppar i oppositionen för att ha varit delaktiga i att mana fram demonstrationer mot den styrande makten. Ett mord på en journalist 2005 pressade den nya presidenten att ge mer frihet till oppositionen. 2009 infördes emellertid nya lagar som tillät presidenten att bli återvald ett obegränsat antal gånger.  

De senaste åren har den styrande makten med jämna mellanrum gripit och fängslat protestanter. När en azerbadjansk soldat hade mördat en armenisk soldat i Ungern togs han emot som en hjälte i hemlandet – detta skapade stora rubriker världen över. Han var egentligen dömd till livstids fängelse men blev benådad av presidenten. 

Sedan 1990-talet har Azerbajdzjan varit i konflikt med Armenien om området Nagorno-Karabach. I Nagorno-Karabach är majoriteten av befolkningen armenier, men landområdet är föremål för Azerbajdzjan. Parterna ingick vapenvila 1994, men hösten 2020 blossade konflikten upp igen med våldsamma sammandrabbningar. Parterna har sedan dess ingått en ny vapenvila. 

Läs mer om konflikten i Nagorno-Karabach här.

Ekologiskt fotavtryck

1 1

1,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Azerbajdzjan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,2 jordklot

Samhälle och politik

På pappret är Azerbajdzjan en semipresidentiell demokrati, men i praktiken har landet styrts som en diktatur av familjen Aliyev sedan 1993. Presidenten kan omväljas obegränsat och är statschef och överbefälhavare i armén. Dessutom utser han landets domare.  

Korruption och valfusk är utbrett. Inga av de val som har ägt rum i modern tid är internationellt erkända som fria och rättvisa val. Den politiska oppositionen är undertryckt. Yttrandefriheten är kraftigt begränsad, och regimkritiska journalister och bloggare blir ofta arresterade eller fängslade. Rättsväsendet präglas också av korruption och misshandel av de som sitter fängslade är vanligt. Det har förekommit rapporter om grov diskriminering av armenierna och andra minoriteter som bor i Azerbajdzjan. Människorättssituationen beskrivs också som bekymmersam. 

Mänsklig utveckling

14

90 av 188

Azerbajdzjan är nummer 90 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Historiskt sett har handel spelat en viktig roll i Azerbajdzjans ekonomi. Efter självständigheten upplevde landet en snabb ekonomisk tillväxt. Utvecklingen av offshoresektorn i Kaspiska havet har varit en viktig ekonomisk drivkraft för landet. Azerbajdzjans viktigaste naturresurser är gas, järnmalm och olja. Kriget mot Armenien försvagade landets ekonomi och internationella handel. Under åren efter vapenstilleståndet började dock ekonomin sakta växa. 

Korruption genomsyrar samhället och är ett stort problem i landet. En annan utmaning för landet är att den ekonomiska tillväxten är helt beroende av olje- och gassektorn. Detta gör landet sårbart för fluktuationer i internationella oljepriser. Ett kraftigt fall i oljepriset 2015 påverkade landets ekonomi. Det är osäkert hur länge oljereserverna kommer att räcka. Myndigheterna har därför inrättat en oljefond, för att spara inkomster till senare generationer. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Azerbajdzjan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

10 412 651

mennesker i Azerbajdzjan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Azerbajdzjan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

19

barn som dör per 1000 levande födde i Azerbajdzjan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

17 764

BNP per invånare i PPP-dollar i Azerbajdzjan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Azerbajdzjan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,40

Ton CO2-utsläpp per invånare i Azerbajdzjan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Azerbajdzjan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10

7,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Azerbajdzjan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,294

GII-indeksen i Azerbajdzjan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Azerbajdzjan

Jobb