[[suggestion]]
Bahamas
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Nassau

Etniska grupper

Afrikansk härkomst 90,6%, vit 4,7%, blandad 2,1%, andra 1,9%, ospecificerad 0,7%( 2010)

Språk

Engelska (officiell), kreol (bland immigranter från Haiti)

Religion

Protestanter 67,6 %, katoliker 13,5 %, andra kristna 15,2 %, andra/ingen/ospecificerad 3,7 (2000)

Befolkningsantal

391 232 (2016)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell demokrati

Area

13 878 kvadratkilometer

Valuta

Bahamansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

33 189 PPP$

Nationaldag

10 juli

Andra landsidor

Geografi

Bahamas består av femton större och runt 700 mindre öar av korallkalksten. Ögruppen sträcker sig nästan 80 mil från Haiti i sydost till Florida i nordväst och har ca 2400 rev och sandbankar. Endast 5,4 % av Bahamas är landområde då det mest är täckt av vatten. De fyra största öarna, Andros, Great Abaco, Great Inagua och Grand Bahama, utgör mer än två tredjedelar av landområdet.

Det finns stora skogar av karibisk tall. Tillgången till sötvatten är mycket begränsad på Bahamas. Det finns inga floder och regnvattnet försvinner ned i den porösa kalkstenen. Därför måste invånarna samla regnvatten i cisterner och bassänger. Bahamas har ett subtropiskt klimat.

Vintrarna är milda och somrarna är varma och fuktiga. Från juni till september är det regnperiod. Tropiska orkaner förekommer på hösten och de kan orsaka stora skador. Ögruppen är mycket känslig för klimatförändringar. De marina ekosystemen tål inte stora temperaturskillnader och då 80 % av landområdena ligger endast 1,5 meter över havet gör det landet mycket känsligt för höjningar av havsnivån.

Historia

Det sägs att Christofer Columbus för första gången satte sin fot i den "nya världen" när han landsteg på en av Bahamas öar år 1492. Spanjorerna var dock inte intresserade av öarna eftersom de saknade ädelstenar. Istället utnyttjade de arawakerna, fiskarna på Bahamas, som slavar i guldgruvor i andra delar av det spanska imperiet. Redan år 1520 var ögruppen tömd på folk. Det skulle ta århundraden innan britterna anlände och insåg öns strategiska värde. Bahamas koloniserades av britter och deras afrikanska slavar.

Fram till år 1834 var den viktigaste ekonomiska verksamheten slavhandel, sjöröveri och smuggling. Den vita eliten dominerade i 300 år. År 1942 demonstrerade svarta arbetare mot lönediskriminering, och elva år senare bildades landets första politiska parti. Det progressiva liberala partiet, PLP, samlade den svarta befolkningen och fick ett allt större politiskt inflytande. år 1973 blev Bahamas självständigt från Storbritannien.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 4

2,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bahamas genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,5 jordklot

Samhälle och politik

Sedan slutet av 1960-talet har de två partierna PLP och FNM skiftats med att ha regeringsmakten i landet. Bahamas är medlem i det brittiska samväldet; en frivillig sammanslutning av Storbritannien och dess tidigare kolonier. Den brittiska regenten (Drottning Elizabeth II) är statsöverhuvudet, men har endast en symbolisk betydelse. Regeringen är den utövande myndigheten och ansvarig för parlamentet. Domstolarna är fria, men har kritiserats för långa väntetider. Många sitter därför fängslade utan en fastställd dom.

Sedan 1960-talet har många migrantarbetare kommit till Bahamas från Haiti och Kuba. Detta har lett till spänningar, särskilt mellan invånarna på Bahamas och haitier. Människorättsorganisationer rapporterar om övergrepp och omänskliga förhållande i landets enda asylmottagning.

Bahamas har länge varit ett paradis för pengatvättning och narkotikasmuggling. Den amerikanska kustbevakningen samarbetar med Bahamas för att stoppa smugglingen och den illegala invandringen.

De senaste åren har det varit hög arbetslöshet och ökande kriminalitet i landet. Antal mord är bland de högsta siffrorna i världen.

Mänsklig utveckling

16

53 av 188

Bahamas är nummer 53 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bahamas är ett av de rikaste länderna i Karibien. På 1950-talet blev turistnäringen uppbyggd och den står idag för nästan hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Var tredje bahaman arbetar med turism. Bahamas ekonomi är sårbar för svängningar i USA:s ekonomi som dels beror på att de flesta turisterna är amerikaner och dels på att den bahamanska dollarn är knuten till den amerikanska dollarn.

Den globala finanskrisen år 2008 bromsade den ekonomiska tillväxten, men åren efter har förhållandena stabiliserats igen. Den viktigaste ekonomiska sektorn efter turism är finansverksamheten, där utländska banken är i centrum. Bahamas har inte mervärdesskatt eller inkomstskatt. Många utländska företag har därmed etablerat sig i landet.

Under de senaste åren har internationell kritik tvingat de bahamanska myndigheterna att införa striktare riktlinjer för finanssektorn. Eftersom Bahamas har dålig jordmån och få naturresurser så måste det mesta importeras. Majoriteten av intäkterna till statskassan kommer från import- och hamnavgifter. Dessutom har landet tjänat pengar på att sälja statliga företag till privata aktörer.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahamas för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

412 623

mennesker i Bahamas

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Bahamas

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn som dör per 1000 levande födde i Bahamas

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

9

33 189

BNP per invånare i PPP-dollar i Bahamas

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Bahamas

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 0

7,01

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bahamas

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bahamas

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bahamas

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bahamas

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,329

GII-indeksen i Bahamas

Jobb