[[suggestion]]
Bahrain
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Manama

Etniska grupper

Bahrainare 46 %, asiater 45,5 %, övriga araber 4,7 %, afrikaner 1,6 %, europeér 1 % och övriga 1,2 % (uppskattning fr 2010)

Språk

Arabiska (officiellt), engelska, farsi, urdu

Religion

Muslimer (shia och sunni) 70 %, kristna 15 %, hindu 10 %, andra 5 % (2018)

Befolkningsantal

1,526,929 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

760 kvadratkilometer

Valuta

Bahrainsk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

61 228 PPP$

Nationaldag

16 december

Andra landsidor

Geografi

Bahrain är en liten östat i den Persiska viken och består av 30 öar. Det bor dock endast människor på sex av öarna och ön Bahrain är den största och viktigaste. Bahrain har en broförbindelse med grannstaten Saudiarabien. Över 90 procent av Bahrains yta är sandöken och endast 2,9 procent av landet är åkermark. Trots att landet har mycket öken är Bahrain grönare än många andra länder i regionen. Flera av arterna har anpassat sig till öknen och den salthaltiga miljön. Klimatet är varmt och torrt, med hög luftfuktighet under sommarmånaderna. Temperaturen kan nå upp till 50 °C. Ökenspridning är ett av de mest centrala miljöproblemen, förutom föroreningar av havet till följd av oljeutsläpp. De en gång så stora färskvattenreserverna är långt ifrån förbrukade och merparten av vattnet har avsaltas från havet.

Historia

Området som idag utgör Bahrain har varit bebott i mer än 4 500 år. Familjen al-Khalifa tog över makten 1782. Ockupationen skedde med stöd av familjen al-Sabah i Kuwait, och familjen al-Saud i dagens Saudiarabien. Dessa tre sheikdynastier har fortfarande makten i sina respektive länder. Flera stormakter gjorde anspråk på Bahrain efter al-Khalifa-familjens maktövertagande. Öriket sökte skydd av Storbritannien, och blev ett brittiskt protektorat tills landet blev självständigt 1971. 

Både före och efter självständigheten var det flera upplopp mot regimen. Landets emir tvingades av oppositionsgrupper att införa en konstitution som säkerställde en delvis vald församling, men redan 1975 upplöste han parlamentet. Missnöjet fortsatte och under hela 1990-talet ökade arbetslösheten, vilket ledde till en rad upplopp och stora oroligheter. När nästa generation tog över makten 1999 lovade han ökad demokrati och modernisering. En rad reformer genomfördes, bland annat införde han en ny grundlag, det första valet på 30 år hölls och kvinnor fick ställa upp till riksdagsval 

Liksom de andra länderna i området drabbade den arabiska våren Bahrain 2011. Det demokratiska upproret slogs ned hårt. Myndigheterna menade att demonstrationerna stöttades av Iran och var ett angrepp mot sunnimuslimer. Efteråt följde massarresteringar av regimkritiker. Över 1 600 personer greps och det fanns rapporter om användning av tortyr och grovt våld. 

Efter den arabiska våren har det varit flera utbrott av mer våldsamma uppror, och flera militanta grupper i landet, bland dem Saraya al-Ashtar, som finns på USA:s terrorlista. 

Läs mer om Den arabiska våren här 

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 8

4,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bahrain genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,9 jordklot

Samhälle och politik

Bahrain är en konstitutionell monarki som styrs av familjen al-Khalifa. Landets emir, som nu innehar titeln kung, Hamad ibn Isa Al-Khalifa, och hans familj innehar betydande politisk och militära makt. Nationalförsamlingen, som återupprättades 2002, består av 40 valda ledamöter i representanthuset samt ett råd med 40 ledamöter utsedda av kungen. Politisk opposition och politiska sammanslutningar tilläts 2002, men partier är fortfarande förbjudna. 

Det sociala välfärdssystemet är väl utvecklat och levnadsstandarden är ganska hög. Den långvariga konflikten mellan shiamuslimerna och sunnimuslimerna fortsätter att orsaka oro i landet. Shiamuslimer är, trots att de är i majoritet, förtryckta och trakasserade. Rapporter från olika människorättsaktivister visar att regeringen regelbundet kränker yttrande- och pressfriheten och kontrollerar journalister. Situationen för landets kvinnor är bättre än i grannländerna. De har rätt att äga och ärva egendom, att ha egna pass och kan resa utan sällskap av en manlig släkting. De kan också välja vilken typ av kläder de vill ha på sig. Arbetslivet är fortfarande långt ifrån jämställt och kvinnor får lägre lön för lika arbete. 

Bahrain har under flera år haft en territoriell tvist med grannlandet Qatar och sedan 2017 har öriket deltagit i flera sanktioner mot Qatar tillsammans med andra arabländer. Deras utrikespolitik präglas av en önskan om västerländskt samarbete och landet har både amerikanska och brittiska flottbaser. 


 

Mänsklig utveckling

17

34 av 188

Bahrain är nummer 34 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bahrain är en rik stat, tack vare stora olje- och gastillgångar som har varit grunden för landets ekonomi sedan 1932. Före oljefyndigheterna var landets ekonomi baserad på handel. 2018 blev det känt att öriket gjort nya stora upptäckter av olja och gas och Bahrain försöker expandera sin ekonomi till bland annat tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. 

På 1980-talet blev Bahrain ett av Persiska vikens viktigaste bankcentrum. Denna position har senare utmanats av andra länder, och drabbats av ett bakslag till följd av upproret 2011. Men de senaste åren har mycket förbättrats, framför allt tack vare den växande turismen i landet. Formel 1-lopp, som har hållits i Bahrain sedan 2004, har också bidragit till att stärka landets position som ett internationellt centrum. Förutom samarbetsorganisationen Gulf Cooperation Council (GCC) är USA, Kina, Brasilien och EU viktiga handelspartner. 

Trots stora rikedomar i landet finns det många fattiga, särskilt de som tillhör den shiamuslimska gruppen. Hög arbetslöshet är också ett problem. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahrain för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 485 509

mennesker i Bahrain

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Bahrain

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Bahrain

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

16

61 228

BNP per invånare i PPP-dollar i Bahrain

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Bahrain

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21,98

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bahrain

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bahrain

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bahrain

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bahrain

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,181

GII-indeksen i Bahrain

Jobb