[[suggestion]]
Bahrain
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Manama

Etniska grupper

Bahrainare 46 %, asiater 45,5 %, övriga araber 4,7 %, afrikaner 1,6 %, europeér 1 % och övriga 1,2 % (uppskattning fr 2010)

Språk

Arabiska (officiell), engelska, farsi, urdu

Religion

Muslimer (shia och sunni) 81,2 %, kristna 9 %, andra 9,8 % (2001)

Befolkningsantal

1,526,929 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

760 kvadratkilometer

Valuta

Bahrainsk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

54 257 PPP$

Nationaldag

16 december

Andra landsidor

Geografi

Bahrain är en liten östat i den Persiska viken och består av 30 öar. Det bor dock endast människor på sex av öarna och ön Bahrain är den största och viktigaste. Bahrain har en broförbindelse med grannstaten Saudiarabien. Över 90 procent av Bahrains yta är sandöken och endast 2,9 procent av landet är åkermark. Trots att landet har mycket öken är Bahrain grönare än många andra länder i regionen. Flera av arterna har anpassat sig till öknen och den salthaltiga miljön. Klimatet är varmt och torrt, med hög luftfuktighet under sommarmånaderna. Temperaturen kan nå upp till 50 °C. Ökenspridning är ett av de mest centrala miljöproblemen, förutom föroreningar av havet till följd av oljeutsläpp. De en gång så stora färskvattenreserverna är långt ifrån förbrukade och merparten av vattnet har avsaltas från havet.

Historia

Osmanerna och britterna erkände Bahrain som en självständig stat år 1913, men landet förblev under Storbritanniens beskydd. Främst eftersom både Iran och Turkiet gjorde anspråk på Bahrain. Landet förblev ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1971. Relationen med Storbritannien kvarstod eftersom Bahrain blev britternas politiska högkvarter i den Persiska viken.  Moderniseringen av Bahrain började år 1932 då man upptäckte mycket olja i landet.

Landet har sedan 1700-talet styrts av shejkdynastin al-Khalifa som är sunnimuslimer. Det förekom upplopp mot regimen 1994 och efter tronskiftet 1999 blev regimen något mindre hårdhänt.  Shejk Hamad bin ISA al-Khalifa tog över som emir (furste, härskare) i Bahrain 1999 och har visat en önskan om att modernisera landet. Efter en folkomröstning blev Bahrain en konstitutionell monarki 2002. Den nya grundlagen tillfredställde inte förväntningarna som många hade på den nya emiren eftersom att han bland annat förstärkte sin egen maktposition. Kvinnors levnadsstandard blev märkbart bättre 2002, bland annat fick också kvinnor ställa upp som kandidater i parlamentsvalet vilket var det första i Bahrain på tre decennier.

Protesterna under den arabiska våren slogs ner, också med hjälp av militärt stöd och insatser från medlemsländer i Gulfstaternas samarbetsråd, särskilt från Saudiarabien. Myndigheterna menade att demonstrationerna stöttades av Iran och var ett angrepp mot sunnimuslimer. Emiren lyckades kväva upproret med stridsvagnar och gummikulor. Som en följd massarresterades regimkritiker, såsom läkare och andra sjukhusanställda eftersom de hjälpt sårade demonstranter. Över 1600 personer arresterades. Flera rapporter från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter berättar om tortyr och våld. Kopplingen till Iran som regimen hävdade stärktes inte. 2013 förbjöd Kung Hamad protester och demonstrationer i huvudstaden Manama. Även föräldrar till ungdomar som deltar i protesterna kan straffas. Rättssystemet har i loppet av de sista åren dömt shiamuslimska oppositionella medan polis och säkerhetsvakter frikänns för brott mot demonstranterna. 

s mer om Arabiska våren här

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 5 0

5,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bahrain genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 5,1 jordklot

Samhälle och politik

Området som idag utgör Bahrain har varit bebott i mer än 4 500 år. Familjen al-Khalifa tog över makten 1782. Ockupationen skedde med stöd av familjen al-Sabah i Kuwait, och familjen al-Saud i dagens Saudiarabien. Dessa tre sheikdynastier har fortfarande makten i sina respektive länder. Flera stormakter gjorde anspråk på Bahrain efter al-Khalifa-familjens maktövertagande. Öriket sökte skydd från Storbritannien, och blev ett brittiskt protektorat tills landet blev självständigt 1971.

Både före och efter självständigheten var det flera upplopp mot regimen. Landets emir tvingades av oppositionsgrupper att införa en konstitution som säkerställde en delvis vald församling, men redan 1975 upplöste han parlamentet. Missnöjet fortsatte och under hela 1990-talet ökade arbetslösheten, vilket ledde till en rad upplopp och stora oroligheter. När nästa generation tog över makten 1999 lovade han ökad demokrati och modernisering. En rad reformer genomfördes, bland annat införde han en ny grundlag, det första valet på 30 år hölls och kvinnor fick ställa upp till riksdagsval.

Liksom de andra länderna i området drabbade den arabiska våren Bahrain 2011. Det demokratiska upproret slogs ned hårt. Myndigheterna trodde att demonstrationerna stöddes av Iran och därmed var en attack mot sunnimuslimer. Därefter följde massarresteringar av regimkritiker. Över 1 600 personer greps och det fanns rapporter om användning av tortyr och grovt våld.

Efter den arabiska våren har det varit flera utbrott av mer våldsamma uppror, och flera militanta grupper i landet, bland dem Saraya al-Ashtar, som finns på USA:s terrorlista.
 

Mänsklig utveckling

17

34 av 188

Bahrain är nummer 34 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bahrain är en rik stat, tack vare stora olje- och gastillgångar som har varit grunden för landets ekonomi sedan 1932. Det finns även mycket fisk i Bahrains havsområde vilket även det är en viktig Det första betydande fyndet av olja i Bahrain gjordes den 1 juni år 1932. Innan oljefynden var landets ekonomi främst baserad på handel. Senare har oljan blivit en grundval för landets ekonomi. Olje- och gasresurserna började ta slut på 1970-talet och när detta inträffade bestämde sig Bahrain för att satsa på andra sektorer. Detta har medfört att Bahrain är ett av de mest betydelsefulla bankcentrerna i den Persiska viken. I Bahrain har man sedan år 2004 arrangerat Formel 1-lopp vilket också har stärkt landets ställning som ett internationellt centrum. Jordbruket står endast för 1 procent av Bahrains bruttonationalprodukt (BNP), eftersom endast knappt 3 procent av landet är av brukbar jord.

Under oroligheterna i landet 2011 påverkades ekonomin men de senaste åren har läget förbättrats mycket tack vara att turisterna har börjat komma tillbaka. Arbetslöshet bland landets unga och den statliga skulden är utmaningar som Bahrain kommer att tvingas ta tag i. Men på senare år har mycket förbättrats, särskilt tack vare den växande turismen i landet. Formel 1-lopp, som har hållits i Bahrain sedan 2004, har också bidragit till att stärka landets position som ett internationellt centrum. Förutom samarbetsorganisationen Gulf Cooperation Council (GCC) är USA, Kina, Brasilien och EU viktiga handelspartner.
Trots stora rikedomar i landet finns det många fattiga, särskilt de som tillhör den shiamuslimska gruppen. Hög arbetslöshet är också ett problem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahrain för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 783 985

mennesker i Bahrain

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Bahrain

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Bahrain

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

14

54 257

BNP per invånare i PPP-dollar i Bahrain

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Bahrain

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

22,26

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bahrain

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bahrain

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bahrain

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bahrain

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,181

GII-indeksen i Bahrain

Jobb