[[suggestion]]
Bahrain
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Manama

Etniska grupper

Bahrainare 46 %, asiater 45,5 %, övriga araber 4,7 %, afrikaner 1,6 %, europeér 1 % och övriga 1,2 % (uppskattning fr 2010)

Språk

Arabiska (officiell), engelska, farsi, urdu

Religion

Muslimer (shia och sunni) 81,2 %, kristna 9 %, andra 9,8 % (2001)

Befolkningsantal

1,526,929 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

760 kvadratkilometer

Valuta

Bahrainsk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

45 411 PPP$

Nationaldag

16 december

Andra landsidor

Geografi

Bahrain är en liten östat i den Persiska viken och består av 30 öar. Det bor människor på sex av öarna och ön Bahrain är den största och viktigaste. Bahrain har en broförbindelse med grannstaten Saudiarabien. Det finns mycket fisk i Bahrains havsområde och det är en viktig naturresurs för landet.

92 procent av Bahrains landyta är sandöken och bara 2,9 procent av landet är odlingsbar. Trots att landet har mycket öken är Bahrain grönare än många andra länder i regionen eftersom flera växtarter har anpassat sig till öknen och den salthaltiga miljön. Temperaturen kan nå upp till 50 grader. Den en gång stora färskvattenreserven är i stort sett uttömd och det mesta av dricksvattnet utvinns efter avsaltning från havet. Ökenspridningen är dock ett av de mest centrala miljöproblemen och dessutom förorenas havet av oljeutsläpp. I Bahrains ökenområde kan man uppleva sandstormar.

Historia

Osmanerna och britterna erkände Bahrain som en självständig stat år 1913, men landet förblev under Storbritanniens beskydd. Främst eftersom både Iran och Turkiet gjorde anspråk på Bahrain. Landet förblev ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1971. Relationen med Storbritannien kvarstod eftersom Bahrain blev britternas politiska högkvarter i den Persiska viken.  Moderniseringen av Bahrain började år 1932 då man upptäckte mycket olja i landet.

Landet har sedan 1700-talet styrts av shejkdynastin al-Khalifa som är sunnimuslimer. Det förekom upplopp mot regimen 1994 och efter tronskiftet 1999 blev regimen något mindre hårdhänt.  Shejk Hamad bin ISA al-Khalifa tog över som emir (furste, härskare) i Bahrain 1999 och har visat en önskan om att modernisera landet. Efter en folkomröstning blev Bahrain en konstitutionell monarki 2002. Den nya grundlagen tillfredställde inte förväntningarna som många hade på den nya emiren eftersom att han bland annat förstärkte sin egen maktposition. Kvinnors levnadsstandard blev märkbart bättre 2002, bland annat fick också kvinnor ställa upp som kandidater i parlamentsvalet vilket var det första i Bahrain på tre decennier.

Protesterna under den arabiska våren slogs ner, också med hjälp av militärt stöd och insatser från medlemsländer i Gulfstaternas samarbetsråd, särskilt från Saudiarabien. Myndigheterna menade att demonstrationerna stöttades av Iran och var ett angrepp mot sunnimuslimer. Emiren lyckades kväva upproret med stridsvagnar och gummikulor. Som en följd massarresterades regimkritiker, såsom läkare och andra sjukhusanställda eftersom de hjälpt sårade demonstranter. Över 1600 personer arresterades. Flera rapporter från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter berättar om tortyr och våld. Kopplingen till Iran som regimen hävdade stärktes inte. 2013 förbjöd Kung Hamad protester och demonstrationer i huvudstaden Manama. Även föräldrar till ungdomar som deltar i protesterna kan straffas. Rättssystemet har i loppet av de sista åren dömt shiamuslimska oppositionella medan polis och säkerhetsvakter frikänns för brott mot demonstranterna. 

s mer om Arabiska våren här

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 5 0

5,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bahrain genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 5,1 jordklot

Samhälle och politik

Nationalförsamlingen upplöstes 1975 men 2002 blev den återupprättad. Nationalförsamlingen består av 40 folkvalda medlemmar i representanthuset samt ett råd som också har 40 medlemmar vilka väljs av kungen. Politiska listor tilläts 2002 men partier är fortsatt förbjudna.

Enligt ett flertal rapporter kränker Bahrains regering regelbundet medborgarnas yttrande- och pressfrihet. Några menar likväl att i jämförelse med förr har situationen i landet blivit bättre. Bahrain är en konstitutionell monarki och deras ledare är kung Hamad. Kungens släkt besitter betydande politiska och militära positioner. 2002 hölls val till parlamentet där 40 politiker valdes in. Valet var det första i Bahrain på 30 år. Trots reformer har kungen och al-Khalifa-släkten mycket makt och det har ofta förekommit oroligheter som grundas i den långvariga konflikten mellan shiamuslimer och sunnimuslimer.  

Våren 2011 förekom en rad demonstrationer för större politisk frihet och lika rättigheter för alla. Folket krävde att regimen skulle avgå. Demonstranter slogs hårt ner av säkerhetsstyrkorna. Bahrain har också i flera år haft gränsdispyter med grannlandet Qatar över flera öar. Det är fortsatt stort missnöje kring den politiska situationen i landet vilken har utvecklats till en stor diskussion i landet om hur man kan hitta politiska lösningar på detta.

Det sociala välfärdssystemet i Bahrain är väl utvecklat. Levnadsstandarden är relativt hög och situationen för kvinnor är relativt sett bättre i Bahrain än i andra länder i regionen. Kvinnor har rätt till att äga och ärva egendom, de har egna pass och kan resa utan sällskap av en manlig släkting. De kan också välja vilka slags kläder de önskar bara. Arbetslivet är dock långt ifrån jämställt och kvinnor får lägre lön för lika arbete.

2014 beslutar regimen att delta i den USA-ledda krigsföringen mot Den islamska staten (IS). Som en del av krigsföringen mot terror inskränker och förbjuder regimen användning av sociala medier och stänger tv-kanalen Al-Arabs, det sistnämnda efter att de sände en intervju med en shiamuslimsk oppositionspolitiker. 

Mänsklig utveckling

17

34 av 188

Bahrain är nummer 34 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bahrain är en rik stat tack vare de omfattande olje- och gasresurserna. Skattesatsen på inkomst är 0 procent. Det första betydande fyndet av olja i Bahrain gjordes den 1 juni år 1932. Innan oljefynden var landets ekonomi främst baserad på handel. Senare har oljan blivit en grundval för landets ekonomi. Olje- och gasresurserna började ta slut på 1970-talet och när detta inträffade bestämde sig Bahrain för att satsa på andra sektorer. Detta har medfört att Bahrain är ett av de mest betydelsefulla bankcentrerna i den Persiska viken. I Bahrain har man sedan år 2004 arrangerat Formel 1-lopp vilket också har stärkt landets ställning som ett internationellt centrum. Jordbruket står endast för 1 procent av Bahrains bruttonationalprodukt (BNP), eftersom endast knappt 3 procent av landet är av brukbar jord.

Under oroligheterna i landet 2011 påverkades ekonomin men de senaste åren har läget förbättrats mycket tack vara att turisterna har börjat komma tillbaka. Arbetslöshet bland landets unga och den statliga skulden är utmaningar som Bahrain kommer att tvingas ta tag i.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahrain för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 783 985

mennesker i Bahrain

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 8

1,9

barn per kvinna i Bahrain

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Bahrain

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

12

45 411

BNP per invånare i PPP-dollar i Bahrain

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Bahrain

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

20,27

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bahrain

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bahrain

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bahrain

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bahrain

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,181

GII-indeksen i Bahrain

Työ