[[suggestion]]
Bangladesh
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dhaka

Etniska grupper

Bengali minst 98%, andra inhemska etniska grupper 1,1% (2011)

Språk

Bangla (Bengali) 98,8 %, engelska 1,2 % (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, Hinduer 10 %, övriga 0,9 % (2013)

Befolkningsantal

164,098,818 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

148 460 km2

Valuta

Taka

Bruttonationalinkomst per invånare

7 395 PPP$

Nationaldag

26 mars

Andra landsidor

Geografi

Bangladesh är ett bördigt land som huvudsakligen består av lågland och deltaområden runt floderna Brahmaputra och Ganges. 90 procent av landet ligger under 10 meter över havet. I den östra delen av landet är det en mer kuperad terräng med både höga berg och djupa dalar. Det tropiska monsunklimatet producerar stora mängder nederbörd på sommaren, medan vintrarna är något svalare på grund av den torra luften som blåser in från inlandet. 

På grund av sin låga geografi är Bangladesh särskilt utsatt för översvämningar, vilket har orsakat stora problem för landet de senaste decennierna. Översvämningarna tros vara relaterade till avskogning i grannländerna Nepal och Bhutan. 1991 dödade en stor översvämning omkring 140 000 människor. Trots att landet har mycket vatten saknar mer än hälften av befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Brunnar har borrats för att ge ett alternativ till det förorenade ytvattnet, men förekomsten av arsenikhaltiga bergarter i landet gör att även brunnsvatten ofta är hälsovådligt. På kusten i väster hittar vi ett av de sista djungelområdena i Sydasien, Sundarbans, som också är hem för den utrotningshotade bengaliska tigern. Detta område finns på UNESCO:s världsarvslista. 

Historia

Bangladesh är en del av regionen Bengalen som inkluderar Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen, och har i över 3000 år styrts av buddhistiska, hinduiska, muslimska eller brittiska härskare. Kejsar Aurangzeb från Mughalriket tillät det brittiska Ostindiska kompaniet att etablera sig i Calcutta-regionen. Britterna fick mer och mer makt i området och tog kontroll över Bengalen 1757. 

Efter ett indiskt uppror blev dagens Bangladesh, Pakistan och Indien en brittisk koloni 1858. Bengalen var den största provinsen i Brittiska Indien. När Brittiska Indien upplöstes 1947 delades området upp i två självständiga stater, Indien och Pakistan, där Bengalen delades mellan dessa två stater. Den östra delen av Bengalen, med en övervägande muslimsk befolkning, tillhörde Pakistan och gick under namnet Östpakistan. 

På grund av stora kulturella, politiska och etniska skillnader mellan östra och västra Pakistan ökade missnöjet bland befolkningen i Östpakistan. I valet 1970 vann det politiska partiet Awami League, som ville ha självständighet, i Östpakistan. Pakistan motsatte sig detta och ett blodigt inbördeskrig bröt ut och nästan 10 miljoner människor flydde landet. Så småningom gick Indien in i konflikten och Östpakistan blev självständigt i december 1971 och tog namnet Bangladesh. Från 70-talet fram till 1990 var landet under militärstyre, och präglat av konflikter, militärkupper och mord på presidenter. Trots att demokratiska val infördes från 1990 präglas landet fortfarande av stor politisk oro. Islamistiska extremistgrupper har också vuxit sig större i landet de senaste åren. 

Ekologiskt fotavtryck

4

0,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bangladesh genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,5 jordklot

Samhälle och politik

Bangladesh är en parlamentarisk demokrati. Parlamentet utser en ordförande vart femte år. Presidenten kan bara omväljas en gång och har huvudsakligen en ceremoniell roll. Presidentens viktigaste roll är att utse en premiärminister som tillsammans med sin självvalda regering har den formella makten i landet. Politiken domineras av ständiga konflikter mellan landets två största politiska partier, Awami League (AL) och Bangladesh Nationalist Party (BNP). Politiskt motiverade mord, hot och våld är vanligt. Ända sedan landet blev självständigt har militären haft stort inflytande över politiken. 

Brist på säkerhet gör vardagen osäker för den fattiga bengaliska befolkningen. Polisen och rättsväsendet har litet förtroende bland befolkningen eftersom kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption förekommer relativt ofta. Inskränkt yttrandefrihet gör att politiskt motstånd mot den styrande eliten kan vara farligt. Sedan 2017 har över 740 000 rohingyer från Myanmar flytt till Bangladesh efter att ha blivit förföljda av Myanmars militär. 

Läs mer om Rohingya-konflikten här 

Mänsklig utveckling

13

127 av 188

Bangladesh är nummer 127 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bangladesh har upplevt en stark ekonomisk utveckling sedan 1990-talet. Trots det är landet fortfarande mycket fattigt och över en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. En stor del av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jordbruksområdena ägs och kontrolleras till stor del av ett fåtal rika människor. De senaste decenniernas förödande översvämningar har gjort att många småbönder måste sälja sin mark för att överleva. Detta har lett till att den ojämna fördelningen av ägarandelar mellan bönderna och de stora markägarna har ökat. 

Jute (en träfiber som används för textilproduktion) och te har traditionellt sett varit bland landets viktigaste exportvaror. Fallande efterfrågan och priser på världsmarknaden har dock lett till allt lägre inkomster från dessa branscher. De senaste åren har klädproduktion varit drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. Det har också skapat betydligt fler jobb, men förutsättningarna är väldigt tuffa. Korruption, energibrist och dålig infrastruktur hämmar den ekonomiska utvecklingen och landet är fortfarande beroende av internationellt bistånd. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bangladesh för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

172 954 319

mennesker i Bangladesh

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 8

1,9

barn per kvinna i Bangladesh

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

27

barn som dör per 1000 levande födde i Bangladesh

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

7 395

BNP per invånare i PPP-dollar i Bangladesh

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 personer er undernärda i Bangladesh

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,51

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bangladesh

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bangladesh

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bangladesh

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bangladesh

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,530

GII-indeksen i Bangladesh

Jobb