[[suggestion]]
Bangladesh
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dhaka

Etniska grupper

Bengali minst 98%, andra inhemska etniska grupper 1,1% (2011)

Språk

Bangla (Bengali) 98,8 %, engelska 1,2 % (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, Hinduer 10 %, övriga 0,9 % (2013)

Befolkningsantal

164,098,818 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

148 460 km2

Valuta

Taka

Bruttonationalinkomst per invånare

5 083 PPP$

Nationaldag

26 mars

Andra landsidor

Geografi

Bangladesh är ett bördigt land som i stor utsträckning består av deltaområden längs med floderna Brahmaputra och Ganges. Det tropiska monsunklimatet ger stora mängder nederbörd under sommaren och översvämningar har varit ett återkommande problem de senaste tio åren. Översvämningarna antas bero på skogsskövlingen i de norra grannländerna Nepal och Bhutan. År 1991 inträffade en stor översvämning som resulterade i 100 000 dödsoffer. Trots att Bangladesh har stora mängder vatten så är rent dricksvatten en bristvara. Brunnar har blivit borrade för att ge ett alternativ till det förorenade vattnet, men det har visat sig att även brunnsvattnet ofta är förorenat av bergarter innehållande arsenik.

Historia

Området Bangladesh ligger i, Bengal, har varit en del av såväl buddhistisk, hinduisk, muslimsk och brittisk kontroll under de senaste 3000 åren. 1858 blev Bengal en brittisk koloni. År 1947 delades området upp i två självständiga stater av före detta brittiska kolonier: Indien och Pakistan. Den östra delen tillsattes Pakistan, och fick namnet Östpakistan. Östpakistan fick indisk hjälp för att bryta med Västpakistan 1971, och bildade då den självständiga nationen Bangladesh. De följande kaotiska åren präglades av militärkupper och mord på regeringschefer. Sedan 1991, turas två politiska ärkerivaler om att styra landet.

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bangladesh genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,5 jordklot

Samhälle och politik

Bangladesh är en parlamentarisk demokrati och år 1991 genomfördes landets första demokratiska val. Parlamentet utnämner en president som i sin tur utnämner statsministern. Politiken domineras av ständiga konflikter mellan landets två största politiska partier: Bangladesh Nationalist Party (BNP) och Awami League (AL). De politiska skillnaderna mellan partierna är små och maktkampen präglas i stor grad av politikers personliga agendor mellan de två kvinnliga ledarna. Mord, hot och våld med politiska motiv samt korruption förekommer i stor utsträckning.

Ända sedan självständigheten har militären haft ett stort inflytande över politiken och många politiska ledare har en bakgrund inom militären. Bristande säkerhet och godtycklighet gör vardagen osäker för den fattiga bangladeshiska befolkningen. Många uppfattar också polisen som ett hot mot den personliga säkerheten. Religiös extremism har under de senaste åren blivit ett problem i Bangladesh som traditionellt har varit ett tolerant och moderat land. Under 2013 blev många politiska ledare i det största islamska partiet, Jamaat e-Islami, dömda till döden.

Mänsklig utveckling

12

132 av 188

Bangladesh är nummer 132 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bangladesh har upplevt en stark ekonomisk tillväxt sedan 1990-talet. Ändå är landet fortfarande mycket fattigt. Omkring två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jorden ägs av väldigt få människor. Det senaste årtiondets kraftiga översvämningar har förstärkt de orättvisa ägarförhållandena eftersom småbönderna blivit tvungna att sälja jord efter att de fått sina odlingarna förstörda fler gånger på rad.

Jute (ett slags textilfiber) och te har traditionellt varit bland landets viktigaste exportvaror men fallande efterfrågan och priser på världsmarknaden leder till allt lägre inkomster. Under de senaste åren har klädproduktion varit den drivande kraften bakom den ekonomiska tillväxten. Korruption, brist på energi och dålig infrastruktur hämmar den ekonomiska utvecklingen och landet är fortfarande beroende av bistånd utifrån.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bangladesh för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

166 303 494

mennesker i Bangladesh

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,51

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bangladesh

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bangladesh

Utdanning

Likestilling

Työ