[[suggestion]]
Belize
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Belmopan

Etniska grupper

Mestiser 52,9 %, kreoler 25,9 %, Maya 11,3 %, garifunere 6,1 %, östindier 3,9 %, mennoniter 3,6 %, vita 1,2 %, asiater 1 %, andra 1,2 %, oidentifierade 0,3 % (2010)

Språk

Engelska 62, 9 % (officiellt språk), Spanska 56,6 %, kreolska 44,6 %, mayadialekter 10,5 %, tyska 3,2 %, garifuna (karibiska) 2,9 %, andra 1,8 %, okänt 0,3 % (2010)

Religion

Katoliker 40,1 %, protestanter 31,5 %, jehovas vittnen 1,7 %, andra 10,5 %, okänt 0,6 %, ingen 15,5 % (2010)

Befolkningsantal

405,633 (Juli 2021)

Area

22 966 kvadratkilometer

Valuta

Belizisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

9 627 PPP$

Nationaldag

21 september

Andra landsidor

Geografi

Belize är en liten stat som ligger i Centralamerika på Yucatanhalvöns sydöstra kust. De norra delarna av Belize består av träskmarker och regnskog. I söder ligger den låga bergskedjan Mayabergen, där Belizes högsta punkt Victoria Peak (1160 meter över havet), ligger. Vid Belizes kust ligger det norra halvklotets största korallrev, Belize barriärrev, och finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Klimatet är tropiskt och landet har en rik flora och fauna. Regnperioden varar från maj till november. Naturkatastrofer som orkaner och översvämningar är ett regelbundet problem för Belize. Turismen är viktig för landet och har de senaste åren motiverat att värna om regnskogen istället för att hugga ner skog för att bygga ut vattenkraften i området. Belizes regnskog är ett av Centralamerikas största orörda regnskogsområde med många utrotningshotade arter.

Historia

Belize var ursprungligen en del av mayakulturens område. Mayaindianerna levde i området på 1500-talet när européerna, huvudsaklien spanjorer, anlände. Från år 1638 slog sig brittiska pirater ned i området, byggde flera kolonier och tog med sig afrikanska slavar som arbetade med skogsverksamhet. Spanjorerna försökte flera gånger att driva ut britterna med våld. Belize blev en brittisk koloni år 1840 under namnet brittiska Honduras. Brittiska Honduras fick internt självstyre år 1964 och nio år senare bytte landet namn till Belize. Guatemala gjorde anspråk på området, men Belize lyckades att bli självständigt år 1981. Guatemala gick med på att erkänna Belize först tio år senare och menar fortfarande att de har rätt till ett område som motsvarar halva Belize.

Två politiska partier har turats om att sitta på makten i landet, Folkets förenade parti (PUP) och det Förenade demokratiska partiet (UDP). Under 2000-talet styrde PUP med statsminister Said Musa i spetsen. Korruption har länge varit ett stort problem. Under våren 2005 förekom stora demonstrationer och strejker. Orsaken var att IMF (den internationella valutafonden) gav Belize råd om att öka skatterna och frysa de offentligt anställdas löner. Att PUP beskylldes för korruption ledde till att UDP vann valet 2008. UDP’s ledare Dean Barrow blev landets första svarta statsminister. Flera av de företag som PUP hade privatiserat förstatligade Barrow. Han bildade också en ny polis- och säkerhetsavdelning kopplad till försvaret. Anledning till en sådan avdelning är det ökade problemet med kriminalitet i Belize. I parlamentsvalet 2012 lyckades UDP behålla regeringsmakten.

2013 fastlog högsta domstolen i landet att alla statens kontrakt om att borra efter olja i närheten av de sårbara korrallreven var olagliga.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 6

4,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Belize genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,7 jordklot

Samhälle och politik

Belize har kulturellt sett mer gemensamt med de karibiska staterna än sina centralamerikanska grannar. Belize, tidigare kallad brittiska Honduras, var Storbritanniens sista koloni i Amerika. Landet är en konstitutionell monarki och är medlem i det brittiska samväldet. Drottning Elizabeth II är landets statsöverhuvud. Drottningens representant är en generalguvernör som enligt lagen måste vara en belizier.

Belizes parlament är uppbyggt efter ett brittiskt mönster.Nuvarande statsministern är Dean Barrow från United Democratic Party (UDP).

Belize har problem med våldsam kriminalitet på grund av att landet är ett transitland för narkotikahandeln mellan Sydamerika och USA. 2012 rapporterade FN att Belize är världens sjätte mest våldsamma land som inte är i krig. Det sker 40 mord per 100 000 invånare.

Omkring en av tre invånare lever i fattigdom. I de södra delarna, där merparten av landets urbefolkning bor är undernäringen dubbelt så hög som i landet generellt. Spädbarnsdödligheten har sjunkit de senaste åren eftersom fler får hjälp av barnmorskor. Andelen av befolkningen som är smittade av HIV/AIDS är bland de högsta i Latinamerika.

Mänsklig utveckling

13

121 av 188

Belize är nummer 121 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Lantbruk och turism är landets viktigaste inkomstkällor. Tjänstesektorns andel av landets bruttonationalprodukt (BNP) är på väg att bli större. Skogsavverkning och export har en lång historia på ön, något som de brittiska kolonialisterna hade framgång med redan på 1600-talet.

De viktigaste exportvarorna är socker, bananer, citrusfrukter, apelsinkoncentrat samt textil och konfektion. Belizes viktigaste handelspartners är USA, Storbritannien och Mexiko. Landets exportbaserade ekonomi är mycket beroende av USA:s ekonomiska situation och generellt av priserna på världsmarknaden. Från USA kommer många kryssningsfartyg och antalet turister till Belize har ökat. Turisterna kommer först och främst för att se lämningar av mayaindianernas bosättningar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Belize för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

410 825

mennesker i Belize

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 9

2,0

barn per kvinna i Belize

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

11

barn som dör per 1000 levande födde i Belize

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

9 627

BNP per invånare i PPP-dollar i Belize

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Belize

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,64

Ton CO2-utsläpp per invånare i Belize

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Belize

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Belize

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Belize

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,364

GII-indeksen i Belize

Jobb