[[suggestion]]
Belize
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Belmopan

Etniska grupper

Mestiser 52,9 %, kreoler 25,9 %, Maya 11,3 %, garifunere 6,1 %, östindier 3,9 %, mennoniter 3,6 %, vita 1,2 %, asiater 1 %, andra 1,2 %, oidentifierade 0,3 % (2010)

Språk

Engelska 62, 9 % (officiellt språk), Spanska 56,6 %, kreolska 44,6 %, mayadialekter 10,5 %, tyska 3,2 %, garifuna (karibiska) 2,9 %, andra 1,8 %, okänt 0,3 % (2010)

Religion

Katoliker 40,1 %, protestanter 31,5 %, jehovas vittnen 1,7 %, andra 10,5 %, okänt 0,6 %, ingen 15,5 % (2010)

Befolkningsantal

405,633 (Juli 2021)

Area

22 966 kvadratkilometer

Valuta

Belizisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

11 451 PPP$

Nationaldag

21 september

Andra landsidor

Geografi

Belize är en liten stat som ligger i Centralamerika på Yucatanhalvöns sydöstra kust. De norra delarna av Belize består av träskmarker och regnskog. I söder ligger den låga bergskedjan Mayabergen, där Belizes högsta punkt Victoria Peak (1160 meter över havet), ligger. Vid Belizes kust ligger det norra halvklotets största korallrev, Belize barriärrev, som finns med på UNESCO:s världsarvslista.  

Klimatet är tropiskt och landet har en rik flora och fauna. Regnperioden varar från maj till november. Naturkatastrofer som orkaner och översvämningar är ett regelbundet problem för Belize. Turismen är viktig för landet och har de senaste åren motiverat att värna om regnskogen istället för att hugga ner skog för att bygga ut vattenkraften i området. Belizes regnskog är ett av Centralamerikas största orörda regnskogsområde med många utrotningshotade arter. Sedan 1998 har 40 % av korallrevet förstörts på grund av föroreningar. De styrande myndigheterna har satt ett tillfälligt stopp för sökandet efter olja runt revet. Klimatförändringarna bidrar till ökade fluktuationer i väderförhållanden och ökade havsnivåer. Jordbruket har lett till avskogning och jorderosion. 

Historia

 Belizes historia kan dateras tillbaka till år 1500 f.Kr. när mayacivilisationen bodde i området. På 1500-talet kom de första spanska skeppen. Spanjorerna försökte omvända mayafolket till kristendomen, men mötte stort motstånd. Från 1638 bosatte sig brittiska pirater i området, byggde kolonier och tog med sig afrikanska slavar. De spanska och brittiska kolonialmakterna var länge oense om vem som hade rätt till området. Britterna vann så småningom kontrollen och förklarade området som en brittisk koloni under namnet Brittiska Honduras 1862. 

1964 fick Brittiska Honduras internt självstyre och bytte namn till Belize nio år senare. Trots det var det inte förrän 1981 som Belize uppnådde full självständighet eftersom Guatemala länge hade trott att de hade anspråk på Belizes territorium. Guatemala erkände Belizes självständighet 1991, men länderna är fortfarande oense om gränserna. 

Två politiska partier har turats om att sitta på makten i landet, Folkets förenade parti (PUP) och det Förenade demokratiska partiet (UDP). Sedan 2020 sitter PUP på regeringsmakten med premiärminister Johnny Briceño i spetsen. 

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 6

4,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Belize genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,7 jordklot

Samhälle och politik

Belize var Storbritanniens sista koloni i Amerika och de förblev en del av det brittiska Samväldet efter deras självständighet. Den brittiske monarken är statsöverhuvud. Monarken är representerad genom en generalguvernör i Belize. Den verkställande makten ligger hos premiärministern och regeringen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen. Den partiledare som har mest stöd i parlamentet utses till statsminister. Belize är en fungerande demokrati med fria och rättvisa val. 

Belize har problem med våldsbrott och kriminalitet på grund av att landet är ett transitland för narkotikahandeln mellan Sydamerika och USA. Belize anses vara ett av de mest våldsamma länderna som inte är i krig. Belize kännetecknas också av fattigdom, särskilt bland den inhemska mayabefolkningen. I södra delar, där majoriteten av urbefolkningen bor, är antalet undernärda dubbelt så högt som på andra håll i landet. Andelen av befolkningen som är smittad med HIV/AIDS är bland de högsta i Latinamerika. 

Mänsklig utveckling

13

121 av 188

Belize är nummer 121 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Ekonomin i Belize domineras av turism, och tjänsteindustrin står för ungefär två tredjedelar av landets ekonomi. Besökare från USA utgör två tredjedelar av de årliga turisterna. Turisterna kommer för att se landets vackra natur och kulturminnen från Mayacivilisationen. Jordbruket är också viktigt för ekonomin. Avverkning och export har en lång historia i landet; något de brittiska kolonisterna praktiserade framgångsrikt redan på 1600-talet. De viktigaste exportvarorna är socker, bananer, annan frukt och kläder. 

Belizes främsta handelspartner är USA, Storbritannien och Mexiko. Landets exportbaserade ekonomi är mycket beroende av USA:s ekonomiska situation och generellt av priserna på världsmarknaden. Belize har en stor extern skuld. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Belize för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

410 825

mennesker i Belize

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 9

2,0

barn per kvinna i Belize

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

11

barn som dör per 1000 levande födde i Belize

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

11 451

BNP per invånare i PPP-dollar i Belize

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Belize

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,74

Ton CO2-utsläpp per invånare i Belize

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Belize

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Belize

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Belize

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,364

GII-indeksen i Belize

Jobb