[[suggestion]]
Bhutan
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Thimphu

Etniska grupper

Bhutaneser 50%, etniska nepaleser 35% (inkluderar lhotsampaene), infödingar eller nomadiska stammar 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (officiell) 24%, lhotshamkha 22%, andra 26% (2005)

Religion

Mahayanabuddhism 75%, indisk- och nepalesisktinspirerad hinduism 25%

Befolkningsantal

857,423 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

38,394 kvadratkilometer

Valuta

Ngultrum

Bruttonationalinkomst per invånare

12 036 PPP$

Nationaldag

17 december

Andra landsidor

Geografi

Bhutan är en liten inlandsstat i Asien och ligger i Himalaya. Landet ligger mellan de två stormakterna Kina och Indien. Landskapet är ojämnt med många höga berg. De högsta bergen är Kula Nagri (7554 meter över havet) och Gangker Punsum (7550 meter över havet). I de nordliga bergen är temperaturen mycket låg. Bergen är den centrala delen av landet finns raviner där det rinner ett stort nätverk av floder, något som är viktigt för Bhutans jordbruk. Södra Bhutan är täckt av lövträdskogar som är betydande för landets träindustri. På grund av höjdskillnaderna varierar Bhutans klimat mycket i landets olika delar. På högplatån i söder är et tropiskt klimat, i de centrala delarna är det ett tempererat klimat och i de norra delarna är det arktiskt klimat. Bhutan har fem årstider; sommar, vinter, vår och monsuntid.

Historia

Det har bott människor i Bhutanområdet i över 4000 år. Det finns dock lite information om Bhutans forntida historia och områdets infödda eftersom de viktigaste dokumenten ödelades efter att Punakhas bibliotek brann ned år 1827. Bhutan blev ett samlat rike på 1600-talet av den tibetanska buddhistiska laman Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skapade en distinkt bhutanesisk kulturell identitet, som var olik den tibetanska han kom från. Efter Namgyals död år 1651 försökte tibetanerna att erövra landet men misslyckades. Från år 1770 var Bhutan ofta i konflikt med de brittiska myndigheterna i Indien. Ett inbördeskrig skakade Bhutan på 1870-talet men man uppnådde fred på 1880-talet. I början av 1900-talet blev Bhutan en monarki med ärftlig tronföljd. Sedan dess har Wangchukdynastin suttit på tronen. År 1910 fick britterna kontroll över Bhutans utrikespolitik, en kontroll som Indien tog över 1949. Indien förpliktade sig samtidigt att inte blanda sig i Bhutans inre angelägenheter. Indien och Bhutan har tack vare detta ett speciellt förhållande där Indien beskyddar Bhutan och har ett starkt inflytande på Bhutans utrikespolitik.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 0

3,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Bhutan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,1 jordklot

Samhälle och politik

Bhutan isolerade sig i många hundra år från omvärlden. På 1960-talet införde kungen reformer och landet började öppna upp sig. Landet fick sin första bil år 1961 och sin första tv år 1999. För att värna om den lokala buddhistiska kulturen hade Bhutan under många år en årlig kvot för antalet tillåtna utländska turister. Bhutan har genomfört en gradvis övergång från en monarki där kungen har haft absolut makt till att bli en parlamentarisk demokrati. I mars år 2008 genomfördes demokratiska val till landets parlament och samma år fick landet sin första grundlag, som innebar demokratiska reformer. Under de senaste åren har det utvecklats mot ett tvåpartisystem. Kungen har trots detta mycket makt och de båda politiska partierna är trogna monarkin. Människorättsorganisationer har uppmärksammat brott mot de mänskliga rättigheterna som bland annat tortyr och fängslande av politiskt oppositionella. En etnisk konflikt mellan den nepalesiska och den bhutanesiska folkgruppen har sedan slutet av 1980-talet skapat oro i Bhutan. Det buddhistiska kungadömet lägger stor vikt på att bevara sitt arv och traditioner och har bland annat inför ett påbud om traditionell klädsel för sina medborgare.

Mänsklig utveckling

13

125 av 188

Bhutan är nummer 125 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bhutan är en av världens minst utvecklade ekonomier med en av världens lägsta bruttonationalprodukter (BNP). Jordbruket sysselsätter omkring 60 procent av invånarna och de flesta av dessa år självförsörjande, något som alltså faller utanför den nationella ekonomin. Indien är Bhutans viktigaste handelspartner och bidrar med cirka 70 procent av Bhutans import och tar emot 50 procent av Bhutans export. De viktigaste exportartiklarna är elektricitet, cement, timmer och frukt. De viktigaste importvarorna är fordon, maskiner och maskindelar, dieselolja och ris. Landet har stora naturresurser i form av vattenkraft, skog och mineraler, men majoriteten av resurserna är outnyttjade. Bhutan har valt att mäta landets utveckling genom att använda måttet gross national happiness som inte bara är en indikator för ekonomisk tillväxt och fördelning utan också hur klimat-, kultur- och hälsotillstånden är och den generella trivseln i landet. Landet har under de senaste åren upplevt ökad ekonomisk tillväxt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bhutan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

787 424

mennesker i Bhutan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Bhutan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

27

barn som dör per 1000 levande födde i Bhutan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

12 036

BNP per invånare i PPP-dollar i Bhutan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Bhutan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

1,34

Ton CO2-utsläpp per invånare i Bhutan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bhutan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Bhutan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Bhutan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,415

GII-indeksen i Bhutan

Jobb