[[suggestion]]
Brasilien
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Brasilia

Etniska grupper

Vita 47,7%, Mulatto 43,1%, svart 7,6%, asiatisk 1,1%, inhemsk 0,4%(uppskattning 2010)

Språk

Portugisiska (officiellt och mest talat språk); notera - mindre vanliga språk inkluderar spanska (gränsområden och skolor), tyska, italienska, japanska, engelska och ett stort antal mindre amerikanska språk

Religion

Romersk -katolska 64,6%, andra katolska 0,4%, protestantiska 22,2%(inkluderar adventist 6,5%, Guds församling 2,0%, kristen församling i Brasilien 1,2%, universellt rike 1,0%, andra protestanter 11,5%), andra kristna 0,7%, Spiritist 2,2%, andra 1,4%, ingen 8%, ospecificerad 0,4%(uppskattning 2010)

Befolkningsantal

213,445,417 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

8,515,767 kvadratkilometer

Valuta

Real (reais)

Bruttonationalinkomst per invånare

16 031 PPP$

Nationaldag

7 september

Andra landsidor

Geografi

Brasilien är det femte största landet i världen efter Ryssland, Kanada, Kina och USA. Landet har ett oerhört varierande landskap. I den nordliga delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas, men den sydliga delen av landet är istället täckt av fjäll och savannområden med skog. Brasilien har också en mycket lång kustlinje. Klimatet är tropiskt, och det är nästan ingen skillnad mellan vinter och sommar. Miljömässigt är avskogningen av regnskogen i Brasilien ett stort problem. År 2005 var redan en femtedel av skogen nedhuggen. Regnskogen reduceras med mellan 1,5 till 4 procent om året. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen. Förlusten av regnskog leder också till en minskning av Brasiliens annars så rika växt- och djurliv, samtidigt som det hotar indianbefolkningens existens i området. Miljöproblem som luft- och vattenförorening är också omfattande, speciellt i de stora städerna Rio de Janeiro och São Paulo.

Historia

Innan portugiserna koloniserade Brasilien på 1500-talet var området befolkat av olika indiangrupper. Under den här perioden fanns det från tre till fem miljoner indianer i landet. Idag är det bara 100 000-200 000 kvar. Indianer blev tillfångatagna och användes som slavar av portugiserna som behövde arbetskraft till sina socker- och kaffeplantager. Många indianer dog av sjukdomar som portugiserna förde med sig. På jakt efter arbetskraft fraktades miljoner slavar från Portugals kolonier i Afrika till Brasilien. Slaveriet avskaffades så sent som år 1888 och Brasilien var det sista landet i världen att göra det. Efter 300 år med Portugal vid makten blev Brasilien år 1822 en självständig nation. En republik etablerades med presidenten som den högsta ledaren. Den politiska situationen har varit ostabil och skiften mellan demokratiska och militära styrelseformer har varit utmärkande för landet. Brasilien fick sin första civila president år 1985 och grundlagen som antogs år 1988 markerade den slutgiltiga övergången till demokrati. 

Ekologiskt fotavtryck

1 6

1,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Brasilien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,7 jordklot

Samhälle och politik

Presidenten är landets stats- och regeringschef. Presidenten väljs vart fjärde år och utnämner ministrarna och ämbetsmännen. Den lagstiftande makten ligger hos Nationalkongressen (parlamentet). Efter att Luiz Lula de Silvia (populärt kallad Lula) blev president år 2002 har den rättvisa fördelningen varit ett prioriterat tema, även när Dilma Rousseff tog makten år 2010 har den rättvisa fördelningen varit viktigt. Brasilien är ett av de länderna i Latinamerika som har störst skillnad mellan rik och fattig. Detta är särskilt synligt i städerna där en stor del av befolkningen lever i skumområden, också kallade favelas. Fördelningen av mark i Brasilien är också mycket ojämn. En liten del av befolkningen äger en stor andel av jorden och därför finns det flera miljoner jordlösa jordbruksarbetare. Ända sedan kolonialtiden har distriktspolitiken varit ett inflammerat område i Brasilien. Skatteintäkterna hos de olika delstaterna fördelas till andra delar i landet. Detta har gjort att de rika delstaterna klagar på att de måste försörja de fattiga regionerna. 

Mänsklig utveckling

15

85 av 188

Brasilien är nummer 85 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Brasilien har välutvecklade jordbruks-, industri- och servicesektorer. Den ekonomiska situationen i landet är synnerligen gynnsam i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Trots detta kämpar myndigheterna med en stor utlandsskuld, och tidvis hög inflation. Korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Jordbruket står för en stor andel av exportintäkterna. Brasilien är storproducent av kaffe och bananer, i tillägg till att de är världens största exportörer av kyckling och nötkött. Andra viktiga jordbruksprodukter är sockerrör, sojabönor, tobak, kakaobönor, vete, majs och ris. Industrin byggdes upp på 1980-talet, då det lades stor vikt på olika mekanismer som skyddade den egna industrin och på 1990-talet moderniserades och privatiserades industrinäringen. Idag anses Brasilien vara det viktigaste industrilandet i Latinamerika och producerar bland annat bilar, olika maskiner, elektriska produkter, gummiprodukter, kläder och textiler. Dessutom bearbetar de sina egna jordbruksprodukter. Turistnäringen i landet är viktig och sysselsätter en stor andel av befolkningen. Brasilien har också stora förekomster av mineraler som till exempel järnmalm, mangan och tenn, samtidigt som det finns mängder med ädelstenar i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Brasilien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 0

2,05

Ton CO2-utsläpp per invånare i Brasilien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Brasilien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,390

GII-indeksen i Brasilien

Jobb

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

16 031

BNP per invånare i PPP-dollar i Brasilien

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Brasilien

Befolkningsantal

Befolkningsantal

215 353 588

mennesker i Brasilien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Brasilien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn som dör per 1000 levande födde i Brasilien