[[suggestion]]
Brasilien
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Brasilia

Etniska grupper

Europeiskt ursprung 53,7%, europeiskt + afrikanskt ursprung 38,5%, afrikanskt ursprung 6,2%, andra / ospecificerad 1,6% (2000)

Språk

Portugisiska, spanska, engelska, franska

Religion

Romersk-katoliker 73,6%, protestanter 15,4%, spiritualister 1,3%, bantu/voodoo 0,3%, andra/ospecificerade/ingen 9,4% (2000)

Befolkningsantal

201 032 714 (2013)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

8,515,767 kvadratkilometer

Valuta

Real (reais)

Bruttonationalinkomst per invånare

15 124 PPP$

Nationaldag

7 september

Andra landsidor

Geografi

Brasilien är det femte största landet i världen efter Ryssland, Kanada, Kina och USA. Landet har ett oerhört varierande landskap. I den nordliga delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas, men den sydliga delen av landet är istället täckt av fjäll och savannområden med skog. Brasilien har också en mycket lång kustlinje. Klimatet är tropiskt, och det är nästan ingen skillnad mellan vinter och sommar. Miljömässigt är avskogningen av regnskogen i Brasilien ett stort problem. År 2005 var redan en femtedel av skogen nedhuggen. Regnskogen reduceras med mellan 1,5 till 4 procent om året. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen. Förlusten av regnskog leder också till en minskning av Brasiliens annars så rika växt- och djurliv, samtidigt som det hotar indianbefolkningens existens i området. Miljöproblem som luft- och vattenförorening är också omfattande, speciellt i de stora städerna Rio de Janeiro och São Paulo.

Historia

Innan portugiserna koloniserade Brasilien på 1500-talet var området befolkat av olika indiangrupper. Under den här perioden fanns det från tre till fem miljoner indianer i landet. Idag är det bara 100 000-200 000 kvar. Indianer blev tillfångatagna och användes som slavar av portugiserna som behövde arbetskraft till sina socker- och kaffeplantager. Många indianer dog av sjukdomar som portugiserna förde med sig. På jakt efter arbetskraft fraktades miljoner slavar från Portugals kolonier i Afrika till Brasilien. Slaveriet avskaffades så sent som år 1888 och Brasilien var det sista landet i världen att göra det. Efter 300 år med Portugal vid makten blev Brasilien år 1822 en självständig nation. En republik etablerades med presidenten som den högsta ledaren. Den politiska situationen har varit ostabil och skiften mellan demokratiska och militära styrelseformer har varit utmärkande för landet. Brasilien fick sin första civila president år 1985 och grundlagen som antogs år 1988 markerade den slutgiltiga övergången till demokrati. 

Økologiske fotavtrykk

1 7

1,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasilien ville vi trenge 1,8 jordkloder.

Samhälle och politik

Presidenten är landets stats- och regeringschef. Presidenten väljs vart fjärde år och utnämner ministrarna och ämbetsmännen. Den lagstiftande makten ligger hos Nationalkongressen (parlamentet). Efter att Luiz Lula de Silvia (populärt kallad Lula) blev president år 2002 har den rättvisa fördelningen varit ett prioriterat tema, även när Dilma Rousseff tog makten år 2010 har den rättvisa fördelningen varit viktigt. Brasilien är ett av de länderna i Latinamerika som har störst skillnad mellan rik och fattig. Detta är särskilt synligt i städerna där en stor del av befolkningen lever i skumområden, också kallade favelas. Fördelningen av mark i Brasilien är också mycket ojämn. En liten del av befolkningen äger en stor andel av jorden och därför finns det flera miljoner jordlösa jordbruksarbetare. Ända sedan kolonialtiden har distriktspolitiken varit ett inflammerat område i Brasilien. Skatteintäkterna hos de olika delstaterna fördelas till andra delar i landet. Detta har gjort att de rika delstaterna klagar på att de måste försörja de fattiga regionerna. 

Menneskelig utvikling

78 av 186

Brasilien er nummer 78 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

Brasilien har välutvecklade jordbruks-, industri- och servicesektorer. Den ekonomiska situationen i landet är synnerligen gynnsam i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Trots detta kämpar myndigheterna med en stor utlandsskuld, och tidvis hög inflation. Korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Jordbruket står för en stor andel av exportintäkterna. Brasilien är storproducent av kaffe och bananer, i tillägg till att de är världens största exportörer av kyckling och nötkött. Andra viktiga jordbruksprodukter är sockerrör, sojabönor, tobak, kakaobönor, vete, majs och ris. Industrin byggdes upp på 1980-talet, då det lades stor vikt på olika mekanismer som skyddade den egna industrin och på 1990-talet moderniserades och privatiserades industrinäringen. Idag anses Brasilien vara det viktigaste industrilandet i Latinamerika och producerar bland annat bilar, olika maskiner, elektriska produkter, gummiprodukter, kläder och textiler. Dessutom bearbetar de sina egna jordbruksprodukter. Turistnäringen i landet är viktig och sysselsätter en stor andel av befolkningen. Brasilien har också stora förekomster av mineraler som till exempel järnmalm, mangan och tenn, samtidigt som det finns mängder med ädelstenar i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Brasilien för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Klima

Utdanning

Likestilling

Arbeid

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15 124

BNP per innbygger i PPP-dollar i Brasilien

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Brasilien

Befolkningsantal

Befolkningsantal

212 559 417

mennesker i Brasilien