[[suggestion]]
Brunei
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bandar Seri Begawan

Etniska grupper

Malajiska 65,7%, kinesiska 10,3%, övriga 24%(uppskattning 2019)

Språk

Malajiska (Bahasa Melayu) (officiell), engelska, kinesiska dialekter

Religion

Muslim (officiell) 78,8%, kristen 8,7%, buddhist 7,8%, andra (inkluderar inhemsk tro) 4,7%(2011)

Befolkningsantal

471,103 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Sultanat

Area

5 765 kvadratkilometer

Valuta

Bruneisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

69 275 PPP$

Nationaldag

23 februari

Andra landsidor

Geografi

Staten Brunei omfattar två avskilda delar på nordvästkusten av ön Borneo och är omslutet av den malaysiska delstaten Sarawak. Den västliga delen är störst och rymmer merparten av Bruneis befolkning. Den östliga delen av Brunei är präglat av åsar. Bruneis natur består av lågland, täta skogar och mangroveträsk. Omkring tre fjärdedelar av landytan är täckt av tät regnskog. Ungefär två procent av landytan är odlingsbar men bara hälften den ytan används för odling.

Brunei har ett tropiskt regnskogsklimat och det är varmt och fuktigt hela året. De mest regnfyllda månaderna är november och december. Luftfuktigheten är hög hela året på cirka 80 procent. Bruneis högsta punkt är det 1850 meter höga berget Mt. Pagon i östra Brunei.

Historia

På 1400-talet frigjordes Brunei från det javanesiska Majapahit-riket och blev ett oberoende sultanat. På 1500-talet var Brunei ett viktigt handelscentrum och en stormakt som omfattade nästan hela Borneo och den sydliga delen av Filipinerna.

På 1800-talet skedde en tillbaka gång och riket förlorade flera områden till brittiska kolonisatörer. År 1888 blev Brunei ett så kallat brittiskt protektorat. Däremot fortsatte sultanen att vara det religiösa överhuvudet i landet.

Efter perioden 1941-1945 under andra världskriget, då Brunei ockuperades av Japan, fick Brunei utökat självstyre av Storbritannien. År 1959 fick Brunei en egen grundlag och det hölls demokratiska parlamentsval 1962.

När sultanen inte sammankallade de nyvalda parlamentarikerna blev det uppror. Sultanen införde undantagstillstånd som ersatte stora delar av grundlagen. Inget nytt val har hållits sedan dess. Landet var brittiskt protektorat fram till år 1984.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 1

3,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Brunei genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,2 jordklot

Samhälle och politik

Brunei är ett sultanat. Landet styrs av sultan Hassanal Bolkiah, vars släkt har styrt i landet sedan 1400-talet.

Grundlagen ger sultanen mycket makt, men landet ska också ha en lagstiftande församling. Sultanen stängde parlamentet efter landets självständighet och sedan dess har undantagstillståndet förnyats varje år. I praktiken är landet därför en enväldig monarki.

Sedan 2004 har parlamentet träffats ett par gånger om året. Samtidigt ändrade sultanen ändrade konstitutionen så att han själv utser 30 av parlamentets 45 medlemmar. Om eller när det ska hållas val för de återstående platserna i parlamentet är oklart. Oavsett har parlamentet inte särskilt mycket att säga till om.

Brunei har en hög levnadsstandard på grund av sina olje- och gasresurser. I Brunei får alla medborgare gratis vårdtjänster, utbildning och betalar ingen inkomstskatt. Det anses vara ett av de mest politiskt stabila länderna i Asien, men landet har mycket begränsade demokratiska rättigheter. Medierna arbetar under strikt censur. Yttrande-, mötes- och organisationsfriheten är mycket begränsat och kvinnors rättigheter är inskränkta. 2014 införde landet den första av tre faser av strafflagstiftning enligt sharia-systemet.

Mänsklig utveckling

16

49 av 188

Brunei är nummer 49 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

På 1970-talet blev Brunei den rikaste staten i Sydostasien tack vare landets enorma oljeresurser. Idag står olje- och gasresurserna för omkring hälften av Bruneis bruttonationalprodukt (BNP) och mer än 90 % av landets export. Produktionen av rågummi, som tidigare var landets viktigaste intäktskälla, är idag av liten betydelse.

Staten sysselsätter runt hälften av Bruneis arbetskraft och omkring 40 procent arbetar inom oljeindustrin och annan industri. Brunei exporterar sina produkter huvudsakligen till Japan och andra viktiga exportländer är Sydkorea och USA.

Bruneis finansiella tillgångar håller på att ta slut och Brunei har därför försökt göra landets ekonomi mer allsidig. Brunei strävar efter att profilera sig som ett finansiellt centrum samt som en destination för lyx- och ekoturism. Det finns däremot ingen sektor som verkar kunna ersätta olja och gas inom en snar framtid.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Brunei för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

452 524

mennesker i Brunei

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Brunei

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

12

barn som dör per 1000 levande födde i Brunei

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

18

69 275

BNP per invånare i PPP-dollar i Brunei

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Brunei

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21,71

Ton CO2-utsläpp per invånare i Brunei

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Brunei

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Brunei

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Brunei

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,259

GII-indeksen i Brunei

Jobb