[[suggestion]]
Burkina Faso
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ouagadougou

Etniska grupper

Mossi 40 %, andra/ingen/ospecificerad (inkluderar gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande och fulani) 60 %

Språk

Franska (officiell), sudanesiska stamspråk

Religion

Muslim 63,2%, romersk katolska 24,6%, protestantiska 6,9%, traditionell / animist 4,2%, ingen 0,7%, ospecificerad 0,4% (2017-18 uppskattning)

Befolkningsantal

21,382,659 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

274,200 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 546 PPP$

Nationaldag

11 december

Andra landsidor

Geografi

Burkina Faso har ingen kust och ligger i det torra Sahelbältet i Västafrika. Stora delar av landet ligger på en savann cirka 200-300 meter över havet. Vegetationen varierar från fuktig savann i söder till torrare stäpp i norr. Landet har ett rikt djurliv med bland annat elefanter, flodhästar, antiloper, lejon och leoparder. Burkina Faso har ett tropiskt klimat med stora skillnader mellan torka och regntid. Den genomsnittliga nederbörden är liten och långa perioder av torka har gjort vatten till en knapp resurs. Jorderosion och ökenutbredning är de mest allvarliga miljöproblemen för landet.

Historia

Innan fransmännen koloniserade Burkina Faso var det så kallade mossi-kungadömen som hade makten. De styrde landet i över femhundra år och var kända för att ha ett komplext administrativt system som gav rum för lokalt självstyre. Burkina Faso, ursprungligen kallad Övre Volta, blev självständigt år 1960, efter att ha varit en fransk koloni sedan år 1904. Efter självständighetsförklaringen styrdes landet av en rad militära regimer. År 1983 genomförde kapten Sankara en statskupp och ändrade landets namn från Övre Volta till Burkina Faso, som betyder "de ärliga männens land". Sankara ansågs vara en mycket populär folklig president som genomförde en revolution mot elitprivilegier, i förmån för utvecklingen på landsbygden. År 1987 blev presidenten Sankara mördad av sin närmaste medarbetare, Blaise Compaoré. Sedan statskuppen år 1987 har Compaoré suttit vid makten. Den politiska situationen i landet förändrade sig drastiskt år 1998 då redaktören för den oberoende tidningen L'Indépendant blev mördad av presidentens säkerhetsstyrkor. Händelsen utlyste en storm av protester från oppositionen och det civila samhället. Presidenten förlorade mycket av sitt stöd och tvingades genomföra demokratiska reformer.

Sedan 2012 har grannlandet Mali varit i konflikt med islamistiska och separatistiska rebellgrupper, och många flyr över gränsen till Burkina Faso. Sedan 2019 har våld och terror i Burkina Faso flytt hundratusentals från deras hem.

Läs mer om konflikten i Mali här.

Ekologiskt fotavtryck

7

0,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Burkina Faso genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,8 jordklot

Samhälle och politik

Även om Compaoré etablerade en ny grundlag och införde flerpartisystem år 1991 har valen blivit bojkottade av oppositionen som anklagar Campaoré för valfusk. Efter flera reformer ska presidenten nu väljas genom direkta val vart femte år och får endast sitta i två perioder. En domstol har emellertid sagt att regeln inte är retroaktiv, det vill säga att lagen gäller endast för Compaorés efterträdare och inte sig själv. Presidenten utser statsministern som måste godkännas av parlamentet. Presidenten och statsministern utser gemensamt regeringen. Landet är indelat i 45 provinser som styrs av guvernörer. Burkina Fasos förhållande med grannländerna är ansträngt och landet beskylls för att driva en olaglig diamant- och vapensamarbete med rebeller i både Sierra Leone och Angola.

Mänsklig utveckling

8

181 av 188

Burkina Faso är nummer 181 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. De senaste åren har landet gjort betydande ekonomiska framsteg, men endast landets elit har kunnat ta del av detta. Jordbruket sysselsätter omkring 90 procent av befolkningen. I torkperioderna emigrerar tusentals jordbruksarbetare till grannländerna på jakt efter arbete. Pengarna de tjänar skickar de hem och är av stor betydelse för Burkina Fasos ekonomi. De viktigaste exportvarorna är guld, bomull och nötkreatur. Mineralförekomsterna har i liten grad utnyttjats på grund av höga utvinningskostnader och stora avstånd till hamnar. Industrin är underutvecklad. Landet är beroende av internationellt bistånd och fick år 2000 stöd med bland annat återbetalning av sin skuld. På 1990-talet deltog Burkina Faso i Världsbankens och den internationella valutafondens (IMF) strukturanpassningsprogram där stora delar av den statligt ägda industrin privatiserades. Burkina Faso klarade sig bra igenom den globala finanskrisen år 2008. År 2011 utbröt protester mot den låga levnadsstandarden och prisökningarna på mat och bränsle. Regeringen införde skattelättnader och lovade att sänka priserna, något som ledde till ett ökat underskott i statsbudgeten. Landet är med i den västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (UEMOA) där medlemmarna har en gemensam valuta och centralbank.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Burkina Faso för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

23 251 485

mennesker i Burkina Faso

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 5

4,6

barn per kvinna i Burkina Faso

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83

83

barn som dör per 1000 levande födde i Burkina Faso

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

2 546

BNP per invånare i PPP-dollar i Burkina Faso

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 personer er undernärda i Burkina Faso

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

2

0,25

Ton CO2-utsläpp per invånare i Burkina Faso

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Burkina Faso

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Burkina Faso

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Burkina Faso

Jobb

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,621

GII-indeksen i Burkina Faso