[[suggestion]]
Centralafrikanska republiken
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bangui

Etniska grupper

Baya 28,8 %, Banda 22,9 %, Mandjia 9,9 %, Sara 7,9 %, M'Baka-Bantu 7,9 %, Arab-Fulani (Peul) 6 %, Mbum 6 %, Ngbanki 5,5 %, Zande-Nzakara 3 %, övriga etniska grupper från centralafrikanska Republikens 2 %, etniska grupper utan ursprung från Centralafrikanska republiken 0,1 % (2003)

Språk

Franska (officiell), sangho, andra stamspråk

Religion

Kristna 89 %, muslimer 9 %, folkreligion 1 %, oanslutna 1 % (2020). Naturreligösa övertygelser och seder påverkar starkt den kristna majoriteten.

Befolkningsantal

5,357,984 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

622 984 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

1 021 PPP$

Nationaldag

1 december

Andra landsidor

Geografi

Den Centralafrikanska republiken består mestadels av en lägre platå, mellan 600-900 meter över havet, som ligger mellan Kongobäckenet och Tchadbäckenet. Denna platå är en av de viktigaste vattendelarna mellan tre av Afrikas viktigaste vattensystem; Floden Kongo, Tchadsjön och Nilen. Floden Chari dränerar sina bifloder från norr och Oubangui mot söder. Längs floderna växer smala bälten av skog och i den södra delen av landet är det tropisk regnskog. Bongobergen i nordöst når upp till 1400 meter över havet. Savanner täcker merparten av landet, och nästan halva landet är skogsbetäckt.

De miljöproblem som finns i den Centralafrikanska republiken är bland annat att mycket av vattnet inte är drickbart. Det förekommer även ökenspridning och avskogning i delar av landet. Tjuvskytte har gjort att landet har förlorat sitt rykte som en av världens bäst bevarade områden för orörd natur och vilda djur.

Historia

Redskapsfynd visar att människan har bott här sedan 8000 år tillbaka. Landets ursprungliga befolkning är babinga, ett pygméfolk. Från år 1000 f.kr. började andra folkgrupper att invandra. Landet var isolerat fram till 1600-talet och på 1800-talet kom arabiska handelsmän. Under samma tid påbörjades slavhandeln och flera afrikanska länder var involverade. Efter att ha kolonialiserat kustområdena blev Frankrike i slutet av 1800-talet intresserat av de inre delarna av Afrika. Frankrike kolonialiserade därför Kongo och den Centralafrikanska republiken. Tvångsarbete på plantager, tvångsförflyttningar och brutala straffmetoder mot befolkningen blev vanligt i den här delen av Afrika. Stort motstånd mot ockupationen och upprepade uppror slogs väldigt hårt ned.

Efter andra världskriget gjorde nya lagar i Franktike att Barthélemy Boganda blev vald till den franska nationalförsamlingen som första centralafrikan. Boganda började även Centralafrikanska republikens första parti, Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN), och som vann valet i landet år 1957. Den Centralafrikanska republiken uppnådde självständighet år 1960. År 1966 tog överste Jean-Bédel Bokassa makten efter en militärkupp. Bokassa utnämnde sig som kejsare år 1977. Efter några år blev landet åter igen en republik efter att oppositionen störtade Boganda. En ny grundlag med ett flerpartisystem blev antaget år 1981.

 

Sedan självständigheten från Frankrike 1960 har våldsamma uppror och militärkupper hindrat försök att etablera demokrati. I efterdyningarna av valet 2011 var det stort politiskt missnöje med Bozizé -regimen, som hade varit vid makten sedan 2003. Rebellenkoalitionen Séléka gjorde våldsamt uppror och genomförde kupper 2013. Efter kuppen bildades en övergångsregering , men våldsamma sammandrabbningar i flera delar av landet gjorde det svårt för statsapparaten att få kontroll över situationen. Folkomröstningen 2015 ledde till skapandet av en ny konstitution, och 2016 blev Faustin-Archange Touadéra demokratiskt vald till president.

Läs mer här om konflikten i Centralafrikanska republiken

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Centralafrikanska republiken genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

Politiken i landet är präglat av etniska spänningar och konflikter mellan olika regioner. Traditionellt har flodbefolkningen i södra landet innehaft makten i landet medan savannfolket i norr har fått förstärka sin ställning. Enligt grundlagen från år 2004 har presidenten mycket makt, både som statschef och överbefälhavare för de militära styrkorna. Presidenten ska formellt väljas genom formella val och kan endast sitta två perioder.

Konflikten i den Centralafrikanska republiken har pågått sedan de fick självständighet 1960 och har grund i . François Bozizé tog makten genom en kupp år 2003. Efter valet år 2011 har det förekommit stort missnöje vilket medförde att upprorsgruppen Séléka gick till angrep i december 2012. Efter misslyckade fredsförhandlingar med president Bozizé genomförde Séléka en kupp i mars 2013 och en ny övergångsregering blev tillsatt. Planerna var att hålla nytt val 2015 men det fick skjutas upp flera gånger. Tillslut kunde val hållas i början av 2016 och i mars samma år tillsattes Faustin Touadera som ny president i landet. 

FN och andra internationella styrkor har flera gånger försökt skapa vapenvila och stötta utvecklingen i landet. Till följd av många år av brist på politisk stabilitet räknas landet idag som en misslyckad stat där myndigheterna har liten kontroll. Staten klarar inte att tillse befolkningen grundläggande tjänster som exempelvis personlig säkerhet. Landet har ett stort antal människor som blev drivna på flykt på grund av våldshandlingar och många flyr också till grannländerna.

Mänsklig utveckling

8

185 av 188

Centralafrikanska republiken är nummer 185 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Den Centralafrikanska republiken har rika naturresurser, särskilt skog, diamanter, guld och uran. Landets läge, dåligt utvecklade infrastruktur och ekonomiskt vanstyre har emellertid medfört att landet är ett av Afrikas minst utvecklade länder. Landet tjänar mycket inkomster på mineralutvinning, särskilt från diamanter, men detta kommer inte befolkningen till godo. Runt 80 procent av befolkningen är sysselsatt i jordbruk, skogsbruk och fiske. De flesta driver småskaliga jordbruk till självförsörjning eller lokala marknader.

Den Centralafrikanska republiken har en dåligt utvecklad infrastruktur och stora delar av landet är otillgängliga. Detta bidrar till att det är svårt att skapa en ekonomisk utveckling. Landet har ingen kustremsa och varutransporter till havet sker huvudsakligen genom Kongo. Handeln drabbades därmed av oroligheterna i Kongo. Frankrike är den viktigaste handelspartnern och ger även betydande ekonomiskt bistånd. År 2010 började regeringen att få bättre kontroll över statens ekonomi. Detta gjorde att fler ville ge ekonomiskt bistånd till landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Centralafrikanska republiken för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 016 678

mennesker i Centralafrikanska republiken

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinna i Centralafrikanska republiken

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103

103

barn som dör per 1000 levande födde i Centralafrikanska republiken

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

1 021

BNP per invånare i PPP-dollar i Centralafrikanska republiken

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer er undernärda i Centralafrikanska republiken

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,05

Ton CO2-utsläpp per invånare i Centralafrikanska republiken

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Centralafrikanska republiken

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Centralafrikanska republiken

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Centralafrikanska republiken

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,672

GII-indeksen i Centralafrikanska republiken

Työ