[[suggestion]]
Centralafrikanska republiken
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bangui

Etniska grupper

Baya 28,8 %, Banda 22,9 %, Mandjia 9,9 %, Sara 7,9 %, M'Baka-Bantu 7,9 %, Arab-Fulani (Peul) 6 %, Mbum 6 %, Ngbanki 5,5 %, Zande-Nzakara 3 %, övriga etniska grupper från centralafrikanska Republikens 2 %, etniska grupper utan ursprung från Centralafrikanska republiken 0,1 % (2003)

Språk

Franska (officiell), sangho, andra stamspråk

Religion

Kristna 89 %, muslimer 9 %, folkreligion 1 %, oanslutna 1 % (2020). Naturreligösa övertygelser och seder påverkar starkt den kristna majoriteten.

Befolkningsantal

5,357,984 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

622 984 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

967 PPP$

Nationaldag

1 december

Andra landsidor

Geografi

Den Centralafrikanska republiken består mestadels av en lägre platå, mellan 600-900 meter över havet, som ligger mellan Kongobäckenet och Tchadbäckenet. Denna platå är en av de viktigaste vattendelarna mellan tre av Afrikas viktigaste vattensystem; Floden Kongo, Tchadsjön och Nilen. Floden Chari dränerar sina bifloder från norr och Oubangui mot söder. Längs floderna växer smala bälten av skog och i den södra delen av landet är det tropisk regnskog. Bongobergen i nordöst når upp till 1400 meter över havet. Savanner täcker merparten av landet, och nästan halva landet är skogsbetäckt.

Förorenat dricksvatten, avskogning och ökenspridning är stora klimat- och miljöutmaningar för landet. Landet var tidigare känt för att vara ett av de områden i världen med bäst bevarad orörd natur och arter av vilda djur, men idag utgör tjuvjakt och ökenspridning ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att människor har bott i området som idag är Centralafrikanska republiken i minst 10 000 år. De första nybyggarna var troligen nomader som regelbundet bytte bostadsort. På 1600-talet började slavhandeln i landet, då arabisktalande handlare utökade sina handelsvägar för att passera genom regionen. Frankrike koloniserade landet i slutet av 1800-talet och lokalbefolkningen utsattes för tvångsarbete på plantager, tvångsförflyttning och brutala bestraffningsmetoder.

Sedan självständigheten från Frankrike 1960 har våldsamma uppror och militärkupper hindrat försök att etablera demokrati. I efterdyningarna av valet 2011 var det stort politiskt missnöje med Bozizé -regimen, som hade varit vid makten sedan 2003. Rebellenkoalitionen Séléka gjorde våldsamt uppror och genomförde kupper 2013. Efter kuppen bildades en övergångsregering , men våldsamma sammandrabbningar i flera delar av landet gjorde det svårt för statsapparaten att få kontroll över situationen. Folkomröstningen 2015 ledde till skapandet av en ny konstitution, och 2016 blev Faustin-Archange Touadéra demokratiskt vald till president.

Läs mer om konflikten i Centralafrikanska Republiken här

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Centralafrikanska republiken genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

Landets statschef är en president som väljs i allmänna val vart femte år. Presidenten utser premiärministern och regeringen. Den lagstiftande makten, parlamentet, väljs, liksom presidenten, för en period av fem år. Politik präglas starkt av konflikter mellan olika etniska och religiösa grupper, fattigdom, ojämlikhet och bristande tillit till myndigheter. Korruptionen är också mycket utbredd, både i politiken, rättssystemet och det offentliga livet. Landet anses idag vara en misslyckad stat, med stora demokratiska brister. Medborgare saknar grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rätten till personlig säkerhet, yttrandefrihet och mediefrihet.

Ungefär 70 procent av befolkningen lever under den internationella fattigdomsgränsen, och mer än hälften saknar tillgång till grundläggande sjukvård. I princip är skolgången gratis för barn i åldern 6-14 år, men flera år av inbördeskrig har gjort att många barn inte har haft möjlighet att gå i skolan. Cirka 40 procent av den vuxna befolkningen kan varken läsa eller skriva. Det finns stora könsskillnader och våldshandlingar och sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor är mycket utbredda. Tusentals har dödats i inbördeskriget, och mer än en tredjedel av befolkningen har tvingats fly. Detta trots att FN och andra internationella styrkor har varit inne i landet flera gånger i ett försök att upprätthålla vapenvila.

Mänsklig utveckling

8

185 av 188

Centralafrikanska republiken är nummer 185 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder trots stora fyndigheter av naturresurser. Bland dessa finns skogar, olja, diamanter, guld och uran. Den sårbara och underutvecklade ekonomin beror på politisk och ekonomisk misskötsel, krig, omfattande korruption och dåligt utvecklad infrastruktur. Idag är cirka 80 procent av befolkningen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske. De flesta driver småskaligt jordbruk för självräddning och lokal försäljning, och de viktigaste jordbruksprodukterna är kaffe, bomull, majs, ris och jordnötter. Brist på kustlinje, tåglinjer och ett väl fungerande vägnät gör det svårt att bedriva handel, vilket hindrar landets ekonomiska utveckling. Varor exporteras huvudsakligen ut ur landet genom att transporteras via floden och sedan in i Republiken Kongo där de skickas vidare. Upp till hälften av exporten av diamanter är olaglig och gynnar inte landet. Frankrike är landets viktigaste handelspartner och ger betydande ekonomiskt bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Centralafrikanska republiken för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

0

mennesker i Centralafrikanska republiken

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 5 7

5,8

barn per kvinna i Centralafrikanska republiken

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100

barn som dör per 1000 levande födde i Centralafrikanska republiken

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

967

BNP per invånare i PPP-dollar i Centralafrikanska republiken

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer er undernärda i Centralafrikanska republiken

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,04

Ton CO2-utsläpp per invånare i Centralafrikanska republiken

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Centralafrikanska republiken

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Centralafrikanska republiken

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Centralafrikanska republiken

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,672

GII-indeksen i Centralafrikanska republiken

Jobb