[[suggestion]]
Colombia
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bogota

Etniska grupper

Europeiskt och indianskt ursprung (mestis) 58 %, europeiskt ursprung 20 %, europeiskt och afrikanskt ursprung 14 %, afrikanskt ursprung 4 %, afrikanskt och indianskt ursprung 3 %, indianer 1 %

Språk

Spanska (officiell)

Religion

katoliker 90 %, andra/ingen/ospecificerad 10 %

Befolkningsantal

49 464 683 (2018)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 141 749 km²

Valuta

Colombiansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

16 904 PPP$

Nationaldag

20 juli

Andra landsidor

Geografi

Colombia är det fjärde största landet i Sydamerika och kännetecknas till stor del av bergsområden i öster och Amazonas regnskog i väster. Colombia är även det enda landet i Sydamerika som har kust både till Stilla havet och det Karibiska havet. Vid gränsen till Ecuador delas Anderna upp i tre bergskedjor. Två av dem fortsätter parallellt norrut mot det Karibiska havet, medan den tredje löper i nordostlig riktning. Mellan bergskedjorna rinner floderna Magdalena och Cauca genom grönskande dalar där huvuddelen av befolkningen bor. På en av högslätterna i östra bergskedjan ligger huvudstaden Bogotá. I Colombia är temperaturen jämn hela året. Det blir svalare med höjden på 4500 meters är det snötäckt året om. Landet ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor vilket innebär att det ofta inträffar jordbävningar och vulkanutbrott. Nästan hälften av Colombia är täckt av skog, och avskogning medför många problem. Många arter har blivit utrotningshotade och jorderosion drabbar stora delar av landet. På grund av överanvändning av bekämpningsmedel är jord- och vattenkvaliteten dålig.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Colombia var bebott redan för 13 000 år sedan. Indianerna använde tidigt avancerade jordbruksmetoder som till exempel konstbevattning. Inkariket omfattade inte Colombia, men även här utvecklade indianerna komplexa politiska system cirka 1000 år f.Kr. 1499 anlände spanska erövrare till Colombia, och landets första stad, Santa Marta, grundades 1525. Colombia var Spaniens största källa till guld, och Cartagena blev snabbt en av de viktigaste hamnarna i det spanska imperiet. Eftersom personer födda i Spanien respektive Amerika hade olika rättigheter och ökade successivt de politiska spänningarna i samhället. Motståndet mot Spanien var stort och med hjälp av frihetshjälten Simón Bolívar blev landet självständigt 1819. Därefter stod konflikterna mellan liberaler och konservativa. Först vid militärkuppen 1953 började de samarbeta och från och med 1957 delade de makten i 20 år. Vänstersidan uteslöts ur detta politiska samarbete vilket ledde till framväxten av gerillarörelser. Över 50 år av inbördeskrig mellan gerillarörelser, armén, paramilitär och narkotikaligor har präglat landets moderna historia.

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Colombia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Colombia är en republik där presidenten har den utövande makten, medan kongressen har lagstiftande makt. Grundlagen säger att medborgarnas mänskliga rättigheter ska beskyddas, men under inbördeskriget har alla parter i konflikten begått grova övergrepp.

Colombia har haft civilt styre längre än de flesta latinamerikanska länder. De liberala har i stort sett haft den politiska makten sedan samarbetet med de konservativa. När den nya grundlagen trädde i kraft 1991 kunde flera mindre partier ställa upp i kongressvalet. 2010 började förhandlingarna för ett fredsavtal mellan presidenten och FARC-gerillan. I september 2016 skrevs avtalet under, som ska stoppa världens längst pågående väpnade konflikt.

En statlig utredning från 2011 visade att nästan 220 000 människor har dött i konflikten sedan 1959 och av dessa var ca 80 % obeväpnade civila. Colombia är det landet i världen med näst flest internflyktingar, efter Syrien. Presidenten Juan Manuel Santos fick Nobels fredspris 2016 för sitt arbete med att förhandla fram fredsavtalet.

Konflikten i Colombia

Mänsklig utveckling

15

86 av 188

Colombia är nummer 86 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Colombia har haft en positiv ekonomisk utveckling -speciellt sedan våldet började avta. Tillväxten i ekonomin ökade kraftigt under 1990-talet med liberaliseringen av ekonomin. Under 2000-talet fokuserade regeringen på ökad säkerhet i städerna, vilket har lett till utländska investerare har kommit till Colombia. Fram till den globala finanskrisen 2008 accelererade tillväxten, och landet har hittills klarat sig bra genom krisen. Traditionellt har ekonomin baserats på jordbruk och exporten av kaffe och bananer är betydande. Idag är olja Colombias viktigaste legala exportvara. Kokain är nog däremot fortfarande den största exportvaran. Drogerna smugglas ut ur landet i utbyte mot andra varor smugglas in som en del av penningtvätt från narkotika, vapen och människor. Värdet av penningtvätt utgör enligt experter mer än 5 procent av BNP, och mer än utländska direktinvesteringar. Under 2000-talet har myndigheterna fokuserat på ökad säkerhet i städerna vilket har medfört ett ökat intresse för Colombia hos utländska investerare. Under senare år har förbindelserna med de socialistiska länderna i Sydamerika försämrats till följd av banden till USA har stärkts. Colombia har frihandelsavtal med både USA och EU. Venezuela var tidigare landets näst största handelspartner efter USA, men nu är handelsavtalen brutna. Kina har emellertid seglat upp som en viktig handelspartner. Framgång i fredsprocessen är avgörande landets framtida ekonomi. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Colombia för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

51 512 766

mennesker i Colombia

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Colombia

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn som dör per 1000 levande födde i Colombia

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

16 904

BNP per invånare i PPP-dollar i Colombia

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Colombia

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,61

Ton CO2-utsläpp per invånare i Colombia

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Colombia

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Colombia

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Colombia

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,424

GII-indeksen i Colombia

Jobb