[[suggestion]]
Colombia
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bogota

Etniska grupper

Europeiskt och blandning av europeisk härkomst och ursprungsbefolkning 87.6 %, afrikansk härkomst 6.8 %, urbefolkning 4.3% (2018)

Språk

Spanska (officiellt)

Religion

katoliker 92.3 %, andra/ingen/ospecificerad 7.7 % (2020)

Befolkningsantal

51,512,766 (2022)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 141 749 km²

Valuta

Colombiansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

20 287 PPP$

Nationaldag

20 juli

Andra landsidor

Geografi

 Colombia är det fjärde största landet i Sydamerika och kännetecknas till stor del av bergsområden i öster och Amazonas regnskog i väster. Colombia är även det enda landet i Sydamerika som har kust både till Stilla havet och det Karibiska havet. Vid gränsen till Ecuador delas Anderna upp i tre bergskedjor. Två av dem fortsätter parallellt norrut mot det Karibiska havet, medan den tredje löper i nordostlig riktning. Mellan bergskedjorna rinner floderna Magdalena och Cauca genom grönskande dalar där huvuddelen av befolkningen bor. Det finns många bergstoppar på mer än 5 000 meter över havet. Huvudstaden Bogotá ligger på en platå i en av de östra bergskedjorna. Temperaturen i landet är jämn under hela året. Det är kallt i bergen och det är alltid snö på de högsta topparna. 

Ungefär hälften av Colombia är täckt av skog och avskogning leder till att många djur- och växtarter utrotas. På grund av överanvändning av bekämpningsmedel är jord- och vattenkvaliteten dålig. Landet ligger mellan två kontinentalplattor, vilket innebär att det förekommer täta jordbävningar och vulkanutbrott. 

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Colombia var bebott redan för 13 000 år sedan. Befolkningen utövade jordbruk med konstgjord bevattning och var tidigt ute med att utveckla komplexa politiska system. 1499 kom spanska erövrare till Colombia och landets första stad, Santa Marta, grundades 1525. Colombia var Spaniens största guldkälla och Cartagena blev snabbt en av de viktigaste hamnarna i det spanska imperiet. Eftersom personer födda i Spanien respektive Amerika hade olika rättigheter ökade de politiska spänningarna i samhället. Motståndet mot Spanien var stort och med av frihetshjälten Simón Bolívar i spetsen uppnådde landet självständigt 1819 

1900-talet präglades av våldsamma konflikter mellan de konservativa och de liberala. Det var först vid militärkuppen 1953 som de började samarbeta och från 1957 delade de på makten de följande 20 åren. I detta politiska samarbete uteslöts vänstern, vilket ledde till uppkomsten av paramilitära och våldsamma gerillarörelser, särskilt i städerna. Efter över 50 år av inbördeskrig mellan myndigheter och lokala rebellgrupper, där även knarkgäng har spelat en roll, har parterna under de senaste åren ingått flera viktiga fredsavtal. 

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Colombia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Colombia är en republik där presidenten har den verkställande makten, medan kongressen har den lagstiftande makten. Presidenten väljs genom en folkomröstning. Personen är sedan president i fyra år, och kan bara väljas om en gång för ytterligare fyra år. Kongressen består av två delar: representanthuset och senaten. Kongressens ledamöter väljs också genom en folkomröstning. 

Colombia har haft civilt styre längre än de flesta latinamerikanska länder. De liberala har i stort sett haft den politiska makten sedan samarbetet med de konservativa. När den nya grundlagen trädde i kraft 1991 kunde flera mindre partier ställa upp i kongressvalet. 2010 började förhandlingarna för ett fredsavtal mellan presidenten och FARC-gerillan. I september 2016 skrevs avtalet under, som ska stoppa världens längst pågående väpnade konflikt. 

Konstitutionen slår fast att medborgarnas mänskliga rättigheter ska skyddas, men under inbördeskriget har grova övergrepp begåtts av alla parter i konflikten. Colombia är medlem i bland annat FN och Organisationen för amerikanska stater. 

Läs mer om konflikten i Colombia här 

Mänsklig utveckling

15

86 av 188

Colombia är nummer 86 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Traditionellt har ekonomin varit baserad på jordbruk, förutom stora inkomster från export av kaffe och bananer. Idag är olja Colombias främsta lagliga export. Landet exporterar också stora mängder illegalt kokain. Narkotikaexporten innebär utmaningar för polisen, eftersom stora och våldsamma drogkarteller med stor makt har etablerats. Drogerna smugglas ut ur landet i utbyte mot andra varor smugglas in som en del av penningtvätt från narkotika, vapen och människor. Värdet av penningtvätt utgör enligt experter mer än 5 procent av BNP, och mer än utländska direktinvesteringar. Under 2000-talet har myndigheterna fokuserat på ökad säkerhet i städerna vilket har medfört ett ökat intresse för Colombia hos utländska investerare. Colombias viktigaste handelspartner är USA, EU och Kina, förutom grannländerna i Sydamerika. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Colombia för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

52 085 168

mennesker i Colombia

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Colombia

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn som dör per 1000 levande födde i Colombia

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

6

20 287

BNP per invånare i PPP-dollar i Colombia

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Colombia

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,55

Ton CO2-utsläpp per invånare i Colombia

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Colombia

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Colombia

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Colombia

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,424

GII-indeksen i Colombia

Jobb