[[suggestion]]
Djibouti
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Djibouti

Etniska grupper

Somali 60 %, afar 35 %, andra/ingen/ospecificerad 5 %

Språk

Franska (officiell), arabiska (officiell), somali, afar

Religion

Muslimer 94 %, kristna 6 %

Befolkningsantal

938,413 (juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

23 200 kvadratkilometer

Valuta

Djiboutisk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

5 398 PPP$

Nationaldag

27 juni

Andra landsidor

Geografi

Djibouti är ett av Afrikas minsta länder. Nästan 90 % av landet består av öken med vulkaner och saltsjöar där nomadiska boskapsskötare lever. Den salta Assalsjön, som ligger 150 meter under havsnivån, är den lägsta punkten på den afrikanska kontinenten och den näst lägsta i världen.

Klimatet är torrt och området runt sjön är en av jordens varmaste platser med temperaturer på över 50 °C. Endast området uppe bergen i nord har någon betydlig vegetation. Två tredjedelar av befolkningen bor i huvudstaden och resten bor på den relativt bördiga kustremsan längs Tadjourabukten.

Djibouti lider av svår torka och nästan ingen bördig jord. Potentiellt regn faller i november och varar då oftast i högst 20 dagar. Salthalten i vattenkällorna ökar vilket leder till vattenbrist för befolkningen. Dessutom är föroreningar av dricksvattenkällor ett stort problem. Skogarna hotas av växande jordbruksområden vilket har lett till att flera djurarter blivit utrotningshotade. Myndigheterna har förbjudit jakt men förbudet respekteras inte.

Historia

Under forntiden var området där Djibouti idag ligger nästan inte befolkat alls då det fanns så få bördiga områden. Folkgrupperna som dominerar i landet idag är afarerna från den arabiska halvön och issaklanen från Somalia som påbörjade invandringen under 200-talet f.kr. Båda folkgrupperna var nomader. På 800-talet kom muslimska missionärer till området och under 700 år kontrollerade araberna handeln i regionen. Under senare hälften av 1800-talet övertog Frankrike successivt kontrollen över dagens Djibouti och år 1897 blev området en fransk koloni.

Efter andra världskriget ändrade Djibouti status från koloni till franskt utomeuropeiskt territorium och fick därmed större självstyre. Samtidigt blev motsättningarna mellan folkgrupperna allt tydligare, särskilt eftersom issaklanen krävde full självständighet. År 1977 blev Djibouti självständigt efter en folkomröstning och republiken Djibouti föddes. Det issadominerade partiet RPP vann landets första val och Hassan Gouled Aptidon valdes till president. År 1981 förbjöd Gouled andra partiers existens och spänningarna mellan folkgrupperna ökade. År 1991 startade FRUD, en oppositionell afargrupp, något som utvecklades till ett inbördeskrig. Efter flera fredsavtal och med press från både inbördeskriget och Frankrike startade president Gouled en demokratiseringsprocess. Först år 2001 lade alla parter ner sina vapen.

Ekologiskt fotavtryck

1 2

1,3

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Djibouti genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,3 jordklot

Samhälle och politik

Djibouti är en republik efter fransk modell och presidenten väljs per fem års period. Presidenten har den verkställande makten och hen utser även en statsminister till att leda regeringens arbete. Presidenten och statsministern utser sedan tillsammans resten av regeringen, som i sin tur står ansvariga under presidenten. Nationalförsamlingen har den lagstiftande makten.

Både under och efter inbördeskrigen genomfördes flera demokratiska reformer. Bland annat infördes år 1992 ett flerpartisystem och år 1997 kom FRUD med i nationalförsamlingen och fick därmed en plats i regeringen. År 2003 fick alla partier som önskade ställa upp i val och under samma år gjordes valsystemet om så att det blev enklare för små partier att komma in i nationalförsamlingen.

Idag har Djibouti formellt ett flerpartisystem, men politiken domineras totalt av regeringspartiet RPP. Oppositionen har alltid haft svårigheter med att få inflytande, som delvis kan skyllas på ett valsystem med majoritetsomröstning i enmanskretsar som ger fördel till det största partiet. Staten är även beskylld för att förfölja oppositionen och för att regeringen kontrollerar de statliga medierna. Regeringen beskylls regelbundet för brott mot de mänskliga rättigheterna och för valfusk.

Mänsklig utveckling

10

168 av 188

Djibouti är nummer 168 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Hamnen i huvudstaden Djibouti är mycket viktig för godstransporter till och från Röda havet. Sedan år 1981 har det varit en frihamn, vilket innebär att området ligger utanför landets tullgräns. För Etiopien är detta den viktigaste hamnen för utrikeshandel. På motsvarande sätt är Djibouti helt beroende av att Etiopien använder hamnen eftersom över 90 % av varorna som passerar hamnen är på väg till eller från Etiopien. Även andra afrikanska länder använder hamnen som en mellanstation inom utrikeshandeln.

Även om Djiboutis ekonomi har stärkts är landet fortsatt fattigt och beroende av utländskt bistånd. Frankrike är den största bidragsgivaren, men USA ger allt mer. Stora delar av landets inkomster kommer i form av betalningar för upprätthållande av utländska militärbaser i landet. Från 2017 inkluderar detta Frankrike, USA och Kina.

Då Djibouti i stort sett består av öken är jordbruksmöjligheterna begränsade. Landet importerar därför 80 % av alla livsmedel, främst från Etiopien. Eftersom området är vulkaniskt försöker man även utvinna jordvärme. Förhoppningen är att landet ska bli självförsörjande på energi och sedan kunna vidareexportera, men arbetet går långsamt. Idag består Djiboutis export av boskap och läder.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Djibouti för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 016 098

mennesker i Djibouti

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 1

2,2

barn per kvinna i Djibouti

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54

54

barn som dör per 1000 levande födde i Djibouti

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

5 398

BNP per invånare i PPP-dollar i Djibouti

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer er undernärda i Djibouti

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,39

Ton CO2-utsläpp per invånare i Djibouti

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
0 7 8 9 10

5,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Djibouti

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Djibouti

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Djibouti

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Djibouti

Jobb