[[suggestion]]
Dominikanska Republiken
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Santo Domingo

Etniska grupper

blandat 70,4%(Mestizo / Indio 58%, Mulatto 12,4%), Afrikanskt ursprung 15,8%, Europeiskt ursprung 13,5%, övriga 0,3%(2014 uppskattning)

Språk

Spanska (officiellt)

Religion

Kristna (mest katoliker) 66.6 %, andra 33.4 % (2018)

Befolkningsantal

11,056,374 (2022)

Area

48 670 Km2

Valuta

Dominikansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

22 834 PPP$

Nationaldag

27 februari

Andra landsidor

Geografi

Dominikanska republiken är rikt på berg och skogar. Landet utgör två tredjedelar av ön Hispaniola, på den sista tredjedelen ligger Haiti. Fyra bergskedjor skär genom landet från öst till väst, och mellan bergen finns bördiga dalar och slätter. Landets främsta bergskedja, Cordillera Central delar landet i två, och dalarna som ligger mellan Cordillera Central och landets norra bergskedja är särskilt kända för sin bördighet. Längst västerut i landet finns ett torrare och mer ökenliknande landskap. Klimatet i landet är tropiskt, vilket betyder att det är varmt och fuktigt. Problem med att matjord försvinner, avskogning och vattenförsörjning utgör landets miljöproblem. Landet ligger också mitt i ett orkanbälte och är därför mycket utsatt för orkaner, särskilt under perioden juni till oktober.

Historia

Innan ön Hispaniola koloniserades av Christopher Columbus och Spanien 1492 bodde omkring en halv miljon Arawak-talande Taino-folk på ön. Ursprungsbefolkningen utrotades snabbt genom krigföring, tvångsarbete och införandet av europeiska sjukdomar. 1697 överlämnade Spanien den västra delen av ön, som senare blev Haiti, till Frankrike. 

År 1821 invaderades den östra delen av Hispaniola av det då självständiga Haiti, och det spanska styret avskaffades. Lokalbefolkningen i öst flyttade sig från Haiti 1844 och etablerade Dominikanska republiken. USA erövrade Dominikanska republiken 1916. 1924 kom general Rafael Trujillo till makten, med stöd av USA, och han införde en hänsynslös diktatur tills han mördades 1961, också det med stöd av USA. 

I februari 1963 valdes landets första demokratiska president, men den vänsterorienterade presidenten störtades i september samma år. 1965 invaderade USA igen. De amerikanska trupperna lämnade landet när Joaquin Belaguer blev president 1966. Belaguerregimen undertryckte mänskliga rättigheter och förföljde och dödade oppositionen. Mot slutet av 1970-talet tog landet viktiga steg mot en demokratisk regering och militärens makt minskade. 

Trots hans diktatoriska metoder såg många Belaguer som en landsfader och kallade honom "den dominikanska demokratins fader". Belaguer avgick som president efter anklagelser om valfusk 1994, men hade stort inflytande över politiken fram till sin död. I presidentvalet 1996 tog Leonel Fernandez Reyna över. Reyna regerade fram till 2000 och igen från 2004 till 2012 då Danilo Medina Sanchez blev president. Trots en försiktig ekonomisk återhämtning de senaste åren är Dominikanska republiken fortfarande ett av Karibiens fattigaste länder, med stora skillnader mellan landets rika och fattiga. 

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Dominikanska Republiken genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Idag är Dominikanska republiken en demokrati med en stark presidentmakt och en maktdelning liknande den amerikanska; med en verkställande, en lagstiftande och en dömande makt. Presidenten har mycket makt och är både statschef och regeringschef. Han utser regeringen, implementerar lagar som antagits av kongressen och är överbefälhavare för de väpnade styrkorna. Presidenten och vicepresidenten väljs samtidigt, för en period av fyra år i taget. Det finns inga gränser för hur många mandatperioder en president kan sitta.  

Landet kämpar med korruption och svagt förtroende för myndigheterna. Dominikanska republiken har blivit ett nav för narkotikasmuggling från Sydamerika till USA, vilket i sin tur har fört med sig problem som människohandel, våld och organiserad brottslighet. Mer än var tredje lever i extrem fattigdom och vattenförsörjning och tillgång till el är en ständig utmaning för stora delar av befolkningen. Relationerna till Haiti är spända och flera invandrare från Haiti utsätts för diskriminering och övergrepp i Dominikanska republiken. Det finns mellan en halv och en miljon haitier som är födda i Dominikanska republiken, men som är praktiskt taget statslösa. Denna del av befolkningen lever under slavliknande förhållanden i landets sockerproduktion. FN och flera människorättsorganisationer har upprepade gånger kritiserat landets behandling av de haitiska medborgarna i landet. 

Mänsklig utveckling

15

78 av 188

Dominikanska Republiken är nummer 78 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

 Dominikanska republiken är ett av Karibiens fattigaste länder. Det är hög arbetslöshet och arbetskraftsutvandringen är hög. Flera dominikaner som arbetar utomlands skickar pengar till familj i hemlandet. Tidigare arbetade merparten av befolkningen inom jordbruket, men idag har tjänstesektorn tagit över som den största arbetsgivaren.  

USA är landets viktigaste handelspartner och viktiga exportprodukter är sockerrör, tobak, kaffe och kakao. Tidigare fanns det stora inkomster i dessa varor, men försvagade marknader och fallande sockerpriser har försvagat landets ekonomi efter 1980 och jordbruksproduktionen har förlorat mycket av sin betydelse. Turistnäringen växer kraftigt och har idag blivit en viktig inkomstkälla för landet. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Dominikanska Republiken för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

11 332 972

mennesker i Dominikanska Republiken

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 1

2,2

barn per kvinna i Dominikanska Republiken

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33

33

barn som dör per 1000 levande födde i Dominikanska Republiken

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

6

22 834

BNP per invånare i PPP-dollar i Dominikanska Republiken

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 personer er undernärda i Dominikanska Republiken

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 0

2,08

Ton CO2-utsläpp per invånare i Dominikanska Republiken

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Dominikanska Republiken

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Dominikanska Republiken

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Dominikanska Republiken

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,429

GII-indeksen i Dominikanska Republiken

Jobb