[[suggestion]]
Ekvatorialguinea
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Malabo

Etniska grupper

Fang 85,7 %, bubi 6,5 %, mdowe 3,6 %, annobon 1,6 %, bujeba 1,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,4 % (1994)

Språk

Spanska (officiell) 67,6 %, andra (inkluderar franska (officiell, fang och bubi) 32,4 % (1994)

Religion

Huvudsakligen kristna, särskilt katoliker. Diverse naturreligioner.

Befolkningsantal

857,008 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

28 051 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

17 396 PPP$

Nationaldag

12 oktober

Andra landsidor

Geografi

Ekvatorialguinea består av en fastlandsdel och fem öar. På den största ön, Bioko, ligger huvudstaden Malabo. Runt en tredjedel av landets befolkning bor på fastlandet som i stort sätt är täckt av regnskog. Bioko är en vulkanö som är täckt av djungel förutom i norr där det finns kaffe- och kakaoplantage.

Det finns mer än 140 olika trädarter och ett rikt djurliv i Ekvatorialguinea, med elefanter och den afrikanska skogsbuffeln som de största. Det finns också många olika typer av primater som låglandsgorillor, schimpanser, mandriller och markattor. Flera av dem är utrotningshotade arter. Ekvatorialguinea har varit ett fattigt land där småskaligt jordbruk, också kallat självförsörjningsjordbruk, har varit vanligt. Det har också exporterats kakao, kaffe och timmer fram tills att olja och gas upptäcktes på 1990-talet.

Utvecklingen i olje- och skogsindustrin har skapat flera miljöproblem. Oljeutsläpp har skadat kustlinjen och genom intensiv avverkning har stora områden regnskog förstörts, vilket är ett problem för många utrotningshotade arter.

Historia

Området har varit befolkat sedan järnåldern och de första bebyggarna var pygméer. Ekvatorialguinea var en portugisisk koloni från 1400-talet och var under århundraden känt som en utskeppningshamn för slavar. Spanien övertog kolonin år 1778 och efter det spanska inbördeskrigets slut 150 år senare påbörjades ett ekonomiskt utvecklingsprogram i kolonin baserad på odlingen av kakao.

År 1959 blev kolonin en integrerad del av Spanien. Alla invånarna blev automatiskt invånare av Spanien och kunde välja representanter till det spanska parlamentet. Kolonin fick också en viss grad av inre självstyre. År 1968 blev Ekvatorialguinea en självständig republik och Francisco Macias Nguema blev vald till landets första president. Landet utvecklade sig snabbt till en brutal diktatur. Runt en tredjedel av befolkningen dödades eller flydde från landet. År 1979 avrättades presidenten i en statskupp av sin brorson, överstelöjtnant Obiang Nguema. Obiang Ngyuema är fortfarande president och förhållandena i landet har inte förbättrats sedan han övertog makten.

Ekologiskt fotavtryck

1 1

1,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Ekvatorialguinea genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,2 jordklot

Samhälle och politik

Obiang Nguema, som tillhör den största etniska gruppen i landet, har haft makten sedan han tog över år 1979. Det har förekommit flera kuppförsök och oroligheter under åren. Från år 1991 infördes, efter betydande internationell press, en ny grundlag och flerpartisystem i landet. Det har dock aldrig genomförts ett fritt eller rättvis val i landet. Vicepresidenten och flera av nyckelpositionerna i regeringen innehas av presidentens släktingar och klanmedlemmar. År 2011 genomfördes flera ändringar i grundlagen som bland annat gjorde att presidenten endast kan endast för två perioder sjuårsperioder. Det är emellertid oklart om detta innebär att Nguema måste avgå år 2016 eller om han kan ställa upp på omval då.

Oppositionspolitikerna har länge verkat från utlandet utan att ha haft någon inverkan på situationen i Ekvatorialguinea. Flera organisationer rapporterar om grova brott mot de mänskliga rättigheterna, att rättsystemet inte är fritt och att tortyr används ofta. Efter att det blev känt att biståndet har missbrukats av Ekvatorialguinea har Världsbanken, FN och andra organisationer dragit sig ur landet.

Mänsklig utveckling

11

142 av 188

Ekvatorialguinea är nummer 142 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Efter att man fann olja i Ekvatorialguinea år 1995 har landets ekonomi förvandlats. Landet gick från att vara ett av världens fattigaste till att bli en av världens snabbast växande ekonomier. Idag är Ekvatorialguinea Afrikas sjunde största oljeproducent. Olja och gas står idag för 90 procent av Ekvatorialguineas samlade exportvärde, följt av timmer, kaffe och kakao. På grund av kolonialtiden handlar Ekvatorialguinea mycket med Spanien men trots detta är det USA som är landets största handelspartner, både för import och export. Dessutom exporteras mycket olja till Kina. Sedan år 2007 har landets regering verkställt en plan som ska göra Ekvatorialguinea mindre beroende av olje- och gasintäkter genom att satsa på infrastruktur och vård.

Bruttonationalprodukten (BNP) per capita ökade från att ha varit cirka 2000 SEK år 1995 till över 110.000 år 2011. Detta gör Ekvatorialguinea till ett av de rikaste länderna i Afrika. Men de flesta av de pengar som finns kvar cirkulerar kring presidenten, och befolkningen får lite nytta av oljerikedomarna. Det gör att Ekvatorialguinea fortfarande är beroende av bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ekvatorialguinea för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 714 671

mennesker i Ekvatorialguinea

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 0

4,1

barn per kvinna i Ekvatorialguinea

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77

77

barn som dör per 1000 levande födde i Ekvatorialguinea

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

17 396

BNP per invånare i PPP-dollar i Ekvatorialguinea

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Ekvatorialguinea

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,73

Ton CO2-utsläpp per invånare i Ekvatorialguinea

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
3 7 8 9 10

5,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ekvatorialguinea

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Ekvatorialguinea

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Ekvatorialguinea

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Ekvatorialguinea

Jobb