[[suggestion]]
Elfenbenskusten
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Yamoussoukro

Etniska grupper

Akan 28,9%, Voltaique eller Gur 16,1%, Nordliga Mander 14,5%, Kru 8,5%, Sydliga Mander 6,9%, ospecificerad 0,9%, icke-Ivoirian 24,2% (2014 uppskattning)

Språk

Franska (officiellt), mer än 60 lokala dialekter

Religion

Muslimer 42,9%, katoliker 17,2%, evangeliska 11,8%, metodister 1,7%, andra kristna 3,2%, animister 3,6%, annan religion 0,5%, ingen 19,1% (2014)

Befolkningsantal

27,742,301 (2022)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

322 463 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

6 538 PPP$

Nationaldag

7 augusti

Andra landsidor

Geografi

Elfenbenskusten är ungefär lika stor som Norge till ytan och ligger i Guineabukten i Västra Afrika. Kusten i söder består av klippor, långa sandbankar och grunda laguner. Annars är landskapet platt. Landet har flera floder som rinner från norr till söder, vilket gör jorden bördig, särskilt i öster. De fyra största floderna är Grenseelva Cavally, Sassandra, Bandama och Comoé. 

Elfenbenskusten kännetecknas av ett tropiskt savannklimat, med hög värme och luftfuktighet. Landet har mycket nederbörd, särskilt i söder och väster. Den årliga medeltemperaturen ligger runt 27 °C, men delar av året kan temperaturen nå upp till runt 40 °C. Klimatet har blivit varmare och nederbörden mer oförutsägbar de senaste decennierna. 

De inre delarna av landet var tidigare ett bälte av regnskog men på grund av att Elfenbenskusten länge varit en stor exportör av tropiskt timmer har avskogningen varit omfattande. Med undantag för några nationalparker har landet lite orörd regnskog kvar. I slutet av 1980-talet påbörjades skogsplantering och skydd, men fortfarande har avverkningen fortsatt i norra delen av landet, utanför myndigheternas kontroll. Överdriven jakt, skogsbruk, plantager, jordbruk och avverkning av träd för bränsle har lett till en minskning av den naturliga biologiska mångfalden. 

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Elfenbenskusten har varit bebodd sedan 10 000 f.Kr. Dagens befolkning härstammar från invandringen från kungariket Ghana omkring år 1200. Invandring från norr ledde ungefär samtidigt till att islam fick fäste i de norra områdena. I söder etablerades flera stater, varav de viktigaste var Agni- och Abrong-rikena. Elfenbenskusten blev en koloni under Frankrike 1893 men motståndet mot kolonialherrarna var starkt. Först 1917 lyckades fransmännen få hela området under sin kontroll, och de styrde landet tills det blev självständigt den 7 augusti 1960. 

Efter befrielsen upplevde landet ekonomiskt välstånd och de kommande trettio åren var Elfenbenskusten att av Afrikas rikaste länder, främst tack vare kakaoexporten. Det ekonomiska välståndet försvann av olika anledningar under 1980- och 90-talen, vilket bidrog till starka motsättningar mellan olika etniska grupper. Félix Houphouët-Boigny ledde landet från självständigheten fram till sin död 1993. I den politiska maktkamp som följde drog flera politiker fördel av nationalistiska strömningar för att öka sin popularitet. Detta ökade de etniska och religiösa motsättningarna. 

2002 bröt ett inbördeskrig ut och landet delades i två. I söder styrde presidenten, medan den norra delen kontrollerades av rebeller. Flera tusen människor dödades, och hundratusentals drevs på flykt, innan ett fredsavtal undertecknades 2007. Nya oroligheter bröt ut kring presidentvalet 2010, då den sittande presidenten Gbagbo vägrade att avgå. 2011 tvingades han från makten och ställdes inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Ekologiskt fotavtryck

7

0,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Elfenbenskusten genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,8 jordklot

Samhälle och politik

Elfenbenskusten är en enhetlig presidentrepublik. Presidenten är landets statschef, och väljs i allmänna val var femte år med möjlighet att bli omvald en gång. Presidenten utser regeringen och premiärministern, som är ansvarig inför presidenten. Den lagstiftande makten ligger hos nationalförsamlingen. Efter oroligheterna 2010–11 har regeringen fokuserat på att återuppbygga ekonomin. 

Elfenbenskusten har problem med korruption inom rättsväsendet och politiken, människohandel och hög brottslighet i städerna. Stor tillgång till vapen förvärrar situationen. Båda sidor i inbördeskriget gjorde sig skyldiga till grova kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom avrättningar, tortyr, våldtäkter och rekrytering av barnsoldater – som ofta levde som gatubarn. Landet har fått kritik för att hanteringen och gottgörelsen av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har gått för långsamt. 

Elfenbenskusten blev medlem i FN 1960. FN var på plats i landet mellan 2003 och 2017 med fredsoperationer och fredsförhandlingar under inbördeskriget, och hjälpte till med återuppbyggnad efter kriget. Även i efterdyningarna av valet och efterföljande oroligheter i oktober 2020 erbjöd sig FN att bidra med stöd till dialog och fredsförhandlingar. 

Mänsklig utveckling

11

156 av 188

Elfenbenskusten är nummer 156 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Elfenbenskusten är ett av de mest ekonomiskt utvecklade länderna i Afrika. Den viktigaste industrin är jordbruket och landet är världens största exportör av kakaobönor. Efter 2000-talet började landet exportera gas- och olja, också en del guld och diamanter exporterades. Elfenbenskusten har en välutvecklad industri som främst förädlar landets råvaror. Landet är med andra ord rik på naturresurser och har stor potential att utveckla sin ekonomi. 

I cirka trettio år efter befrielsen 1960 var Elfenbenskusten ett av Afrikas rikaste länder, men bland annat inbördeskriget stoppade den ekonomiska tillväxten och försvagade landets position som regionalt handelscentrum. Från 2012 har ekonomin börjat växa igen, och invånarnas inkomster är relativt höga jämfört med andra länder i regionen. 

Trots att ekonomin växer lever många människor i djup fattigdom i landet, och det finns stora regionala skillnader. Arbetslösheten är hög och i slummen i städerna och i norra delarna av landet lider många av undernäring. Utbredd smuggling gör att regeringen förlorar viktiga inkomster. Elfenbenskusten brottas med en stor utlandsskuld trots att delar av skulden har skrivits av. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Elfenbenskusten för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

28 873 034

mennesker i Elfenbenskusten

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 2

4,3

barn per kvinna i Elfenbenskusten

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75

75

barn som dör per 1000 levande födde i Elfenbenskusten

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

6 538

BNP per invånare i PPP-dollar i Elfenbenskusten

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er undernärda i Elfenbenskusten

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,41

Ton CO2-utsläpp per invånare i Elfenbenskusten

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Elfenbenskusten

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 4
6 7 8 9 10

4,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Elfenbenskusten

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 10 10

9,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Elfenbenskusten

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,613

GII-indeksen i Elfenbenskusten

Jobb