[[suggestion]]
Estland
 
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tallinn

Etniska grupper

Ester 68,7 %, ryska 24,8 %, ukrainer 1,7 %, vitryssar 1 %, finnländare 0,6 %, andra/ospecificerade/ingen 3,2 % (2008)

Språk

Estniska 68,5 %, ryska 29,6 %, ukrainska 0,6 %, andra/ospecificerade 1,3 % (2011)

Religion

Evangelisk lutheraner 9,9 %, ortodoxa 16,2 %, andra kristna 2,2 %, andra 0,9 %, ospecificerat 16,7 %, ingen 54,1 % (2011)

Befolkningsantal

1,220,042 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

45 227 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

46 697 PPP$

Nationaldag

24 februari

Andra landsidor

Geografi

Estland är ett litet land med en lång kustlinje från den Finska viken till Östersjön. Omkring 1500 öar och holmar hör till landet. Estland är för det mesta platt men i sydöst finns kuperade områden. Nästan en tredjedel av landytan är träskmark och mer än 40 % är täckt av skog. Det finns en rädsla för vad en snabb avskogning ska ha för konsekvenser för landets natur. Estland har över tusen insjöar. Peipus är den största insjön och tillsammans med floden Narva bildar de en naturlig gräns till Ryssland i öst. Estland har både kust- och inlandsklimat med fyra årstider. Landet har varit en av Europas värsta luftförorenare, mycket på grund av oljeskiffer som används av energikraftverk och som släpper ut stora mängder svaveloxid. Den förorenade luften med aska och slagg har spridit sig över stora områden. Föroreningarna var också en viktig sak i Estlands kamp för frigörelse från Sovjetunionen. Radioaktivt avfall från uranutvinning, dumpning av flygbränsle, övergödsling, förorening av dricksvatten och avlopp orsakade stor förstörelse under sovjettiden och upprensningen har varit dyr.  

Historia

Estland var självsändigt fram till 1200-talet. Då delade danskarna och tyskarna området mellan sig. År 1346 sålde Danmark sin del till tyskarna efter ett stort estniskt uppror i norra Estland. Flera städer blev medlemmar i Hansaförbundet och många gynnades av det. På 1500-talet blev tyskarna besegrade och Sverige tog över hela Estland. Ryssland ville inkorporera Estland in i sitt rike och efter flera krig med Sverige vann tillslut Ryssland kontrollen år 1721. En lång tid av fred efterföljde och landet återuppbyggdes efter flera krig på estnisk mark. År 1917 föll tsardömet i Ryssland och Estland förklarade sig självständigt. Ett frihetskrig pågick de följande åren fram tills ett fredsavtal år 1920 där Ryssland accepterade kraven om självständighet. Estland förklarade sig själv neutral under andra världskriget, men ett avtal mellan Tyskland och Sovjetunionen gjorde att landet blev anslutet till Sovjetunionen år 1940. Sovjetiska regimen avbröts av tyska ockupationen i 1941-1944, innan Estland blev åter en del av Sovjetunionen. År 1991 kollapsade Sovjetunionen och Estland förklarades självständigt.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 6

4,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Estland genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,7 jordklot

Samhälle och politik

Estland är en republik och presidenten väljs för fem år av parlamentet. Presidenten utser statsministern, som måste godkännas av parlamentet. Sedan självständigheten har landet styrts av ostabila koalitionsregeringar. Innan 2009 hade ingen regering suttit en hel mandatperiod. Estland blev medlem i EU och NATO 2004 efter omfattande reformer. Förhållandet till Ryssland är dålig. Förutom konflikten om gränserna är Ryssland mycket kritisk till det estniska systemet för medborgarskap. Trots att reglerna har ändrats under de senaste åren, är de fortfarande så strikta att ungefär hälften av de ryskspråkiga invånare i Estland saknar medborgarskap.

Mänsklig utveckling

17

30 av 188

Estland är nummer 30 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

De ekonomiska problemen var stora åren efter att Estland lämnade Sovjetunionen. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi gjorde att priserna steg drastiskt. Mot slutet av 1990-talet förbättrades den ekonomiska situationen och den estniska ekonomin växte under 2000-talet. År 2007 hade Estland EU:s näst högsta ekonomiska tillväxt. Landet har återhämtat sig från finanskrisen 2008-2009 främst genom ökad export. Estland införde euron år 2011. Idag står tjänstesektorn för två tredjedelar av BNP. Tillverkningsindustrin står för en tredjedel, medan jordbruket har blivit mindre viktigt. Estland är bland Europas mest avancerade inom IT. Även om landet är den rikaste av de baltiska länderna är arbetslösheten märkbar, och många av invånarna är fortfarande fattiga.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Estland för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 322 765

mennesker i Estland

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Estland

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i Estland

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

12

46 697

BNP per invånare i PPP-dollar i Estland

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Estland

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 2

5,34

Ton CO2-utsläpp per invånare i Estland

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Estland

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Estland

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Estland

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,100

GII-indeksen i Estland

Jobb