[[suggestion]]
Fiji
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Suva

Etniska grupper

Fijianer 57,3 %, indier 37,6 %, rotuman 1,2 % (2007)

Språk

Engelska, fijianska

Religion

Kristna 64,5 %, hinduer 27,9 %, muslimer 6,3 %, sikher 0,3 % (2007)

Befolkningsantal

939,535 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

18 274 kvadratkilometer

Valuta

Fijiansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

14 125 PPP$

Nationaldag

2:a måndagen i oktober

Andra landsidor

Geografi

Fiji är en ögrupp med över 300 öar, varav lite mer än 100 är permanent bebodda. Landet är den folkrikaste östaten i Stilla havet. De största öarna är av vulkaniskt ursprung och många av de mindre öarna är platta korallöar (gamla atoller som är upphävda från havet). Fiji har ett tropiskt havsklimat där sydostpassaden kyler den fuktiga värmen.

Fiji är mycket sårbar för klimatförändringarna. Många av öarna ligger endast några få meter över havsytan och riskerar att försvinna om havsnivån stiger. Några av de små atollerna på Fiji har redan förlorat 30 meter av sitt land. Samtidigt tränger saltvatten ned i grunden och förstör det bördiga landet och grundvattnet. Klimatförändringarna medför också extremt väder och Fiji har under de senaste åren upplevt mer torka samt fler orkaner och cykloner. Högre havstemperatur hotar korallreven runt öarna eftersom endast en grads ökning av vattentemperaturen är tillträckligt för att korallerna dör. Därmed mister många fiskar sitt levnadsområde, fijianerna sin fiskenäring och världen förlorar en turistattraktion.

Historia

Fijis ursprungliga befolkning var melanesier med inslag av polynesier. År 1643 kom den nederländska upptäcktsresande Abel Tasman, som första europé, till Fiji. Det förekom många stamkrig under 1800-talet. Landet var en brittisk koloni mellan år 1874 och 1970, något som ledde till en stor invandring av indiska plantagearbetare. Indierna blev snabbt den största folkgruppen på ön. Landet fick inre självstyre år 1966 och full självständighet i oktober år 1970.

Starka etniska motsättningar mellan melanesier (etniska fijianer) och indier har präglat det politiska livet. Det melanesiska partiet Alliance Party (AP) hade makten från självständigheten fram tills partiet helt förlorade valet år 1987. För första gången hade indierna flest platser i regeringen. Strax efter valet år 1987 genomfördes en militärkupp. Fiji var medlem av the Commonwealth och den brittiska drottningen Elizabeth II nekade att acceptera militärstyret. Detta resulterade i att Fiji blev en republik och gick ur the Commonwealth. Omvälvningen fick stora konsekvenser för Fijis ekonomi och landets förhållande till omvärlden. De indiska ättlingarna blir systematiskt diskriminerade och många har emigrerat från Fiji.

Sedan dess har det skett tre andra militärkupper, den senaste 2006. Efter sex år av militärdiktatur tvingades Fiji att demokratisera regimen. Ändå lagstiftades det att militären inte kunde straffas för de kränkningar av mänskliga rättigheter de begick. Det första demokratiska valet på åtta år hölls 2014, och partiet "Fiji först" vann med solid majoritet. Partiet vann även 2018.

Ekologiskt fotavtryck

1 5

1,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Fiji genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,6 jordklot

Samhälle och politik

Rasdiskriminering, politisk oro och militärkupper är ett varaktigt problem på Fiji. I slutet av 1990-talet vann en statsminister med indisk härkomst vilket ledde till upplopp och våld. Statsministern avsattes genom en statskupp ett år efter valet. Vid Fijis senaste val år 2006 fanns det hopp om en demokratisering men valet ledde till politisk turbulens och en ny militärkupp. Armén slog fast att först år 2014 kan demokratiska val hållas. Statskuppen ledde till internationellt fördömande. Fiji blev utestängd från flera internationella nätverk och bistånd till Fiji stoppades. Australien, Nya Zeeland och de mindre grannstaterna införde sanktioner mot landet.

Fiji har deltagit i många av FN:s fredsbevarande operationer. Efter press från Australien och Nya Zeeland blev denna roll kraftigt reducerad av FN år 2007. Utan fredsrollen är det tvivelaktigt om Fijis militär kan bli starkt nog att genomföra fler statskupper. FN-soldaterna som Fiji skickade ut bidrog också väsentligt till Fijis bruttonationalprodukt (BNP).

Från och med 2020 är mer än en åttondel av militären stationerad på uppdrag utomlands.

Fiji är ett av de mest välutvecklade samhällena bland de små östaterna i Stilla havet, men politisk oro har bidragit till ökad fattigdom och ökad arbetslöshet. Sedan Fiji blev en demokrati 2014 har fler människor fått arbete, men ändå lever en av åtta människor i fattigdom.

Mänsklig utveckling

14

97 av 188

Fiji är nummer 97 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Turism och export av socker är Fijis viktigaste näringar. Turistindustrin står för cirka 30 procent av Fijis BNP och sysselsätter flest. Fiji noterade ett nästan rekordhögt antal turister år 2008 med cirka 500 000 antal turister, men år 2009 blev det en kraftig nedgång efter ny politisk turbulens. Australien och Nya Zeeland har avrått från resor både på grund av princip och eftersom säkerheten på huvudön Suva anses vara bristande. 56 % av turisterna år 2008 kom från Australien och Nya Zeeland medan 15 % kom från Europa.

Både politisk oro och nedgång av exportintäkterna har gjort Fijis ekonomiska utveckling osäker. År 2002 antog regeringen ett radikalt privatiseringsprogram för att avvärja en kollaps inom sockerindustrin efter att EU-subsidier minskar. Den officiella arbetslösheten är sju procent men inofficiella uppskattningar pekar mot 25 procent.

Jordbruket, inklusive fiske, bidrog med 15 % av BNP och sysselsätter runt 40 % av arbetskraften. Över 80 % av jorden ägs av Native Land Trust Board som kontrolleras av de fijianska hövdingarna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Fiji för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

936 375

mennesker i Fiji

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3

2,4

barn per kvinna i Fiji

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

28

barn som dör per 1000 levande födde i Fiji

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

14 125

BNP per invånare i PPP-dollar i Fiji

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Fiji

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 0

1,12

Ton CO2-utsläpp per invånare i Fiji

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Fiji

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 2
6 7 8 9 10

4,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Fiji

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Fiji

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,318

GII-indeksen i Fiji

Jobb