[[suggestion]]
Gabon
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Libreville

Etniska grupper

Bantustammar (fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andra afrikanska och europeiska folkgrupper

Språk

Franska (officiellt), engelska (officiellt), fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi

Religion

Kristna 88 %, muslimer 6,4 %, animister 0,3 %, övriga/ingen 5,3 %

Befolkningsantal

2,284,912 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

267 667 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

15 176 PPP$

Nationaldag

12 mars

Andra landsidor

Geografi

Merparten av landet består av en platå som täcks av regnskog och savanner. Floder har eroderat djupa dalar genom platån och terrängen är grov. Platån är omringad av Kristallbergen i norr och Chaillubergen i söder. Längs kusten sträcker sig ett låglandsbälte. Kustslätten i norr har många floddeltan och i söder täcks kusten av mangroveskog och savanner. I söder, och i havet utanför, finns det rika oljerereserver. Utmynningen av landets största flod Ogooué delar kustslätten i ett nordligt och sydligt område. Ogoouéfloden är runt 1200 km lång och rinner genom hela landet från kusten i väst till Kongo i öst. Klimatet i Gabon är fuktigt och varmt. Det regnar mycket, särskilt mellan september och mars. Runt 80 procent av Gabon är täckt av regnskog. Avskogning har emellertid varit ett stort miljöproblem, något som Gabons regering har tagit tag i de senaste åren. Landets 13 nationalparker täcker idag 11 procent av Gabons landyta, något som är högt i jämförelse med världsgenomsnittet. Men landet kämpar med tjuvjägare.

Historia

Arkeologiska fynd av redskap antyder att Gabon var bebott redan 5000 år f.kr. Pygméerna var de första som var bosatta i området och dessa livnärde sig genom jakt och fiske. På 1500-talet slog sig andra folkgrupper ned i utmynningen av Ogoouéfloden och i sydvästra Gabon. 200 år senare kom kangfolket, den största nuvarande folkgruppen i Gabon, från Kamerun. Från 1500-talet var Gabon ett centrum för handel med slavar, elfenben och timmer. Landets resurser utnyttjades av franska, nederländska och brittiska handelsmän. År 1839 bosatte sig fransmän på kusten. Gabon blev långsamt koloniserat och år 1910 blev Gabon en fransk koloni. År 1946 blev landets första parti, Parti Démocratique Gabonais (PDG), grundat av M'Ba. Gabon blev självständigt år 1960 och M'Ba blev landets första president. M'Ba dog sju år senare och Albert Bongo övertog makten. Bongo införde ett enpartistyre, något som skulle vara fram till år 1991. All politisk opposition förbjöds, men starkt motstånd från folket ledde till att demokrati infördes.

Ekologiskt fotavtryck

1 2

1,3

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Gabon genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,3 jordklot

Samhälle och politik

Bongo satt oavbrutet vid makten till sin död år 2009 och var då den längst sittande presidenten i Afrika. Efter hans död tog sonen, Ali Ben Bongo, över styret. Familjen Bongo har klarat att behålla makten på grund av att presidenten avväpnade och splittrade den politiska oppositionen genom att inkludera de politiska motståndarna i landets olika regeringar. Presidenten har också undvikit inbördeskrig i ett etniskt splittrat land. År 2011 försökte en av oppositionsledarna, Mba Obame, att genomföra en statskupp. Försöket misslyckades och Bongo förblev sittandes. Under alla år som president har Bongo anklagats för korruption och nepotism.

Gabon är mycket präglat av sin tid som fransk koloni och har ett franskt rätts- och utbildningssystem. Banden med Frankrike är fortfarande ganska nära. Arbetslösheten i Gabon ökar på grund av en växande ungdomskull. Rättigheterna för arbetare i den formella sektorn är goda, med bland annat 40 timmars arbetsvecka. Handel med barn förekommer och Gabon tar emot många av dessa barn. Andelen fattiga i Gabon är stor och levnadsstandarden för fattiga har sjunkit sedan millennieskiftet. Bristen på läkare och sjukhus är ett stort problem.

Mänsklig utveckling

14

110 av 188

Gabon är nummer 110 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Gabons ekonomi är mycket beroende av oljesektorn. Olja har gjort Gabon till det land i Afrika söder om Sahara med högst BNP. Välståndet är emellertid dåligt fördelat bland befolkningen. Beroendet av olja gör landet sårbart för svängningar i oljepriser på världsmarknaden. På 1990-talet orsakade lägre oljepriser ekonomiska problem i Gabon. I samarbete med Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) genomfördes stora reformer för att få ekonomin på benen igen. Landet försöker också utveckla nya näringar som kan ersätta oljan när reserverna går tomma. Frankrike har ett stort inflytande i Gabon genom bland annat oljeföretaget Elf. Sedan millennieskiftet har Frankrike fått konkurrens från USA och Kina. Idag är dessa tre Gabons viktigaste handelspartners. Trots de goda handelsavtalen med grannländerna handlar Gabon lite med dem. Industrin i Gabon är av liten betydelse, men skogsbruket är viktigt då Gabon exporterar råtimmer. Gabon är beroende av matvaruimport på grund av en bristande matproduktion i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Gabon för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 331 532

mennesker i Gabon

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 3

3,4

barn per kvinna i Gabon

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn som dör per 1000 levande födde i Gabon

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 176

BNP per invånare i PPP-dollar i Gabon

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer er undernärda i Gabon

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 2

2,34

Ton CO2-utsläpp per invånare i Gabon

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 4 8 9 10

6,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Gabon

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Gabon

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Gabon

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,541

GII-indeksen i Gabon

Jobb