[[suggestion]]
Gambia
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Banjul

Etniska grupper

Mandinka/Jahanka 33,8 %, fula 22,1 %, wolof 12,2 %, jola 10,9 %, serahuli 7 %, andra/ospecificerade/ingen 13,9 % (2013)

Språk

Engelska, mandinka, wolof, fula, mindre stamspråk

Religion

Muslimer 95,7 %, kristna 4,2 %, ingen/vill ej uppge 0,2% (2013)

Befolkningsantal

1 967 709 (2015)

Area

11 300 kvadratkilometer

Valuta

Dalasi

Bruttonationalinkomst per invånare

2 278 PPP$

Nationaldag

18 februari

Andra landsidor

Geografi

Gambia är ett 470 kilometer långt, smalt land. Landet är omslutet av Senegal och ligger i en dalgång 25-75 meter över havet. Gambiafloden rinner rakt igenom landet och mynnar ut i Atlanten. Floden är landets viktigaste transportled och flodstränderna består av sumpmark och mangroveskog. Flodens läge gör landet ofta drabbas av översvämningar. Gambia har ett tropiskt klimat med många torrperioder samt oregelbundna regnfall. Landet kämpar mot avskogning och ökenspridning, samt sjukdomsutbrott bland befolkningen orsakat av dåligt kvalité på dricksvattnet. Avfallshanteringen är dålig, något som förorenar såväl vatten och mark.

Historia

På 1200-talet var det gambiska landområdet en del av det stora Maliriket. Då detta upplöstes tog lokala kungadömen som Barra, Kombo och Fulladu kontroll över området. På 1500-talet blev landet ett centrum för brittisk, portugisisk och fransk handel. Handelsverksamheten var fokuserad på guld, elfenben och slavar. Under en lång period skiftade kontrollen över landet mellan britterna och fransmännen, men år 1901 blev Gambia ett brittiskt protektorat (delvis självstyre).

År 1965 blev landet självständigt och några år efteråt upprättades den gambiska republiken. Efter ett militärkuppsförsök år 1981 ingick landet i en union med Senegal, men denna föll efter 7 år. President Dawda Jawara styrde Gambia från att landet blev självständigt tills han avsattes i en militärkupp år 1994. Den icke-blodiga statskuppen utfördes av en grupp unga officierare, ledda av löjtnant Yahya Jammeh. Statskuppen fördömdes av det internationella samfundet och all utländsk ekonomiskt bistånd stoppades. Jammeh har trots detta suttit vid makten sedan kuppen 1994.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Gambia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,6 jordklot

Samhälle och politik

Gambia är en republik där presidenten har väldigt mycket makt. På pappret är landet en demokrati, men i praktiken sitter Jammeh med nästan all makt och den politiska oppositionen förtrycks. Presidenten väljs vart femte år och utnämner därefter en regering. Det finns ingen begränsning för hur många gånger en president kan omväljas. Detta är en av orsakerna till att Jammeh fortfarande sitter vid makten efter att ha vunnit flera presidentval. Det finns främst två orsaker till att han vunnit valen. Den ena är att han har stort stöd hos befolkningen, den andra är att oppositionen är splittrad och har litet manöverutrymme. Under 2000-talet har yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter blivit allt mer begränsad. Oppositionen i landet anklagar presidenten för valfusk, och för att utnyttja landets säkerhetsstyrkor till att tvinga befolkningen till valurnorna genom hot.

Myndigheterna försöker hindra flyktingar från andra länder att korsa landets gränser. Landet har länge varit känt för att ha miljöer där människohandel (trafficking) och sexuella övergrepp mot barn är utbrett.

Mänsklig utveckling

9

171 av 188

Gambia är nummer 171 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Gambia har få naturresurser och bara en sjättedel av jorden är odlingsbar. Trots detta är majoriteten av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, där mycket av det som odlas går till småbönders eget hushåll. Landets ekonomi är oerhört beroende av jordnötter, som står för större delen av exportintäkterna. Turistnäringen har stor betydelse, men ex hotell ägs ofta av utlänningar och har begränsat antal arbetsplatser för lokalbefolkningen. Presidenten främjar en nyliberalistisk ekonomisk politik som bland annat har medfört privatisering av statliga företag, uppsägning av statligt anställda, samt satt ett stopp för subventionering av bland annat jordnötsodling. Resultatet är att en större andel av befolkningen har fått lägre levnadsstandard, och att många lever i djup fattigdom. Den ekonomiska tillväxten har emellertid varit stark och inflationen relativt låg. Gambia klarade sig bra igenom den globala finanskrisen år 2008-2009. Landet har en stor transithandel (handel utan tull) med Senegal där mycket tros vara smuggling.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Gambia för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 486 937

mennesker i Gambia

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

0,25

Ton CO2-utsläpp per invånare i Gambia

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer har tilgang til rent vann i Gambia

Utdanning

Likestilling

Työ