[[suggestion]]
Georgien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tbilisi

Etniska grupper

Georgier 86.8%, azerier 6.3%, armenier 4,5%, övriga 2,3 % (inkluderar ryska, ossetiska, yazidier, ukrainska, kist, grekiska) (2014)

Språk

Georgiska (offisielt), rysska, armeniska, azeriska

Religion

Ortodoxa kristna 83.4%, katoliker 0.8%, muslimer 10,7%, andra/ospecificerade/ingen (inkluderar katoliker, Jehovas vittnen, yazidier, protestanter, judar) 1,2% (2014)

Befolkningsantal

4,933,674 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

69,700 kvadratkilometer

Valuta

Lari (GEL)

Bruttonationalinkomst per invånare

20 113 PPP$

Nationaldag

26 maj

Andra landsidor

Geografi

Georgiens landskap är mycket varierande. I norr ligger bergskedjan Kaukasus som gränsar mot Ryssland och i söder Lilla Kaukasus som gränsar mot Turkiet och Armenien. Landets centrala delar domineras av högland som förenar de två bergskedjorna. Från höglandet rinner mynnar floden Rioni, som rinner västerut i Svarta havet, och floden Mtkvari, som rinner österut i Kaspiska havet. De västra delarna domineras av lågtliggande slättlandskap som breder ut sig mot Svarta havet. Klimatet i Georgien varierar mycket. I väst är det subtropiskt med varma somrar och milda vintrar med mycket nederbörd. I de östra delarna är klimatet mer kontinentalt med måttlig nederbörd, kyliga vintrar och varma somrar. Stora delar av den ursprungliga miljön i västra Georgien har blivit förstörd på grund av jordbruk och urbanisering. Exempelvis är mycket av skogslandskapet som förr täckte detta område idag borta. Konstgödsel och besprutningsmedel inom jordbruket har också bidragit till att jordmånen försämrats radikalt.

Historia

Georgiens storhetstid var på 1100-talet då landet utvidgades till att omfatta fler områden. Landet blev dock anfallet av turkarna och perserna ett flertal gånger under denna period. Resultatet blev att landet delades in i små kungariken. På 1700-talet förenades de östliga kungarikena. Med förhoppning att få beskydd ingick de en allians med Ryssland. Den ryska tsaren upplöste kungadömet år 1801 och gjorde det till en rysk provins. Då det ryska imperiet rasade år 1917 blev Georgien återigen en självständig stat. Självständigheten var inte långvarig utan år 1921 angrep Röda armén landet och Georgien blev en del av Sovjetunionen. Efter kommunismens fall år 1991 blev landet självständigt igen. Perioden efter självständigheten uppstod maktkonflikter mellan olika grupper och det politiska läget var oroligt. År 1992 blev Georgiens president avsatt och Sovjetunionens tidigare utrikesminister, Eduard Sjevardnadze, blev tillsatt. En allmän opinion grundad på fattigdom, ökad kriminalitet och misstankar om korruption och valfusk resulterade i att presidenten störtades år 2003. Detta skedde i samband med Rosenrevolutionen, en stor fredlig demonstration där folket använde sig av rosor som symbol.

Ekologiskt fotavtryck

1 3

1,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Georgien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,4 jordklot

Samhälle och politik

Georgien är en demokratisk republik. Efter Rosenrevolutionen år 2003 krävde folket politiker utan anknytning till det forna Sovjetstyret. Det rådde hopp om att den nya regeringen skulle minska arbetslösheten, kriminaliteten och korruptionen. Detta har visat sig vara svårt på kort tid även om korruptionen i landet har minskat en aning. Arbetslösheten är fortsatt hög, särskilt i städerna. Välfärdspolitiken som grundades under sovjettiden finns inte kvar och sjukvården är till stora delar privatiserad. Stora delar av regionerna Abchazien, Adzjarien och Sydossetien har länge velat frigöra sig från Georgien. Ryssland stöttar frigörelsen och år 2008 utbröt ett krig mellan länderna på grund av detta. Landets myndigheter har kritiserats för att ha försökt kväva oppositionen. År 2012 vann trots allt oppositionspartiet parlamentsvalet och Georgien genomförde landets första fredliga maktövergång. Många befarade att Ryssland skulle annektera regionerna 2014-15. Georgiens myndigheter vill samarbeta med viktiga aktörer inom västvärlden, så som USA, NATO och EU. Georgien har ansökt om medlemskap i NATO.  

Mänsklig utveckling

16

61 av 188

Georgien är nummer 61 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Georgiens milda klimat gör landet till en viktig jordbruksproducent och det exporteras mycket vin och frukt till grannländerna. Upplösningen av Sovjetunionen resulterade i en ekonomisk kollaps för Georgien. De interna konflikterna som följde förvärrade landets ekonomiska situation. Levnadsvillkoren i Georgien är låga och många söker sig antingen utomlands eller till den informella sektorn för arbete. Sedan oberoendet har myndigheterna gradvis liberaliserat ekonomin och därmed öppnat för utländska investeringar. Den Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken har gett mycket ekonomiskt stöd åt landet. Georgien vill bli ett transitland för handel och olje- och gastransport. Det har startats stora projekt för att bygga gas- och oljeledningar från Kaspiska havet, genom Georgien, till Svarta havet och Medelhavet. Dessa projekt har resulterat i en positiv utveckling för ekonomin. Finanskrisen och kriget mot Ryssland år 2008 drabbade ekonomin hårt men tack vare ekonomiskt bistånd från väst och världsbanken ser det ut som att läget stabiliserats igen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Georgien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

3 728 282

mennesker i Georgien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 0

2,1

barn per kvinna i Georgien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

barn som dör per 1000 levande födde i Georgien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

6

20 113

BNP per invånare i PPP-dollar i Georgien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Georgien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,75

Ton CO2-utsläpp per invånare i Georgien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Georgien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 9 8 9 10

6,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Georgien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Georgien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,280

GII-indeksen i Georgien

Jobb